Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
RSS
środa, 03 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

2 lutego

Konstanty Wasyl Ostrogski

Konstanty Wasyl Ostrogski

2 lutego 1526 r. – w Ostrogu na Wołyniu urodził się książę Konstanty Wasyl Ostrogski, wojewoda kijowski (od 1559 r.), marszałek ziemski wołyński. Zmarł 13 lutego 1608 r. w Ostrogu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Wasyl_Ostrogski

 

2 lutego 1863 r. – we wsi Pieniucha na Grodzieńszczyźnie urodziła się Maria Rodziewiczówna, polska pisarka, autorka m.in. powieści „Czahary”, gdzie opisuje Polesie Wołyńskie. Zmarła 16 listopada 1944 r. na folwarku Leonów koło Żelaznej pod Skierniewicami.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Rodziewicz%C3%B3wna

 

2 lutego 1909 r. – w Łuhinkach na Wołyniu urodził się Jerzy Młodziejowski (PS. Jerzy Korab), kompozytor, dyrygent, publicysta muzyczny, geograf, taternik i fotograf. Zmarł 7 maja 1985 r. w Poznaniu.

Zob.: Małgorzata Kosińska, „Jerzy Młodziejowski” //

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_mlodziejowski_jerzy

 

2 lutego 1943 r. – w Nowomalinie k. Ostroga nad Horyniem został zamordowany Wincenty Czyżewski, podchorąży marynarki Wydziału Morskiego SPMW, uczestnik bitwy pod Kockiem. Mordu dokonali nacjonaliści ukraińscy.

Zob.: „Lista strat osobowych polskiej marynarki wojennej w latach 1939-1945” //

http://www.wp39.pl/lista-strat-osobowych-polskiej-marynarki-wojennej-w-latach-1939-1945

 

2 lutego 1944 r. – wołyńskie miasta Zdołbunów, Równe i Łuck zostały wyzwolone od hitlerowców. Sześć formacji wojskowych otrzymało honorową nazwę „Rówieńskich”. W walkach o Równe odznaczyła się eskadra ochotników tuwińskich, sformowana w Tuwińskiej Republice Ludowej w 1943 roku.

 

2 lutego 2010 r. – bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej odprawił dziękczynną Mszę św. za 20. lat nowego życia parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu (nabożeństwo takie miało być odprawione w listopadzie 2009 r., ale z powodu epidemii grypy zostało przeniesione). Obecny był Konsul Generalny RP w Łucku p. Tomasz Janik. Na zakończenie uroczystości pasterz diecezji łuckiej poświęcił kamień węgielny odbudowy plebanii i ogłosił nominację ks. Witolda Józefa Kowalowa na kanonika honorowego Łuckiej Kapituły Katedralnej.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

   

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

poniedziałek, 01 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

1 lutego

luty 1900 ­r. – Komitet Budowy pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie wysłał na Wołyń A. Popiela i prof. R. Zubera w celu zbadania ofiarowanego materiału na miejscu. Jeszcze w lutym 1899 roku firma Daszyńskiego i Salisa z Wołynia (wówczas był to teren Imperium rosyjskiego) gotowa była dać cały surowy materiał (czarny labrador) jedynie za zwrotem kosztów jego wydobycia.  8 kwietnia 1900 roku poinformowali oni komitet, że czarny labrador z Wołynia „nie nadaje się, natomiast odpowiedniejsze byłyby granity żytomierskie, ale sprowadzenie ich niemożliwe”.

Zob. Jurij Smirnow, „Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie. Stuletni jubileusz pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie. Kronika budowy i uroczystego odsłonięcia” [w:]

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_pomnik_mickiewicza_lwow

Oksana Laturyńska

Oksana Laturyńska

Fot. Archiwum

 lutego 1902 roku – urodziła się ukraińska pisarka i rzeźbiarka Oksana Laturyńska, ukraińska pisarka i rzeźbiarka. Zmarla w 1970 r. w Minneapolis (stan Minnesota) w USA. Urna z jej prochami została pochowana na ukraińskim cmentarzu w Bound-Brook’u w stanie New Jersey.

