Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Witold Józef Kowalów skr. poczt. 9 34-520 Poronin
| < Listopad 2014 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
O autorze
Tagi
Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too

RSS
poniedziałek, 04 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

4 stycznia

4 stycznia 1746 r. – Teodozy Lubieniecki (Rudnicki-Lubieniecki) h. Sas, unicki biskup łucki i ostrogski, otrzymał z łaski królewskiej bogatą archimandrię (opactwo) żydyczyńską. Urodził się na Wołyniu w rodzinie obrządku łacińskiego; był synem Aleksandra i Marianny z Tymińskich, starszym bratem Stefan (Sylwestra). Gałąź Sasów Lubienieckich przybrała przydomek Rudnickich, prawdopodobnie od wsi Rudniki. L. Uczył się przez 6 lat (ok. 1714-1720) w seminarium misjonarzy albo teatynów we Lwowie. Wstąpił do zakonu bazylianów – był ihumenem monasteru poczajowskiego i rektorem kolegium bazyliańskiego w Hoszczy na Wołyniu oraz uzyskał godność archimandryty (opata) kaniowskiego. Brał udział w kongresie hierarchii unickiej w r. 1725 w Łucku i w elekcji A. Szeptyckiego na koadiutora metropolity L. Kiszki w r. 1728 we Włodzimierzu Wołyńskim. W r. 1727 król mianował go koadiutorem bpa łuckiego Józefa Wyhowskiego (funkcji tej zapewne L. nie objął). Po śmierci Wyhowskiego został w r. 1730 biskupem łuckim i ostrogskim, z honorowym tytułem egzarchy metropolii, przysługującym biskupom łuckim od końca XVI wieku. W 1742 r. podjął L. zabiegi o godność koadiutora metropolity z prawem następstwa, ale na razie bez skutku. W r. 1743 brał udział w kapitule generalnej dubieńskiej zakonu bazylianów jako legat z ramienia króla. Po śmierci metropolity Atanazego Szeptyckiego (30 listopada < 10 grudnia > 1746) nominację na upragnioną metropolię kijowską (28 stycznia 1747). Metropolitą jednak nie został. Zrzekł się nominacji, a otrzymał ją abp połocki Florian Hrebicki (5 stycznia 1748), zalecony królowi w imieniu papieża przez kardynała Albaniego, protektora Polski. L. opublikował we Lwowie w r. 1748 „Vindicatio genuini sensus ecclesiae catholicae Ruthenae”. Zmarł pod koniec października lub na początku listopada 1751 roku.

Zob.: Lubomir Bieńkowski, „Lubieniecki (Rudnicki-Lubieniecki) Teodozy h. Sas (ok. 1698-1751)”, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” t. XVII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, s. 608-609 (tamże bibliografia); biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teodozy_Lubieniecki

 

4 stycznia 1928 r. – w Lipnikach na Wołyniu urodził się gen. bryg/ Władysław Hermaszewski, pilot. Zmarł 26 lipca 2002 r. k. Bracka nad Angarą na Syberii.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Hermaszewski

 ks. Adolf Chojnacki

Ks. Adolf Chojnacki

Fot. Archiwum

4 stycznia 1932 r. – w Cichawie urodził się ks. Adolf Chojnacki, kapłan archidiecezji krakowskiej, działacz opozycji demokratycznej w PRL. W latach 1995-1996 pracował w Łucku jako wikariusz oraz administrator parafii Ołyka i Cumań na Wołyniu. Zmarł 22 marca 2001 r. w 69. roku życia i 45. roku kapłaństwa.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Chojnacki

 

4 stycznia 1942 r. – w kolonii Zalesie (gmina Berezne, powiat Kostopol) została zamordowana czteroosobowa rodzina Żrczyńskich oraz Tadeusz Doniza.

 

4 stycznia 1944 r. – Armia Czerwona wkroczyła na terytorium II RP w okolicach Sarn na Wołyniu.

Zob.: „Akcja Burza na Wołyniu” //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_Burza_na_Wo%C5%82yniu

 

4 stycznia 1944 r. wypełniając rozkaz „Lubonia”, por. „Gzyms” wyruszył ze swoim oddziałem (AK) na koncentrację. Zbiórka żołnierzy nastąpiła w Ostrogu, skąd sformowany oddział przeszedł do samoobrony w Witoldówce. Tam, po uzupełnieniu stanu, stworzył kompanię piechoty w sile ok. 70 ludzi.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440  

 

 

4 stycznia 1994 r. – powstał prawosławny ordynariat polowy Wojska Polskiego.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

niedziela, 03 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

3 stycznia

3 stycznia 1938 r. ­– został skazany na karę śmierci za działalność kontrrewolucyjną i tego samego dnia rozstrzelany ks. Aleksander Kuczyński, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1869 r. w Suwałkach. Wyświęcony na kapłana w 1895 r. W latach 1902-1914 adm. par. Ostrówki, 1914-1918 adm. i dziekan par. Dubno, 1918-1925 adm. i dziekan par. Nowogród Wołyński. Aresztowany w 1923 i skazany na 3 lata więzienia, po zwolnieniu pracuje w diecezji żytomierskiej. Ponownie aresztowany w 1929 r. przebywa na zesłaniu. Tam 20 sierpnia 1937 r. został kolejny raz aresztowany.  

 

3 stycznia 1944 r. – w miasteczku Ostróg nad Horyniem, pow. Zdołbunów, w nocy miasteczko obrabowali partyzanci sowieccy a po ich odejściu rano nastąpił atak banderowców, którzy w domach na ul. Tatarskiej zamordowali 38 Polaków.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1944_1.html

 

3 stycznia 1945 r. – NKWD uwięziło w Łucku bpa Adolfa Piotra Szelążka w raz z grupą księży diecezji łuckiej. Razem 8 osób. Wśród aresztowanych był m.in. Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński.

