Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
Blog > Komentarze do wpisu

Kalendarium Wołyńskie: 22 stycznia

Kalendarium Wołyńskie

22 stycznia

22 stycznia 1863 r. – wybuchło Powstanie Styczniowe, polski zryw niepodległościowy przeciw Cesarstwu Rosyjskiemu. Walki toczyły się później także na terenie Wołynia. Dnia 31 marca (12 kwietnia 1863) władze powstańcze wydały dekret wzywający lud Podola, Wołynia i Ukrainy do udziału w Powstaniu Styczniowym i ogłaszający uwłaszczenie chłopów na tych terenach. Rozpowszechnienie Złotej Hramoty nie przyniosło spodziewanych efektów. Powstanie na Wołyniu trwało bardzo krótko. Wobec braku interwencji ze strony galicyjskich oddziałów Józefa Wysockiego, Różycki przekroczył kordon austriacki i złożył broń. Powstańcy spotkali się także z oporem i agresją ze strony chłopów ukraińskich, podburzanych przez władze carskie. Po upadku Powstania Styczniowego skasowano wiele kościołów i klasztorów rzymskokatolickich i oddano je dla prawosławnych.

Zob.: Stefan Kieniewicz, „Powstanie styczniowe”, Warszawa 1972; „Złota Hramota, dekret uwłaszczający dla mieszkańców Podola, Wołynia i Ukrainy z 31 III/12 IV 1863 roku” //

http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/skarb,Zlota_Hramota_dekret_uwlaszczajacy_dla_mieszkancow_Podola_Wolynia_i_Ukrainy_z_31_III_12_IV_1863_roku,gid,124919,cid,1116.htm?body=desc

Złota Hramota” //

http://f.polska.pl/files/168/175/106/Zlota_Hramota.pdf   

 

22 stycznia 1887 r. – w Rostowie nad Donem (Rosja) urodził się Jerzy Żurawlew, pianista i pedagog. Zmarł 4 października 1980 r. w Warszawie.

 Sobornist_2010

22 stycznia 1919 r. – w Kijowie Dyrektoriat URL ogłosił Akt Zjednoczenia Ukrainy, tzn. Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej.

 

22 stycznia 2009 r. – bp łucki i wołyński (Ukraiński Kościół Kościoła Prawosławnego Kijowskiego Patriarchatu) Mychajił (Tymofij Zinkewycz) został przez patriarchę Filareta podniesiony do godności arcybiskupa. Urodził się 9 maja 1966 r. w Łosiatynie k. Poczajowa (obwód tarnopolski). 14 maja 2004 r. Święty Synod mianował go biskupem łuckim i wołyńskim.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

piątek, 22 stycznia 2010, kovaliv

Polecane wpisy

Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too