Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
Blog > Komentarze do wpisu

Kalendarium Wołyńskie: 4 lutego

Kalendarium Wołyńskie

4 lutego

4 lutego 1819 r. – w Senczy w guberni połtawskiej urodził się Heorhij Hnatowicz Herasymenko, dyrektor gimnazjum rówieńskiego. W 1841 r. ze złotym medalem i stopniem kandydata ukończył wydział filozoficzny Uniwersytetu Kijowskiego. W latach 1841-1863 pracował jako starszy nauczyciel matematyki w gimnazjum niemirowskim, inspektor gimnazjum wołyńskiego, inspektor gimnazjum czernihowskiego, zarządca dyrekcji szkół guberni kamieniecko-podolskiej. 31 grudnia 1863 r. zatwierdzony na dyrektora gimnazjum rówieńskiego. Zmarł 29 kwietnia 1867 r. w wyniku ataku apopleksji. Pochowany w Równem.

 

Zob.: Наталія Кожушко. «З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Директори гімназії (училища)» //

http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=25

 

 Abp Michał Godlewski

Abp Michał Godlewski

Fot. Archiwum

4 lutego 1917 r. – w Petersburgu sakrę biskupią przyjął ks. Michał Godlewski, polski duchownу rzymskokatolicki, historуk Kościoła, biskup pomocniczу łucki i żуtomierski, arcybiskup tуtularnу Amorianus, profesor Akademii Duchownej w Petersburgu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Urodził się 21 października 1872 r. w Warszawie. W 1926 r. zrezygnował z funkcji biskupa pomocniczego w Łucku. Zmarł 20 maja 1956 r. w Krakowie.

 

Zob.: biogram w Wikipedii //

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Godlewski  

 

 

 

4 lutego 1925 r. – Aleksander Dębski został wojewodą wołyńskim. Był nim do 28 sierpnia 1926 roku.

 

 

4 lutego 1938 r. – urodził się generał milicji Wołodymyr Borodczuk. W 1981 r. został zwolniony z „motywów politycznych” z posady kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych obwodu wołyńskiego i przeniesiony do obwodu czernihowskiego pod stałą obserwacje KGB.

 

 

4 lutego 1944 r. – wydzielona grupa z oddziału „Trzask” pod dowództwem por. „Zagłoby” – Mikołaja Bałysza, patrolując teren, stoczyła dramatyczną walkę pod Nowym Dworem, tracąc jednego zabitego. Odparcie przeważających sił UPA nastąpiło przy pomocy części oddziału „Bomby”, atakującego od strony Nyr.

 

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl 

 

 

czwartek, 04 lutego 2010, kovaliv

Polecane wpisy

Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too