 

3 stycznia 1984 r. – w Barczewie zmarł Antoni Abramowicz, nauczyciel, działacz społeczno-oświatowy i poeta ludowy. Urodził się 24 października 1918 r. w Turzysku na Wołyniu.

 

 Kościół farny we Włodzimierzu Wołyńskim

Kościół pw. Świetych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim

Fot. Jacek Zapała

3 stycznia 1992 r. – w kościele pw. świętych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim odprawiono pierwszą od trzydziestu lat Mszę św. i ponownie poświęcono świątynię.

 

Zob.: Leon Popek, „Świątynie Wołynia”, t. 1, Lublin 1997, s. 191.

 

   

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html  

 

sobota, 02 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

2 stycznia

Franciszek Zabłocki

2 stycznia 1752 r. – na Wołyniu, w rodzinie szlacheckiej, urodził się Franciszek Mikołaj Zabłocki, komediopisarz i poeta polski. Kształcił się u pijarów w Międzyrzeczu Koreckim. Zmarł 10 września 1821 r. w Końskowoli.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Zab%C5%82ocki

 

2 stycznia 1920 r. – 26 pp. (który do końca 1919 r., w składzie 7 DP, zabez­pieczał niespokojną granicę polsko-niemiecką na Górnym Śląsku) przerzucono na front wschodni, do Zdołbunowa, jako odwód Frontu Wołyńskiego. 13 stycznia 1920 r. zajął on pozycje obronne na przedmościu Słuczy, na których pozostawał przez blisko 4 miesiące, tocząc z Rosjanami ciężkie walki m.in. w obronie miejscowości Zwiahel (19-21 marca 1920).

Zob.: Marcin Wodejko (opr.), „Rodzinne pamiątki przekazane do Centralnego Archiwum Wojskowego”, [w:] „Rocznik Archiwalno-Historyczny CAW” nr 2/31 z 2009 r., s. 311-318, s. 314 //

http://www.caw.wp.mil.pl/biuletyn/r2/r2_13.pdf

 

2 stycznia 1944 r. – partyzantka sowiecka w sile kilku tysięcy napada na Ostróg. Po kilku godzinach walki Niemcy i Węgrzy opuszczają miasto, w którym władzę obejmują sowieci. Ich władza ograniczała się do grabieży po domach nawet bielizny damskiej. Po całodziennym plądrowaniu w nocy wycofują się do lasu. Na ten moment czekała banda banderowców.

Zob.: O. Remigiusz Kranc, „W drodze z Ostroga na Kołymę”, Biały Dunajec 1998, s. 32.

 

2 stycznia 1944 r. – Delegat Rządu wydał odezwę do Polaków na Wołyniu w związku z dojściem wojsk sowieckich do przedwojennych granic RP i przewidywanym wyparciem przez nie Niemców z tych terenów. Jest to jeden z nielicznych zachowanych dokumentów Wołyńskiej Okręgowej Delegatury Rządu. Odezwa ta świadczy o rozpaczliwym dążeniu do zachowania polskiego stanu posiadania na Wołyniu z nadzieją na powrót do przedwojennego status quo, choć zdawano sobie sprawę z tego, ze od momentu wejścia na Wołyń wojsk sowieckich ludność polska znajdzie sie w szponach trzech wrogów.

Zob.: Ewa Siemaszko, „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia, 1939-1945” //

http://www.electronicmuseum.ca/Poland-WW2/ukrainian_insurgent_atrocities/uia_volhynia_pol.html

 

2 stycznia 1944 r. – we wsi Nowy Dwór pow. Równe Ukraińcy zamordowali 19. letniego Polaka.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1944_1.html

 

2 stycznia 1953 r. – w Warszawie w wieku 55 lat został stracony Bolesław Kontrym, pseud. „Żmudzin”, major, cichociemny. Urodził się 27 sierpnia 1898 r. w Zaturcach na Wołyniu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Kontrym  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

piątek, 01 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

1 stycznia

1 stycznia 1873 r. – w Warszawie w wieku 65 lat zmarł Henryk Cieszkowski, poeta, powieściopisarz epoki romantyzmu. Urodził się 29 czerwca 1808 r. w Bortnowie na Wołyniu. Uczestnik powstania listopadowego 1830-1831 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Cieszkowski

 

1 stycznia 1925 r. – przeniesiono siedzibę powiatu z Ostroga do Zdołbunowa i zmieniono nazwę powiatu na zdołbunowski.

Zob.: hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ostrogski

 

1 stycznia 1939 r. – w wiosce Peremylówka w rej. młynowskim urodził się Anatolij Petrowycz Andruchow, muzyk, zasłużony działacz kultury. 

   

1 stycznia 1943 r. – został utworzony okręg VIII Batalionów Chłopskich, który obejmował tereny byłego województwa i został podzielony na obwody: 2 – Luboml, 3 – Włodzimierz Wołyński, 4 – Horochów, 5 – Łuck, 6 – Dubno, 7 – Krzemieniec, 8 – Zdołbunów, 9 – Kostopol, 10 – Sarny, 11 – Równe. Z czasem utworzono Podokręg Równe, który obejmował obwody: Dubno, Zdołbunów, Kostopol, Sarny i Równe.

