Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
Blog > Komentarze do wpisu

Kalendarium Wołyńskie: 23 grudnia

Kalendarium Wołyńskie

23 grudnia

Ruthenis Receptis

23 grudnia 1461 r. – w Łucku został zawarty akt sprzedaży wioski Równe. Iwaszko Dyczko sprzedał „dwór i seło w łuckim powietie na imia Rownoje” za kwotę trzystu kop szerokich groszy czeskich księciu Semenowi Nieświckiemu.

Zob.: Roman Janisławski, „Kilka słów o Równem” (1937-1939 r.) // http://www.rivne.org/history/1939.htm

 

23 grudnia 1594 r. – władyka włodzimierski Hipacy Pociej oraz władyka łucki i ostrogski Cyryl Terlecki złożyli w Rzymie przysięgę papieżowi Klemensowi VIII, który zgodził się na zachowanie liturgii prawosławnej, małżeństw księży unickich i stosowanie kalendarza juliańskiego.  

 

23 grudnia 1895 r. – w Barbarówce, pow. Zasław w guberni wołyńskiej, urodził się Jan Rochmankowski (1895-1943), pracownik starostwa powiatowego w Kowlu. Zmarł 10 września 1943 r. w radzieckim więzieniu w Iwanowie w nieznanych okolicznościach.

 

23 grudnia 2005 r. – w wołyńskiej obwodowej administracji państwowej w Łucku odbyło się posiedzenie Wołyńskiej Rady Kościołów. Było to pierwsze spotkanie hierarchów największych wspólnot chrześcijańskich obwodu wołyńskiego.

 

23 grudnia 2006 r. – w wyniku obrażeń doznanych w czasie wypadku samochodowego zmarł ks. dr Michał Nahornyj, kapłan archidiecezji lwowskiej. Urodził się 4 maja 1965 r. w Oleszkowcach w diecezji kamieniecko-podolskiej. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Mariana Jaworskiego we Lwowie 31 marca 1994 r. Po święceniach studiował na KUL oraz w Rzymie, gdzie obronił licencjat z teologii moralnej. Administrator parafii w Jaryczowie. Notariusz kurii metropolitalnej we Lwowie. Rektor kościoła pw. MB Gromnicznej we Lwowie (do 2006 r.). Dnia 1 września 2006 r. został mianowany administratorem parafii Winniki koło Lwowa. W październiku 2006 r. obronił pracę doktorską na KUL. Pogrzeb odbył się 27 grudnia 2006 r. w Winnikach – Mszy św. żałobnej przewodniczył metropolita lwowski ks. kard. Marian Jaworski, a kazanie wygłosił proboszcz katedry lwowskiej ks. prałat Wiktor Antoniuk. Mszę św. koncelebrowali bp Marcjan Trofimiak z Łucka, miejscowi biskupi pomocniczy oraz wielu kapłanów. Po Mszy św. ciało kapłana zostało przewiezione do parafii rodzinnej w Oleszkowcach w diecezji kamieniecko-podolskiej i tam złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html  

 

czwartek, 24 grudnia 2009, kovaliv

Polecane wpisy

Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too