Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
Blog > Komentarze do wpisu

Polska pozycja depresyjna

Polska pozycja depresyjna

Internetowe zdigitalizowane dzienniki to nie tyle wersje tradycyjnych pamiętników i notatników, ile raczej karykaturalne reaktywacje antycznych i wczesnochrześcijańskich sposobów pisania (graphein), ćwiczenia (gumnazein), recytacji (meditatio), czytania (lectio); staja się one sposobem ufundowania forma vitae cyfrowego proletariatu w świecie, w którym nie istnieje już społeczeństwo ani wspólnota, ani nawet państwo, ale korporacje i kolektywy. Z pewnością koncepcja pisania dziennika jako gatunku «prywatnego», pisanego tylko dla siebie, jest fałszywa”.

Szymon Wróbel, „Polska pozycja depresyjna. Od Gombrowicza do Mrożka i z powrotem”, Kraków 2015, s. 15.

 

niedziela, 21 lutego 2016, kovaliv

Polecane wpisy

  • Rekolekcje w Łucku

    W tych dniach, na prośbę proboszcza katedry łuckiej ks. Kan. Pawła Chomiaka, prowadzę rekolekcje wielkopostne ze szczególnym uwzględnieniem nauczania i dziedzic

  • Totus dla "Wołania z Wołynia"

    TOTUS  DLA  „WOŁANIA  Z  WOŁYNIA”   W wigilię Dnia Papieskiego – w sobotę, 11 października 2014 r. – podczas ur

  • PROŚBA O POMOC

    PROŚBA O POMOC Z OSTROGA NA WOŁYNIU Drodzy Ostrożanie! Drodzy Przyjaciele Parafii w Ostrogu nad Horyniem, Wołynia i Kresów Wschodnich! Zwracam się z dramat

Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too