 

Zob.: Radosław „Butryk” Butryński, „«Polska Podziemna» Bataliony Chłopskie. Struktury organizacyjne” //

 

http://www.dws-xip.pl/PW/pw53.html  

 o. Polikarp Striłkowśkyj OFM

o. Polikarp Striłkowśkyj OFM

Fot. Janusz Romaniuk

1 stycznia 1970 r. – urodził się o. Polikarp Striłkowśkyj OFM. Wyświęcony na kapłana 13 maja 2000 roku. Proboszcz parafii w Kowlu (od 30 czerwca 2006 r.).

    

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl   

 

22:46, kovaliv
Link Komentarze (1) »
czwartek, 31 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

31 grudnia

31 grudnia 1863 r. – na dyrektora gimnazjum rówieńskiego został zatwierdzony Heorhij Hnatowicz Herasymenko. Urodził się 4 lutego 1819 r. w Senczy w guberni połtawskiej w rodzinie oficera. W 1841 r. ze złotym medalem i stopniem kandydata ukończył wydział filozoficzny Uniwersytetu Kijowskiego. W latach 1841-1863 pracował jako starszy nauczyciel matematyki w gimnazjum niemirowskim, inspektor gimnazjum czernihowskiego, zarządca dyrekcji szkół w guberni kamieniecko-podolskiej. Zmarł 29 kwietnia 1867 r. w wyniku ataku apopleksji. Pochowany w Równem.

Zob.: Наталія Кожушко. «З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Директори гімназії (училища)» //

http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=25

 

31 grudnia 1894 r. – w wieku 75 lat zmarła w Dermaniu Jadwiga ks. Jabłonowska na Ostrogu, Maryampolu i Podkamieniu h. Prus III. Urodziła się 20 listopada 1819 r. w Warszawie. Córka księcia Maksymiliana i Teresy z Lubomirskich.

 

31 grudnia 1918 r. – II batalion 27 Pułku Piechoty wyruszył na front. Po przybyciu do Hrubieszowa batalion pozostał na miejscu, wysyłając na pierwszą linię poszczególne kompanie. I tak: kompania 5. wszedłszy w skład grupy kapitana Meraka, działała w obszarze Uchrynowa, staczając zaciętsze boje pod Sulimowem i Dołhobyczowem, 6. kompania wzmocniła grupę majora Bończy-Uzdowskiego, walczącą w obronie Włodzimierza Wołyńskiego i odznacza się w wypadzie na Wojnicę i w walkach we Włodzimierzu Wołyńskim.

Zob.: „27 Pułk Piechoty (II RP)” //

http://pl.wikipedia.org/wiki/27_Pu%C5%82k_Piechoty_(II_RP)

Semen Petlura  

31 grudnia 1923 r. – Semen Petlura, po przejęciu władzy w Polsce przez rząd oparty o nacjonalistyczną i antyukraińską programowo endecję (tzw. rząd Chjenopiasta), pod naciskiem władz polskich opuścił Warszawę i przez Wiedeń, Budapeszt, Berno oraz Genewę wiosną 1924 r. przyjechał do Paryża. Urodził się 22 maja 1879 r. w Połtawie. Zmarł 25 maja 1926 r., zastrzelony przez sowieckiego agenta OGPU Szlome Szwarcbarda.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Semen_Petlura

 

31 grudnia  1942 r. – we wsi Sytnica, pow. Łuck, nacjonaliści ukraińscy zamordowali 4 Polaków: właściciela młyna z żoną oraz jego teściów. Ich ciała wrzucili do przerębli koło wsi Godomicz.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1942.html  

 

 

31 grudnia 1980 r. – Papież Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego (wraz ze św. Benedyktem) patronami Europy.

 

31 grudnia 2007 r. – zmarł profesor dr hab. Edward Prus, autor wielu książek poświęconych stosunkom polsko-ukraińskim, dokumentujących ludobójstwo dokonane na ludności polskiej Kresów przez OUN-UPA oraz pokazujących martyrologie ludności żydowskiej na Kresach. Napisał m.in. biografie metropolity Andrzeja Szeptyckiego i Maksyma Borowca „Tarasa Bulby”.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

środa, 30 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

30 grudnia

30 grudnia 1752 r. – w Mielcu urodził się o. Jan od Jezusa Maryi (Jan Kapuściński). Habit przyjął 5 sierpnia 1770 r.; probację odbył pod kierunkiem o. Wojciecha od świętego Maurycego; śluby zakonne złożył 6 sierpnia 1771 r. w Beresteczku; studiował filozofię w Łucku, a teologię we Lwowie. Święcenia przyjął prawdopodobnie w 1777 r. Był misjonarzem w Horochowie na Wołyniu, a wcześniej concionatorem i wikariuszem w Brahiłowie, ministrem w Beresteczku i Brahiłowie. Pełnił funkcję definitora prowincjalnego. Zmarł w Brahiłowie 6 września 1805 r.

 

30 grudnia 1906 r. – w Kołomyi urodził się ukraiński poeta, grafik, historyk sztuki, dziennikarz i tłumacz Swiatosław Hordyński. Przekładał wiersze polskich poetów na język ukraiński, m.in. „Pieśn o Ukrainie” Józefa Łobodowskiego, gdzie jest wiele wątków wołyńskich. Zmarł w 1993 r. w Veronie (New Jersey, USA).

 

30 grudnia 1931 r. – w Łucku zmarła s. Benedykta Emilia Lewgowd (1878-1931) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W 1926 r. pracowała w Kowlu, a w l. 1926-1931 w Łucku. W l. 1927-1928 była mistrzynią nowicjatu w Łucku. W Białej Cerkwi, gdy za bolszewickiego panowania był głód i brakowało żywności dla sióstr i dzieci w sierocińcu, szła do kaplicy i pukała w tabernakulum wołając: „Jezu, nie mamy chleba”.

