Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
Blog > Komentarze do wpisu

Kalendarium Wołyńskie: 13 marca

Kalendarium Wołyńskie

13 marca

13 marca 1743 r. – w Podhorcah urodził się Seweryn Rzewuski, herbu Krzywda, hetman polny koronny w latach 1774-1795. Zmarł 11 grudnia 1811 r. w wieku 68 lat.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Seweryn_Rzewuski

 

13 marca 1903 r. – w Krakowie urodził się Józef Edward Dutkiewicz, twórca krakowskiej szkoły konserwacji dzieł sztuki, w latach 1932-1935 pełnił w Łucku obowiązki konserwatora zabytków i kierownika Oddziału Sztuki w Wołyńskim Urzędzie Wojewódzkim a także opiekuna Muzeum Krajoznawczego. Zmarł w 1969 roku.

Zob.: Andrzej Gaczoł, „Dutkiewicz Józef Edward (1903-1968)”, [w:] „Polski Słownik Biograficzny Konserwatorów Zabytków” z. 2, Poznań 2006, s. 64-66.

 

Ks. dr Bronisław Drzepecki

Ks. dr Bronisław Drzepecki

13 marca 1906 r. – w Felsztynie k. Płoskirowa urodził się ks. Bronisław Drzepecki, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1930 roku. W latach 1945-1954 więziony i na zesłaniu. Zmarł 9 września (wg innej wersji 5 października) 1973 r. w Szarogrodzie.

 

13 marca 1982 r. – w Wierzbowcu zmarł ks. Józef Kuczyński, kapłan diecezji łuckiej. Urodził się 15 lutego 1904 r. w Buczkach koło Żytomierza. W 1924 roku zbiegł do Polski. W tym samym roku zdał maturę eksternistyczną w Łucku. Święcenia kapłańskie przyjął 4. IV 1930 roku. Pracuje w organizacjach katolickich (m.in. substytut Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej) i harcerskich. W latach 1937-1939 przebywa w Paryżu, gdzie przygotowuje i broni pracę doktorską. W latach 1939-1944 jest proboszczem w Szumbarze i Dederkałach. Po drugim wejściu Sowietów, w lipcu 1944 roku zgłosił się do pracy za przedwojenna granicą Polski. Od sierpnia do grudnia 1944 r. pracował w Krasiłowie i okolicy. W 1945 r. aresztowany w Dniepropietrowsku i skazany na 10 lat więzienia, z czego 10 lat spędził w obozie kon­centracyjnym w Workucie. W latach 1956-1958 pracuje jako duszpasterz w Kazachstanie. W latach 1958-1965 ponownie uwięziony i zesłany (w więzieniach spędził łącznie 17 lat). Od 1966 r. do śmierci prowadził duszpasterstwo na terenie diecezji kamienieckiej, najpierw w Barze, a potem w Wierzbowcu i okolicy (Łuczyniec, Snitków). Zmarł w Barze w 1982 roku. Jest autorem cennych wspomnień pt. „Między parafią a łagrem”, które zostały opublikowane po jego śmierci (Paryż 1985).

 

13 marca 1983 r. – w Żytomierzu zmarł Borys Ten, właśc. Mykoła Chomyczewśkyj, prawosławny kapłan, pisarz i tłumacz. Urodził się 9 grudnia 1897 r. w Dermaniu koło Mizocza.

 

13 marca 1991 r. – zmarł ks. Wacław Popiel, duchowny rzymskokatolicki. Urodził się 9 kwietnia 1957 roku. Pochowany został na cmentarzu katolickim w Połonnem.

 

13 marca 1949 r. – zmarł ks. Mikołaj Brodecki (1895-1949). Ostatni rzymskokatolicki proboszcz Radziwiłłowa, skąd wyjechał 15 września 1943 r. do Brodów, a potem do Polski.

 

13 marca 2001 r. – zmarł o. Jan Paweł Mucharski, kapucyn. Wyświęcony na kapłana w 1933 roku. W latach 1936-1939 był wykładowcą małego seminarium duchownego w Lubieszowie. Po wojnie wiele lat pracował jako kapłan w USA. Powrócił na Wołyń, aby odzyskać dawny kościół i klasztor w Lubieszowie, gdzie mieściła się jednostka milicji. W zwróconym kościele 28 czerwca 1992 r. odbyła się pierwsza Msza św. i poświęcenie świątyni, gdzie O. Jan Mucharski wygłosił piękne ekumeniczne kazanie. Jest autorem książki pt. „Ty jesteś Piotr” (Lubartów 1999).

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

poniedziałek, 22 marca 2010, kovaliv

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: Grzegorz Naumowicz, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/09/01 14:30:37
Warto dodać, że ks. Drzepecki był ostatnim proboszczem parafii Huta Stepańska. Był czynnym członkiem komitetu samoobrony w tej miejscowości zawiązanego w lutym 1943 r. Głównie dzięki jego mowie "obronnej" podczas swoistego procesu sądowego Huta uniknęła pacyfikacji ze strony Niemców. Ksiądz Drzepecki był z osobami zgromadzonymi w Hucie do końca, tj. do 18 lipca 1943 r. kiedy to w trzecim dniu walk obronnych z powodu braku amunicji i wyczerpania ewakuowano ludność w kierunku północnym ku torom kolejowym na linii Kowel - Sarny.
Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too