Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
Blog > Komentarze do wpisu

Kapliczka nad grobem Bpa Franciszka Komornickiego

http://klymenko.data-tec.net/Other_World/Ukraine.Pochaiv_1.htm

Kapliczka nad grobem

Bpa Franciszka Komornickiego

Острог. Каплиця-склеп на території костьолу.
Зокрема тут поховано ксьондза Францішека Коморницького (1733-1780), біскупа Цесарополітанського, суфрагана Луцького, котрий у 1778 освятив цей костел отців капуцинів під іменем Святої Трійці.


Острог. Часовня-склеп на территории костела.
В частности, здесь похоронен ксендз Францишек Коморницкий (1733-1780), бискуп Цесарополитанский, суфраган Луцкий, который в 1778 освятил костел отцов капуцинов под именем Святой Троицы.

D.O.M. HIC IACET POSITUS IN MEDIO GREGIS SUÆ
FRATER STANISLAUS BIEGAŃSKI
EPISCOPUS BACCONENSIS (1698-1709)
PRÆPOSITUS OSTROGENSIS (1699-1709)
FALIS CESSIS DIE 24 IANUARII ANNO DOMINI 1709
D.O.M. BISKUP FRANCISZEK KOMORNICKI (1733-1780)
PREPOZYT OSTROGSKI (1773-1780)
SUGRAGAN ŁUCKI
BISKUP TYTULARNY CÆSAROPOLIS (1774-1780)
W 1779 R. KORONOWAŁ OBRAZ MATKI BOSKIEJ
W MIĘDZYRZECZU OSTROGSKIM
D.O.M. ANNA PAULINA Z SAPIEHÓW KSIĘŻNA JABŁONOWSKA
(1728-1800)
AUTORKA PISM GOSPODARCZYCH KONFEDERATKA BARSKA WOJEWODZINA BRACŁAWSKA
WŁAŚCICIELKA JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH KOLEKCJI PRZYRODNICZYCH W EUROPIE XVIII W.
DO 60-TYCH LAT XX W. BYŁA POCHOWANA W PODZIEMIACH OSTROGSKIEGO KOŚCIOŁA
D.O.M. IOSEPHUS PTASZYŃSKI   
*1867   † 19 VI 1938
PRÆLATUS COLLEGIATÆ OŁYCENSIS
PAROCHUS (1919-1938)
ET DECANUS OSTROGENSIS
PIE IESU DOMINE, DONA EIS REQUIEM!

Сергій Клименко

[До замків "Золотої підкови" та Почаїва, квітень-травень 2005 року.]

sobota, 17 grudnia 2005, kovaliv

Polecane wpisy

  • Rekolekcje w Łucku

    W tych dniach, na prośbę proboszcza katedry łuckiej ks. Kan. Pawła Chomiaka, prowadzę rekolekcje wielkopostne ze szczególnym uwzględnieniem nauczania i dziedzic

  • Rekolekcje w Łucku

    W tych dniach, na prośbę proboszcza katedry łuckiej ks. Kan. Pawła Chomiaka, prowadzę rekolekcje wielkopostne ze szczególnym uwzględnieniem nauczania i dziedzic

  • Polska pozycja depresyjna

    „ Internetowe zdigitalizowane dzienniki to nie tyle wersje tradycyjnych pamiętników i notatników, ile raczej karykaturalne reaktywacje antycznych i wczesn

Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too