 Bp Witalij Skomarowski

30 grudnia 1963 r. – w Berdyczowie urodził się bp Witalij Skomarowski, bp pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej.

  

30 grudnia 2008 r. – od 4 listopada do 30 grudnia 2008 r. w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (ul. Słowackiego 19 a) była czynna wystawa „Wołyń czasu zagłady 1939-1945” – wystawa planszowa wypożyczona z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wystawa poświęcona była dziejom Wołynia w okresie II wojny światowej. Była próbą ukazania skomplikowanych relacji narodowościowych charakterystycznych dla tego obszaru, które – podsycane przez kolejnych okupantów: Rosjan i Niemców – doprowadziły do tragicznych konsekwencji determinujących powojenne stosunki polsko-ukraińskie.

Zob.: „Wołyń czasu zagłady 1939-1945” //

http://ostrog.blox.pl/2008/11/Wolyn-czasu-zaglady-1939-1945.html

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl 

 

 

20:34, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 29 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

29 grudnia

Henryk Józewski

29 grudnia 1929 r. – w tym dniu zakończył swoje  pierwsze urzędowanie na posadzie wojewody wołyńskiego  Henryk Jan Józewski, pseud. „Niemirycz”, „Olgierd”, działacz państwowy II RP, artysta, malarz, polski polityk i działacz niepodległościowy, piłsudczyk. Drugi raz na tej posadzie był od 5 czerwca 1930 r. do 13 kwietnia 1938 roku. Urodził się 6 sierpnia 1892 r. w Kijowie. Minister Spraw Wewnętrznych (29 grudnia 1929 – 17 marca 1930; 29 marca 1930 – 3 czerwca 1930). Wojewoda łódzki (1938-1939). Zmarł 23 kwietnia 1981 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_J%C3%B3zewski

 

29 grudnia 1942 r. – we wsi Radochoszcza (pow. Zamość) Ukraińcy razem z Niemcami wymordowali 41 Polaków i spalili 22 gospodarstwa.

Zob.: Stanisław Żurek, „Przed operacją «Wisła» było ludobójstwo!”, [w:] „Tylko Polska” //

http://www.polskapartianarodowa.org/tp/index.php?Itemid=62&id=188&option=com_content&task=view

 

29 grudnia 1945 r. – we wsi Ptycza k. Werby, nacjonaliści ukraińscy w bestialski sposób zakatowali zdemobilizowanego żołnierza Hryhorija Maksymiwa. Powiesili go na podwórzu, jego żona Paraska i 9-letnia córka Hanna zostały żywcem spalone w budynku.

 

29 grudnia 2005 r. – w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Hanna Irena Różycka złożyła Włodzimierzowi Majdewiczowi, współzałożycielowi Stowarzyszenia, wieloletniemu członkowi Zarządu Stowarzyszenia, autorowi wielu ciekawych opracowań związanych z historią i tradycją 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, redaktorowi „Ułana Wołyńskiego” gratulacje i życzenia dalszych sukcesów z okazji kolejnego wyboru na Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie. Włodzimierz Majdewicz zaszczytną i jednocześnie odpowiedzialną funkcje w Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK pełni od 1977 roku.

Zobacz.: „Ułan Wołyński” nr 25 //

http://www.ulan-wolynski.org.pl/biuletyn25.html 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl 

 

 

poniedziałek, 28 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

28 grudnia

Klasztor Karmelitów w Berdyczowie

Klasztor Karmelitów w Berdyczowie

Fot. Archiwum

28 grudnia 1828 r. – profesję zakonna złożył o. Meliton od Narodzenia Pańskiego – Józef Kulczycki, syn Szymona, karmelita. Urodził się w 1803 r. we Lwowie. Teologię studiował w Berdyczowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1833 roku.

Zob.: Benignus Józef Wanat OCD, „Szkoły karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie”, [w:] „Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa”, Praca zbiorowa pod redakcja Czesława Gila OCD, Kraków 2005. //

http://www.karmel.pl/pobierz/wanat.doc

 

28 grudnia 1830 r. – dowódcą Pułku Jazdy Wołyńskiej doby powstania listopadowego został ppłk Augustyn Brzeżański, od 19 sierpnia 1831 r. w stopniu pułkownika.

 

28 grudnia 1943 r. – por. „Sędzimir”, Stanisław Możejko, po rozmowie w Kowlu z płk. „Luboniem”, przywiózł rozkaz poderwania do działania oddział partyzancki por. „Gzymsa”, i maszerowania z rejonu Ostroga do rejonu koncentracji pod Kowlem.

 

28 grudnia 1943 r. – oddział „Bomby” po przeszło trzech dobach uciążliwego marszu przybył do ośrodka samoobrony polskiej w Przebrażu, gdzie znalazł odpoczynek.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

28 grudnia 1943 r. – do Sztabu Naczelnego Wodza, Oddziału Specjalnego, w Londynie wpłynęła depesza z Kraju następującej treści: „Polityczny kierownik Ukraińskiej Armii Powstańczej w odezwie z 16. XI. wzywa Polaków do opuszczenia Ziem Ukraińskich i wycofania się za Bug. Grozi zniszczeniem, stawiając za przykład los Polaków w Hucie Stepanowskiej [winno być Stepańskiej, gm. Stepań, pow. Kostopol]”.

