Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
Blog > Komentarze do wpisu

Kalendarium Wołyńskie: 12 stycznia

Kalendarium Wołyńskie

12 stycznia

12 stycznia 1716 r. – na Rusi Czerwonej urodził się ks. Aleksander Brodowski, jezuita. Profesor filozofii w Ostrogu (1744-1745), profesor etyki i matematyki w Ostrogu (1746-1748). Rektor Collegium Nobilium w Ostrogu (1765-1768). Prefekt studiów w Krzemieńcu (1768-1772). Zmarł 17 sierpnia 1782 r. we Lwowie. 

 Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Portret pędzla Konrada Krzyżanowskiego, 1920

Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa

12 stycznia 1920 r. – „Kurier Warszawski” (nr 12) opublikował artykuł pt. „Naczelnik Państwa w Równem”. Józef Piłsudski w Równem, w czasie wizytacji Frontu Wołyńskiego, wyraził publicznie swoje poglądy na temat polskiej polityki kresowej.

 

12 stycznia 1944 r. – oddział „Gzymsa” (AK) w nocy przeprawił się przez rzekę Ikwę i rano dotarł do samoobrony polskiej w Pańskiej Dolinie, gdzie komendantem był Albert Kozłowski. Dni następne poświęcono na odpoczynek, szkolenie żołnierzy oraz współdziałanie z samoobroną Pańskiej Doliny.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440  

 

12 stycznia 1944 r. – w Warszawie komendant Armii Krajowej (AK) wydał rozkaz w sprawie działalności w Polsce partyzantki radzieckiej („nie poddamy się... naciskowi politycznemu”).

Zob.: „Styczeń 1944. Kalendarium”, fragment książki „Kartki z PRL. Ludzie, fakty, wydarzenia”, praca zbiorowa pod red. prof. dr. hab. Wiesława Władyki //

http://czytelnia.onet.pl/0,1228205,do_czytania.html

 

12 stycznia 1972 r. – Danyło Szumuk został kolejny raz aresztowany i oskarżony z art. 62, ust. 2 kk USRR (art. 70, ust. 2 kk RFSRR) oraz z art. 187, p. 1 kk USRR (art. 190, p. 1 kk RFSRR). Skonfiskowano jego wspomnienia, u Iwana Switłycznego znaleziono list D. Szumuka, uznany za dokument programowy ruchu narodowowyzwoleńczego. Inkryminowano mu ponadto kolportaż artykułów Milovana Dżilasa i Iwana Dziuby. Urodził się w 1914 r. na Wołyniu we wsi Boremszczyzna (pow. lubomlski) w rodzinie chłopskiej. Uczestnik walk w szeregach Ukraińskiej Armii Powstańczej, członek Ukraińskiej Grupy Helsińskiej, autor samizdatu, przetrzymywany w więzieniach i łagrach około 42 lat.

Zob.: Iryna Rapp, „Danyło Szumuk (ur. 1914)”, [w:] „Słownik dysydentów” //

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/2009/05/Danylo-Szumuk.html

 

12 stycznia 1991 r. – Koło ZUwP w Bielsku Podlaskim zorganizowało tradycyjną „Małankę”, czyli zabawę noworoczną. Do tańca grał zespół „Chłopci Wiktora” z Łucka.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

środa, 13 stycznia 2010, kovaliv

Polecane wpisy

Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too