Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
Blog > Komentarze do wpisu

Kalendarium Wołyńskie: 4 stycznia

Kalendarium Wołyńskie

4 stycznia

4 stycznia 1746 r. – Teodozy Lubieniecki (Rudnicki-Lubieniecki) h. Sas, unicki biskup łucki i ostrogski, otrzymał z łaski królewskiej bogatą archimandrię (opactwo) żydyczyńską. Urodził się na Wołyniu w rodzinie obrządku łacińskiego; był synem Aleksandra i Marianny z Tymińskich, starszym bratem Stefan (Sylwestra). Gałąź Sasów Lubienieckich przybrała przydomek Rudnickich, prawdopodobnie od wsi Rudniki. L. Uczył się przez 6 lat (ok. 1714-1720) w seminarium misjonarzy albo teatynów we Lwowie. Wstąpił do zakonu bazylianów – był ihumenem monasteru poczajowskiego i rektorem kolegium bazyliańskiego w Hoszczy na Wołyniu oraz uzyskał godność archimandryty (opata) kaniowskiego. Brał udział w kongresie hierarchii unickiej w r. 1725 w Łucku i w elekcji A. Szeptyckiego na koadiutora metropolity L. Kiszki w r. 1728 we Włodzimierzu Wołyńskim. W r. 1727 król mianował go koadiutorem bpa łuckiego Józefa Wyhowskiego (funkcji tej zapewne L. nie objął). Po śmierci Wyhowskiego został w r. 1730 biskupem łuckim i ostrogskim, z honorowym tytułem egzarchy metropolii, przysługującym biskupom łuckim od końca XVI wieku. W 1742 r. podjął L. zabiegi o godność koadiutora metropolity z prawem następstwa, ale na razie bez skutku. W r. 1743 brał udział w kapitule generalnej dubieńskiej zakonu bazylianów jako legat z ramienia króla. Po śmierci metropolity Atanazego Szeptyckiego (30 listopada < 10 grudnia > 1746) nominację na upragnioną metropolię kijowską (28 stycznia 1747). Metropolitą jednak nie został. Zrzekł się nominacji, a otrzymał ją abp połocki Florian Hrebicki (5 stycznia 1748), zalecony królowi w imieniu papieża przez kardynała Albaniego, protektora Polski. L. opublikował we Lwowie w r. 1748 „Vindicatio genuini sensus ecclesiae catholicae Ruthenae”. Zmarł pod koniec października lub na początku listopada 1751 roku.

Zob.: Lubomir Bieńkowski, „Lubieniecki (Rudnicki-Lubieniecki) Teodozy h. Sas (ok. 1698-1751)”, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” t. XVII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, s. 608-609 (tamże bibliografia); biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teodozy_Lubieniecki

 

4 stycznia 1928 r. – w Lipnikach na Wołyniu urodził się gen. bryg/ Władysław Hermaszewski, pilot. Zmarł 26 lipca 2002 r. k. Bracka nad Angarą na Syberii.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Hermaszewski

 ks. Adolf Chojnacki

Ks. Adolf Chojnacki

Fot. Archiwum

4 stycznia 1932 r. – w Cichawie urodził się ks. Adolf Chojnacki, kapłan archidiecezji krakowskiej, działacz opozycji demokratycznej w PRL. W latach 1995-1996 pracował w Łucku jako wikariusz oraz administrator parafii Ołyka i Cumań na Wołyniu. Zmarł 22 marca 2001 r. w 69. roku życia i 45. roku kapłaństwa.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Chojnacki

 

4 stycznia 1942 r. – w kolonii Zalesie (gmina Berezne, powiat Kostopol) została zamordowana czteroosobowa rodzina Żrczyńskich oraz Tadeusz Doniza.

 

4 stycznia 1944 r. – Armia Czerwona wkroczyła na terytorium II RP w okolicach Sarn na Wołyniu.

Zob.: „Akcja Burza na Wołyniu” //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_Burza_na_Wo%C5%82yniu

 

4 stycznia 1944 r. wypełniając rozkaz „Lubonia”, por. „Gzyms” wyruszył ze swoim oddziałem (AK) na koncentrację. Zbiórka żołnierzy nastąpiła w Ostrogu, skąd sformowany oddział przeszedł do samoobrony w Witoldówce. Tam, po uzupełnieniu stanu, stworzył kompanię piechoty w sile ok. 70 ludzi.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440  

 

 

4 stycznia 1994 r. – powstał prawosławny ordynariat polowy Wojska Polskiego.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

poniedziałek, 04 stycznia 2010, kovaliv

Polecane wpisy

Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too