 

28 grudnia 2008 r. – w auli Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” odbył się wieczorek kulturalny poświęcony historii Wołynia i Ostroga nad Horyniem. Organizatorami tej imprezy było Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej i nieformalna grupa Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, która zapragnęła odwiedzić to wołyńskie miasteczko. Główną częścią wieczoru była prelekcja dra Roberta Gawkowskiego pt. „Sportowe życie Wołynia w latach 1918-1939”. Autor, historyk kultury fizycznej i historyk sportu, korzystając ze współczesnych technik multimedialnych dokonał interesującej prezentacji tematu ukazując wielonarodowe spektrum życia sportowego na Wołyniu.

Zob.: Michał Kowaluk, „Sportowe życie Wołynia”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 1 (86) ze stycznia-lutego 2009 r., s. 7. //

http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/?p=main&what=202&PHPSESSID=3D63%3D  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl 

 

niedziela, 27 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

27 grudnia

Melecjusz Smotrycki

27 grudnia 1633 r. – zmarł o. Melecjusz Smotrycki (ok. 1572-1633), wybitny prawosławny, a następnie unicki duchowny, teolog, filolog, pisarz polemista i działacz oświatowy. Archimandryta monasteru dermańskiego.

 

27 grudnia 1890 r. – w Zdołbunowie urodził się por. Zygmunt Szulecki, burmistrz Dąbrowicy. Zmarł w 1940 r. w Katyniu – zamordowany przez NKWD.

Zob.: „Polscy oficerowie i policjanci zamordowani w Katyniu, Miednoje i w Charkowie oraz obywatele RP z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej” //

http://www.katedrapolowa.pl/ofiary_z.php

 

27 grudnia 1910 r. – w Małyńsku na Wołyniu, w wielodzietnej rodzinie o tradycjach patriotycznych, urodziła się Władysława z Hermaszewskich Seweryn Spławska, harcmistrzyni, była naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju, działaczka harcerska w przedwojennej Polsce, autorka wielu książek o historii harcerstwa. Ukończyła szkołę podstawową w Bereznem. Do harcerstwa wstąpiła w gimnazjum w 1928 roku. W 1931 r. ukończyła Szkołę Handlową w Równem. Jej pierwszy mąż Kazimierz Seweryn był więźniem Kozielska i został stracony w Katyniu. Ona sama została wywieziona do Kazachstanu w kwietniu 1940 roku. Z ZSRR wyjechała do Pahlevi w Iranie w drugiej turze ewakuacyjnej z armią gen. Władysława Andersa. W Teheranie mianowana komendantką harcerek w Chorągwi Irańskiej prowadziła pracę harcerską wśród młodzieży ewakuowanej z Rosji wraz z wojskiem. Wraz z likwidacją ośrodka polskiego w Teheranie, otrzymała przydział do Harcerskiej Chorągwi Junackiej w Palestynie. Od 1944 r. organizowała pracę harcerską w Wojskowej Szkole Młodszych Ochotniczek w Nazarecie. Tam też została mianowana harcmistrzynią. Po zakończeniu działań wojennych druhna Włada rozpoczęła studia w Szkole Pielęgniarskiej przy uniwersytecie amerykańskim w Bejrucie. W 1947 r. przyjechała do Anglii, gdzie wyszła za mąż i założyła rodzinę. W 1965 r. wróciła do czynnej pracy harcerskiej jako sekretarka Głównej Kwatery Harcerek. W latach 1974-76 była sekretarzem generalnym ZHP poza granicami Kraju, a następnie, do 1980 roku naczelniczką harcerek. Następne lata poświęciła na pracę naukową. W 1993 r. wydała książkę „Harcerki w ZHP”. Zawsze podkreślała, że harcerstwu zawdzięczała bardzo wiele: „Harcerstwo wzbogaciło moją młodość. Stworzyło mi możliwość rozwoju zainteresowań, samokształcenia i pracy nad sobą” – powiedziała w jednym z wywiadów. Zmarła w wieku 99 lat 14 listopada 2009 r. w Londynie.

Zob.: „W. Brytania. Zmarła hm. Spławska, wybitna działaczka harcerska”, [w:] „Gazeta Wyborcza” z 14 listopada 2009 r. //

http://wyborcza.pl/nekrologi/1,101499,7254358,W_Brytania__Zmarla_hm__Splawska__wybitna_dzialaczka.html  

 

27 grudnia 1932 r. – zmarł ks. Andrzej Kobierski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1901 roku. Katecheta gimnazjum i rektor kościoła pw. św. Józefa (dawny karmelitanek) w Dubnie. Urodził się w 1878 roku.

 

27 grudnia 1943 r. – nocą z 26 na 27 grudnia we wsi Witoldówka, pow. Zdołbunów, Ukraińcy zamordowali 13 Polaków, natomiast w wielogodzinnym boju z UPA zginęło 7 członków samoobrony polskiej, łącznie zginęło 20 Polaków.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html  

 

27 grudnia 1943 r. – oddział „Bomby” w trudnym marszu do Przebraża. Wyszedł on z Wyrki rano, przez Siedliska przeszedł do lasów koło Czepelki i Borsuków. Ludzie i konie byli bardzo zmęczeni. O zmroku dalszy marsz. Między Mielnikowem a Orzgowem kolejna potyczka z bandą UPA. W ręce polskie wpadło 8 zaprzęgów końskich z saniami. W wielkim napięciu oddział minął wsie ukraińskie Chołoniewicze i Herejniówkę, zapadając w lasy Radziwiłła kolo Łopatnia, gdzie mógł odpocząć.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

