Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
Blog > Komentarze do wpisu

Kalendarium Wołyńskie: 28 stycznia

Kalendarium Wołyńskie

28 stycznia

Metropolita Józef Welamin Rutski

Metropolita Józef Welamin Rutski

28 stycznia 1637 r. – w Dermaniu na Wołyniu unicki metropolita Józef Welamin Rutski zredagował swój testament, a już 5 lutego tegoż roku zakończył swoje świątobliwe życie.

Zob. biogram metropolity //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Welamin_Rutski

 

28 stycznia 1827 r. – papież Leon XII wydał bullę dotyczącą przeniesienia Jana Pawła Woronicza na arcybiskupstwo warszawskie. J.P. Woronicz urodził się 28 czerwca 1757 r. w Brodowie k. Ostroga na Wołyniu. Zmarł 7 grudnia 1829 r. w Wiedniu.

Zob. biogram arcybiskupa //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_Woronicz

 

28 stycznia 1874 r. – w Zarwanicy zmarł Stanisław Konstanty Pietruski, polski zoolog. Urodził się 11 marca 1811 r. w Podhorcach. W swoim majątku w Podhorcach założył ogród zoologiczny. Autor prac m.in. z zakresu faunistyki, biologii kręgowców, ochrony zwierząt, etnologii stosowanej.

 

28 stycznia 1911 r. – we wsi Barbarówka (wg innych informacji we wsi Ponora) k. Sławuty urodził się ks. Władysław Czyżewski, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kap-łańskie przyjął w 1936 roku. Zmarł 12 maja 1994 r. w Rzeszowie.

 

28 stycznia 1944 r. – odbyła się odprawa sztabu Samodzielnego Okręgu AK „Wołyń” w Suszybabie. Ze względu na niezachowanie się jakiegokolwiek dokumentu z tej odprawy przyjmuje się, na podstawie relacji mjr. Jana Szatowskiego ps. „Kowal”, „Zagończyk”, że w tym dniu zapadła decyzja o utworzeniu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Proces jej organizacji trwał przez luty i marzec 1944 roku.

 

28 stycznia 1989 r. – we Włodzimierzu Wołyńskim urodził się Taras Wołyniec, piłkarz MZKS „Narew” Ostrołęka.

 

28 stycznia 1992 r. – Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę „O państwowej fladze Ukrainy”.

 

28 stycznia 2001 r. – Papież Jan Paweł II ujawnił nazwiska kardynałów „in pectore”. Byli nimi m.in. obaj metropolici lwowscy, abp Marian Jaworski i abp Lubomyr Huzar.

Zob. biogramy kardynałów //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Jaworski

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubomyr_Huzar

 

28 stycznia 2008 r. – w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (przy ul. Gdańskiej 13) została otwarta wystawa pt. „Polacy – Ukraińcy 1939–1947”. Została ona przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie i była eksponowana do 29 lutego 2008 roku.

Zob. materiał nt. wystawy //

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/2/6630/Wystawa_Polacy__Ukraincy_19391947__Lodz_28_stycznia__29_lutego_2008_r.html

 

 

czwartek, 28 stycznia 2010, kovaliv

Polecane wpisy

Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too