 

1 lutego 1918 roku – w Łubiankach Wyższych koło Zbaraża urodził się abp Ignacy Tokarczuk, emerytowany metropolita przemyski. Święcenia kapłańskie otrzymał  z rąk bpa Eugeniusza Baziaka 21 czerwca 1942 roku. Ordynariusz przemyski obrządku łacińskiego w latach 1965-1993.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Tokarczuk

 

 

1 lutego 1918 roku – podczas posiedzenia Rady Mniejszej w Żytomierzu polecono Radzie Ministrów Ludowych URL „użyć wszelkich działań dla walki z anarchią i w celu zaprowadzenia ładu na Ukrainie” oraz „układać i podpisywać wszelkie umowy z innymi państwami”.

 

   

1 lutego 1923 roku ­– Stanisław Srokowski został wojewodą wołyńskim. Był nim do 29 sierpnia 1924 roku.

 

1 lutego 1957 r. – w Moskwie zmarł Iwan Gierasimowicz Sowietnikow, radziecki generał-lejtnant. Urodził się 13 czerwca 1898 roku. Jako kombrig i komdiw od lipca 1938 r. dowodził dywizją, w kwietniu 1939 r. został pomocnikiem dowódcy Kijowskiego OW, a w lipcu objął dowództwo 5 armii, z którą uderzył na Polskę w składzie Frontu Ukraińskiego. Od stycznia 1941 był pomocnikiem dowódcy Kijowskiego SOW do spraw rejonów umocnionych; następnie kierował tyłami różnych frontów. W 1. 1943-45 w stopniu gen. lejtn. dowodził armią. Po wojnie dowódca Turkiestańskiego Okręgu Wojskowego i Przykarpackiego Okręgu Wojskowego.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Gierasimowicz_Sowietnikow

 

1 lutego 1972 roku ­– w Kwidzynie zmarła s. Józefina Stanisława Pawełczyk (1889-1972) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W latach 1932-1945 pracował w Łucku na Wołyniu. Śluby wieczyste złożyła 11 lipca 1938 r. w Łucku.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

Kalendarium Wołyńskie

31 stycznia

31 stycznia 1941 r. – w majątku Kobylino (Ciechanowskie) zmarł Jan Borzymowski, polski lekarz, chirurg. Urodził się w grudniu 1869 r. w Ostrogu n. Horyniem.  Pionier operacji kardiochirurgicznych w Polsce; organizator służby sanitarnej i Towarzystwa “Sanitariusz Polski”, będącego prekursorem Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK). Jest przedstawiony w Encyklopedii PWN.

Zob. „Borzymowski Jan” , [w:] „Encyklopedia PWN” //

http://encyklopedia.pwn.pl/lista.php?co=Jana&od=195

Ks. Zygmunt Chmielnicki

Ks. Zygmunt Chmielnicki

31 stycznia 1928 r. – dzięki polsko-sowieckiej wymianie więźniów został zwolniony z uwięzienia ks. Zygmunt Chmielnicki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się 11 listopada 1891 r. w Nieświczu. Wyświęcony na kapłana w 1918 r., w latach 1918-1925 był administratorem par. Horoszki i Uszomierz w dek. Owrucz oraz dziekanem tego dekanatu. Od 1920 r. kanclerz kurii łucko-żytomierskiej. Aresztowany pierwszy raz przez bolszewików 6 listopada 1923 r. pod zarzutem szpiegostwa, z braku dowodów zwolniony, aresztowany jeszcze trzykrotnie i zwalniany. 19. lipca 1926 r. kolejny raz aresztowany, skazany na trzy lata więzienia i uwięziony w Butyrkach w Moskwie. Dzięki wymianie więźniów 31 stycznia 1928 r. został zwolniony i rozpoczął pracę w diecezji łuckiej. W latach 1928-1939 był sędzią prosynodalnym w diecezji, a w latach 1931-1939 redaktorem tygodnika diecezjalnego „Życie Katolickie”. Wikariusz generalny. 13 sierpnia 1942 r. został dziekanem dekanatu łuckiego. Pierwszy raz aresztowany został przez Niemców 11 sierpnia 1943 r. w Łucku i odsadzony w Równem; zwolniony po trzech miesiącach, ponownie aresztowany w styczniu 1944 r. i wysłany do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Skatowany przez kapo umiera 16 kwietnia 1944 r., a ciało zostało spalono w krematorium.