27 grudnia 2004 r. – w Johannesburgu (Norwegia) zmarł Jerzy Pakulski, polski pianista. Urodził się 5 października 1932 r. w Zdołbunowie. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu. Debiutował w 1948 r. w harcerskim zespole Rumba Jazz. Od 1951 r. grał w zespole Rytm, z którym współpracował z wrocławską rozgłośnią Polskiego Radia, a w 1955 r. wystąpił w filmie „Irena do domu”. Od 1957 r. kierował własnym zespołem estradowym, a od 1959 do 1965 r. pierwszym we Wrocławiu zespołem jazzu nowoczesnego, FAR Quartetem/Quintetem. Wraz z nim zdobywał nagrody na konkursach, grał na festiwalu Jazz Jamboree ’61, współpracował z teatrem Kalamburi Teatrem Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, występował w Europie Zachodniej. W latach1965-1968 kierował własnym triem. Był redaktorem muzycznym w PR Wrocław, komponował muzykę teatralną. Działał we wrocławskim środowisku jazzowym. W 1968 r. wyjechał do Holandii i grał zarobkowo. W latach 1972-1974 mieszkał w Oslo, gdzie uczył muzyki, a następnie w Johannesburgu. Skomponował ponad 100 utworów.

Zob.: „Zmarli”, [w:] „Więź” nr 11 (565) / 2005, s. 196-198, s. 196 //

http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id     

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

sobota, 26 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

26 grudnia

26 grudnia 1841 r. – we wsi Hrani k. Łucka urodził się Józef Chamiec, poeta, publicysta i tłumacz. Za udział w powstaniu styczniowym w 1863 r. uwięziony przez Austriaków, zbiegł i wyemigrował do Francji. Był krewnym Eweliny Hańskiej-Balzac. W 1865 r. nabył majątek pod Paryżem. Wiele publikował w prasie polskiej, wydał we Lwowie „Próby rymotwórcze” (1869), a w Paryżu „Księgę Sonetów” (1873), „Jesienne pieśni” (1880) i inne. Zmarł 19 sierpnia 1915 r. w Paryżu.

 

26 grudnia 1942 r. – hitlerowska ekspedycja przeciwpartyzancka spacyfikował dwie wioski Wojtkiewicze i Budki Wojtkiewickie, paląc zabudowania i mordując ponad 800 osób. Obie miejscowości przed wojną były zamieszkane w większości przez Polaków.

 

26 grudnia 1943 r. – oddział „Bomby” prowadzony przez ppor. „Słuckiego” zostawił w Jankach pod Sarnami 13 chorych i rannych żołnierzy i ruszył w drogę do Przebraża. Po opanowaniu podstępem mostu na Horyniu i schwytaniu 9 oficerów UPA, oddział dokonał nagłego ataku na wieś Horodziec, przechodząc ją jak huragan. Za wsią nastąpiło zwarcie z odsieczą ukraińską, która ostrzelana z bliska została zupełnie rozbita. Kolejna potyczka z oddziałem UPA na futorach między Werbczą a Bulejkami. Odpoczynek w spokojnej wsi polskiej Wyrka.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

26 grudnia 1979 r. – inwazja sowiecka na Afganistan. Na Wołyniu jest wiele grobów sowieckich żołnierzy, którzy zginęli w tym kraju.  

 Szopka w Równem (2009)

Szopka w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem

fot. Irena Dejneka

26 grudnia 2009 r. – w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem na Wołyniu odbył się X Festiwal Kolęd i Pastorałek, będący eliminacjami do XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Na rozpoczęciu festiwalu w Równem obecny był ordynariusz diecezji łuckiej bp Marcjan Trofimiak.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html  

 

piątek, 25 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

25 grudnia

25 grudnia 1650 r. – zmarł Aleksander Atanazy Puzyna, książę, prawosławny biskup łucki i ostrogski w latach 1633-1647. Na biskupstwo łuckie i ostrogskie mianowany przez króla Władysława IV 16 marca 1633 roku. Dokonał zamiany gruntów z dominikanami łuckimi. Autor opisu soboru katedralnego w Łucku w „Didaskaliach” Sylwestra Kossowa (1638).

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Atanazy_Puzyna   

 Gen. Mieczysław Smorawiński

25 grudnia 1893 r. – w Kaliszu urodził się gen. Mieczysław Smorawiński, polski dowódca wojskowy. W chwili wybuchu II wojny światowej będąc dowódcą Okręgu Korpusu nr II w Lublinie organizował mobilizację oddziałów oraz bazy zaopatrzenia dla walczących oddziałów. Do dnia 14 września 1939 przebywał w Lublinie, a następnie udał się zgodnie z rozkazem Kwatermistrza Wojska Polskiego początkowo do Kowla, a potem do Włodzimierza Wołyńskiego.  20 września 1939 r. został wraz z podległymi mu oddziałami Wojska Polskiego wzięty do niewoli sowieckiej. Zamordowany w Katyniu w 1940 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Smorawi%C5%84ski

 

25 grudnia 1903 r. – we wsi Bachtynek, gm. Murowane Kuryłowce, pow. Nowa Uszyca, woj. Kamieniec Podolski, urodził się Franciszek Korczyński – wachmistrz 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu. 23 maja 1923 r. uciekł z ZSRR i przyjęty został przez Policję Państwową w Ostrogu na Nowym Mieście. W październiku 1924 r. otrzymał przydział do 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu.

Zob.: Franciszek Korczyński, „Pamiętnik ułana 19-tki wołyńskiej” //

http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-printview-t-5533-start-0.phtml

 

25 grudnia 1921 r. – w Połtawie zmarł Wołodymyr Korolenko, rosyjski i ukraiński pisarz, publicysta i działacz społeczny. Urodził się 27 lipca 1853 r. w Żytomierzu.

