Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
Blog > Komentarze do wpisu

Św. Tomasz z Akwinu

Св. Фома Аквінський

Św. Tomasz z Akwinu

«Фома із застереженнями визнає право народу повстати проти тирана, який систематично спотворює справедливість». 

Filozofia_UA

 

«Філософія. Навчальний посібник» / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, в.П. Андрущенко та ін.; За  ред. І.Ф. Надольного. – 7-ме вид., стер. – Київ: «Вікар», 2008. – С. 48.  

wtorek, 28 stycznia 2014, kovaliv

Polecane wpisy

  • Rekolekcje w Łucku

    W tych dniach, na prośbę proboszcza katedry łuckiej ks. Kan. Pawła Chomiaka, prowadzę rekolekcje wielkopostne ze szczególnym uwzględnieniem nauczania i dziedzic

  • Rekolekcje w Łucku

    W tych dniach, na prośbę proboszcza katedry łuckiej ks. Kan. Pawła Chomiaka, prowadzę rekolekcje wielkopostne ze szczególnym uwzględnieniem nauczania i dziedzic

  • Polska pozycja depresyjna

    „ Internetowe zdigitalizowane dzienniki to nie tyle wersje tradycyjnych pamiętników i notatników, ile raczej karykaturalne reaktywacje antycznych i wczesn

Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too