Zob.: Piotr Weiser, „Ksiądz Zygmunt Chmielnicki 1891-1944”, Lublin 2001, passim.

 

31 stycznia 1943 r. – we wsi Siedliszcze Małe, pow. Sarny, po wizycie w polskim domu partyzantów sowieckich wtargnęli bulbowcy i wymordowali 7 Polaków, w tym matkę z 25. letnim synem i jego 19-letnią narzeczoną  oraz 11-letniego półsierotę, którego wzięli na wychowanie. Tego samego dnia we wsi Tiutkiewicze, pow. Równe, nacjonaliści ukraińscy zabili w szpitalu 44. letniego Polaka; we wsi Waśkowce pow. Krzemieniec Ukraińcy wywabili z domów kilku Polaków i ich zamordowali.  

Zob.: Stanisław Żak (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_2.html    

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

sobota, 30 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

30 stycznia

30 stycznia 1782 r. w Boremlu na Wołyniu urodził się Wincenty Krasiński, herbu Ślepowron, hrabia, generał. Uczestnik kampanii napoleońskich. Ojciec Zygmunta – dramatopisarza i poety. Zmarł 24 listopada 1858 r. w Warszawie w wieku 76 lat.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Krasi%C5%84ski

 

30 stycznia 1869 r. – w Łowiczu urodził się Aleksander Karnicki, Ge. dywizji Wojska Polskiego, generał lejtnant kawalerii rosyjskiej. Od marca do czerwca 1919 r. dowódca Frontu Wołyńskiego. Zmarł 12 listopada 1942 r. w Kutnie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Karnicki  

 

30 stycznia 1918 r. w czasie wojny ukraińsko-bolszewickiej rząd ukraiński rozpoczął pracę w Żytomierzu. Przewodniczący Rady Ministrów Ludowych URL Wsewołod Hołubowycz podpisał „Odezwę Rady Ministrów Ludowych do ludu Ukrainy”, w której była zawarta ocena złozonej sytuacji wojskowo-politycznej w państwie, ukazana była przyczyna agresji bolszewickiej na Ukrainę i była mowa o ewakuacji rządu do Żytomierza.

 

30 stycznia 1932 r. – zmarł ks. Wacław Kalinowski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Kandydat teologii i dr filozofii. Urodził się w 1881 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1906 roku. Kanonik honorowy Kapituły Ołyckiej. Kapelan wojskowy.

 Ks. Andrzej Kwiczala

Ks. Andrzej Kwiczala

Fot. Archiwum

30 stycznia 1967 r. – w Nysie urodził się ks. Andrzej Marcin Kwiczala, syn Andrzeja i Alicji z d. Nikiel, kapłan diecezji łuckiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w Zespole Szkół Rolniczych im. Emila Godlewskiego w Nysie. Egzamin maturalny złożył w 1987 roku. W tym samym roku rozpoczął studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po złożeniu egzaminu dyplomowego rozpoczął pracę w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 na Oddziale Nefrologii we Wrocławiu. W 1994 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). 18 maja 2000 roku uzyskał stopień magistra historii Kościoła na Wydziale Teologicznym KUL. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 2000 roku. Od lipca 2000 r. do XI 2001 r. pracował jako wikariusz parafii katedralnej w Łucku. Dnia 18 listopada 2001 r. mianowany proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Maniewiczach i parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego w Lubieszowie.