 

25 grudnia 1929 r. – we Włodzimierzu Wołyńskim urodził się Jerzy Antczak, polski reżyser, aktor filmowy i teatralny.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Antczak

 

25 grudnia 2008 r. – zmarł Jerzy Sas Jaworski, żołnierz kampanii polskiej, Armii Krajowej, I Armii WP, pasjonat jazdy konnej. Urodził się 5 stycznia 1920 r. we Włodzimierzu Wołyńskim w rodzinie oficerskiej.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Sas_Jaworski

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html  

 

czwartek, 24 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

24 grudnia

Rizdvo Chrystove

Fresk w kaplicy na Polu Pasterzy w Betlejem
Fot. ks. Henryk Zieliński
Kartka pocztowa "Niedzieli"
Projekt Włodzimierz Karankiewicz

24 grudnia 1653 r. – „zwycięstwo Bohdana Chmielnickiego pod Żwańcem” – według publikacji ukraińskich. Natomiast polska historiografia podaje datę:

 

15 grudnia 1653 r. – w Żwańcu na Podolu król Jan Kazimierz zawarł ugodę z Bohdanem Chmielnickim. 

 

24 grudnia 1715 r. – po zawarciu w Szczebrzeszynie tygodniowego zawieszenia broni konfederaci tarnogrodzcy wycofują się na Wołyń.

 

24 grudnia 1941 r. – metropolita Dionizy Waledyński (Polski Kościół Prawosławny) mianował bpa Polikarpa Sikorskiego tymczasowym administratorem zajętych przez Niemców terenów i nadał mu tytuł arcybiskupa Łucka i Kowla.

 

24 grudnia 1942 r. – masowy mord w Połące, pow. łucki. Ofiarą nacjonalistów ukraińskich padło około 60 Polaków.

 

24 grudnia 2003 r. – zmarł Josyp Pacuła, ukraiński nauczyciel i nacjonalista. Na pocz. l. 90 XX wieku kierował Kongresem Inteligencji Ukraińskiej w obwodzie rówieńskim. Autor książki „Wołyń – mój ból, moja nadzieja”.

 

   

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html

 

Kalendarium Wołyńskie

23 grudnia

Ruthenis Receptis

23 grudnia 1461 r. – w Łucku został zawarty akt sprzedaży wioski Równe. Iwaszko Dyczko sprzedał „dwór i seło w łuckim powietie na imia Rownoje” za kwotę trzystu kop szerokich groszy czeskich księciu Semenowi Nieświckiemu.

Zob.: Roman Janisławski, „Kilka słów o Równem” (1937-1939 r.) // http://www.rivne.org/history/1939.htm

 

23 grudnia 1594 r. – władyka włodzimierski Hipacy Pociej oraz władyka łucki i ostrogski Cyryl Terlecki złożyli w Rzymie przysięgę papieżowi Klemensowi VIII, który zgodził się na zachowanie liturgii prawosławnej, małżeństw księży unickich i stosowanie kalendarza juliańskiego.  

 

23 grudnia 1895 r. – w Barbarówce, pow. Zasław w guberni wołyńskiej, urodził się Jan Rochmankowski (1895-1943), pracownik starostwa powiatowego w Kowlu. Zmarł 10 września 1943 r. w radzieckim więzieniu w Iwanowie w nieznanych okolicznościach.

 

23 grudnia 2005 r. – w wołyńskiej obwodowej administracji państwowej w Łucku odbyło się posiedzenie Wołyńskiej Rady Kościołów. Było to pierwsze spotkanie hierarchów największych wspólnot chrześcijańskich obwodu wołyńskiego.

 

23 grudnia 2006 r. – w wyniku obrażeń doznanych w czasie wypadku samochodowego zmarł ks. dr Michał Nahornyj, kapłan archidiecezji lwowskiej. Urodził się 4 maja 1965 r. w Oleszkowcach w diecezji kamieniecko-podolskiej. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Mariana Jaworskiego we Lwowie 31 marca 1994 r. Po święceniach studiował na KUL oraz w Rzymie, gdzie obronił licencjat z teologii moralnej. Administrator parafii w Jaryczowie. Notariusz kurii metropolitalnej we Lwowie. Rektor kościoła pw. MB Gromnicznej we Lwowie (do 2006 r.). Dnia 1 września 2006 r. został mianowany administratorem parafii Winniki koło Lwowa. W październiku 2006 r. obronił pracę doktorską na KUL. Pogrzeb odbył się 27 grudnia 2006 r. w Winnikach – Mszy św. żałobnej przewodniczył metropolita lwowski ks. kard. Marian Jaworski, a kazanie wygłosił proboszcz katedry lwowskiej ks. prałat Wiktor Antoniuk. Mszę św. koncelebrowali bp Marcjan Trofimiak z Łucka, miejscowi biskupi pomocniczy oraz wielu kapłanów. Po Mszy św. ciało kapłana zostało przewiezione do parafii rodzinnej w Oleszkowcach w diecezji kamieniecko-podolskiej i tam złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html  

 

wtorek, 22 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

22 grudnia

 Sługa Bozy ks. Władysław Bukowiński

22 grudnia 1904 r. – (wg kalendarza juliańskiego, a 4 stycznia 1905 r. wg kalendarza gregoriańskiego) w Berdyczowie urodził się Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński. W latach 1936-1939 wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łucku. W latach 1939-1945 proboszcz katedry w Łucku. W latach 1945-1954 więziony, następnie na zesłaniu w Karagandzie, gdzie od 1954 r. prowadził pracę duszpasterską. Zmarł 3 grudnia 1974 r. w Karagandzie. 19 czerwca 2006 r. rozpoczął się jego proces kanonizacyjny.

 

22 grudnia 1918 r. – wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej zajęły Łuck, a następnie Włodzimierz Wołyński i Kowel. Linia rozgraniczenia między Ukraińcami i Polakami został rzeka Bug, ale pewne jednostki ukraińskie krótki czas znajdowały się nawet na Chełmszczyźnie.

Zob.: Володимир Лис. «Волиняни відстоювали Соборну Україну» // «Волинь» ч. 891 від 22 січня 2009 р. //

http://www.volyn.com.ua/?rub=5&article=0&arch=891

 

22 grudnia 1922 r. – w Żytomierzu urodził się Tadeusz Borowski, polski prozaik, poeta, publicysta. Dzieciństwo przeżył na Ukrainie. Zmarł 3 lipca 1951 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Borowski_(poeta)

 

22 grudnia 1943 r. – kpt. Kochański „Bomba”, stwierdzając możliwość przejęcia oddziałów polskiej policji, utworzonej przez Niemców w Kostopolu i Bereżnem, opuścił kwatery w Rudni Lwa i skierował oddział z powrotem do Starej Huty, gdzie zamierzał spędzić święta Bożego Narodzenia. W miejscowości Bronisławka zatrzymał sie na odpoczynek. Otrzymał tutaj wiadomość, że jeden z dowódców partyzantki radzieckiej, gen. Naumow, chce się z nim zobaczyć, zapraszając do swego sztabu w niedalekiej wiosce Zawołcze. Pojechał tam „Bomba” w towarzystwie por. „Strzemię” i ks. Leona Śpiewaka ps. „Oboźnik” oraz kilkoma podoficerami eskorty. Podczas biesiady w Zawołczu, suto zakrapianej alkoholem, cała grupa polska została rozbrojona i zaaresztowana. Oddział radziecki ruszył w pospiesznym marszu na wschód. Podczas odpoczynku żołnierze eskorty zostali zastrzeleni, a kpt. „Bomba”, por. „Strzemię” i ks. „Oboźnik” odstawieni do Kijowa, a później do Moskwy. Tam byli sądzeni i skazani na obozy pracy, jako „przedstawiciele obcej agentury”.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

22 grudnia 2008 r. – w Łucku w pomieszczeniu Łuckiej Rady Miejskiej odbyło się posiedzenie klubu dziennikarzy na temat „Jak przywrócić Banderę Ukraińcom?”. Organizatorami tej imprezy byli: departament informacyjnej polityki i informacyjno-analityczne centrum „Łuck”. Agencja „Zaxid.net” podała informację departamentu polityki informacyjnej Łuckiej Rady Miejskiej, iż organizatorzy „postanowili zebrać naukowców, pedagogów, urzędników, pisarzy, dziennikarzy, duchowieństwo, przedstawicieli aktywnej młodzieży, żeby rozważyć i poradzić się, co ma robić inteligencja miasta, by imię ideologa ukraińskiego ruchu narodowego, przywódcy OUN Stepana Banderę postało na należnym poziomie czci i popularności”.

Zob.: „W Łucku zastosują rosyjskie doświadczenie dla propagandy Bandery” //

http://www.zaxid.net/newspl/2008/12/23/130046/

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html  

 

18:41, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 21 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

21 grudnia

21 grudnia 1425 r. – połączenie diecezji łuckiej i  włodzimierskiej. Bp Andrzej Spławski (vel Andrzej z Płońska) przenosi swą siedzibę z Włodzimierza Wołyńskiego do Łucka.

 

21 grudnia 1500 r. – król Aleksander Jagiellończyk nadał dla miasta Równe na Wołyniu przywilej na jarmark na św. Szymona Letoprowodcy.  

 

21 grudnia 1925 r. – zostało wydane Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych w sprawie utworzenia powiatowych urzędów ziemskich w Kostopolu i w Zdołbunowie.

Zob.: Dziennik Ustaw – rok 1925, nr 129, poz. 936.

 

21 grudnia 1943 r. – w Zawołoczu z rąk NKWD zginął Paweł Kuriata, żołnierz w oddziale AK „Bomby” – „Wujka”. Syn Walentego Kuriaty. Służył w ochronie dowódcy oddziału.

Zob.: „Rudnia Potasznia” //

http://wolyn.ovh.org/opisy/rudnia_potasznia-03.html

 

21 grudnia 1991 r. – powstała Wspólnota Niepodległych Państw.

 

21 grudnia 1999 r. – w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lasku Bielańskim w Warszawie została odprawiona Msza św. pogrzebowa ks. prof. Ludwika Królika, po czym jego doczesne szczątki zostały przewiezione na Cmentarz Powązkowski i pochowane we wspólnym grobie kapłanów. Duchowny rzymskokatolicki, Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości (prałat), profesor, historyk Kościoła, dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Urodził się 1 czerwca 1942 roku w Pobużanach na Lwowszczyźnie w wielodzietnej rodzinie rolniczej. Pierwsze dwie jego publikacje książkowe powiązane są z diecezją łucką. Są to: „Organizacja dekanalna diecezji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII w.” (Lublin 1981) i „Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII w.” (Lublin 1983). Druga z wymienionych prac – praca doktorska – jest monografią organizacji diecezji łuckiej, która w omawianym czasie była niesłychanie rozległa terytorialnie. Dziś jej tereny należą do trzech niepodległych państw.

Zob.: Ks. Witold Józef Kowalów, „Historyk diecezji łuckiej”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 1 (32) ze stycznia-lutego 2000 r., s. 29-30; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Kr%C3%B3lik   

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html

 

14:03, kovaliv
Link Dodaj komentarz »