 

30 stycznia 1989 r. – na zebraniu organizacji społecznych miasta Łucka stworzono klub piłki nożnej „Wołyń”, który jako jeden z pierwszych na Ukrainie przeszedł na rozrachunek gospodarczy. Klub ten jest kontynuatorem klubu powstałego w 1960 roku. Klub „Wołyń” występuje w pierwszej lidze mistrzów Ukrainy.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl 

 

 

piątek, 29 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

29 stycznia

 Godło Ukraińskiej Republiki Ludowej

Godło Ukraińskiej Republiki Ludowej

29 stycznia 1918 r. – w czasie drugiej wojny ukraińsko-bolszewickiej w Żytomierzu zaczęło funkcjonować Ministerstwo Wojskowe Ukraińskiej Republiki Ludowej (dalej: URL), na czele którego z powodu nieobecności A. Niemołowskiego stanął Ołeksandr Żukowski. Naczelnikiem Sztabu Generalnego został mianowany ataman Ołeksandr Osiecki.

 

29 stycznia 1946 r. – zmarła bł. s. Bolesława Lament, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

 

29 stycznia 2008 r. – przewodniczącym Ogólnoukraińskiej Organizacji Młodzieżowej „Nacionalnyj Alians” został działacz nacjonalistyczny z Łucka Ihor Wołodymyrowycz Huź. Urodził się 11 stycznia 1982 r. w Łucku.

 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

czwartek, 28 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

28 stycznia

Metropolita Józef Welamin Rutski

Metropolita Józef Welamin Rutski

28 stycznia 1637 r. – w Dermaniu na Wołyniu unicki metropolita Józef Welamin Rutski zredagował swój testament, a już 5 lutego tegoż roku zakończył swoje świątobliwe życie.

Zob. biogram metropolity //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Welamin_Rutski

 

28 stycznia 1827 r. – papież Leon XII wydał bullę dotyczącą przeniesienia Jana Pawła Woronicza na arcybiskupstwo warszawskie. J.P. Woronicz urodził się 28 czerwca 1757 r. w Brodowie k. Ostroga na Wołyniu. Zmarł 7 grudnia 1829 r. w Wiedniu.

Zob. biogram arcybiskupa //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_Woronicz

 

28 stycznia 1874 r. – w Zarwanicy zmarł Stanisław Konstanty Pietruski, polski zoolog. Urodził się 11 marca 1811 r. w Podhorcach. W swoim majątku w Podhorcach założył ogród zoologiczny. Autor prac m.in. z zakresu faunistyki, biologii kręgowców, ochrony zwierząt, etnologii stosowanej.

 

28 stycznia 1911 r. – we wsi Barbarówka (wg innych informacji we wsi Ponora) k. Sławuty urodził się ks. Władysław Czyżewski, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kap-łańskie przyjął w 1936 roku. Zmarł 12 maja 1994 r. w Rzeszowie.

 

28 stycznia 1944 r. – odbyła się odprawa sztabu Samodzielnego Okręgu AK „Wołyń” w Suszybabie. Ze względu na niezachowanie się jakiegokolwiek dokumentu z tej odprawy przyjmuje się, na podstawie relacji mjr. Jana Szatowskiego ps. „Kowal”, „Zagończyk”, że w tym dniu zapadła decyzja o utworzeniu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Proces jej organizacji trwał przez luty i marzec 1944 roku.

 

28 stycznia 1989 r. – we Włodzimierzu Wołyńskim urodził się Taras Wołyniec, piłkarz MZKS „Narew” Ostrołęka.

 

28 stycznia 1992 r. – Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę „O państwowej fladze Ukrainy”.

 

28 stycznia 2001 r. – Papież Jan Paweł II ujawnił nazwiska kardynałów „in pectore”. Byli nimi m.in. obaj metropolici lwowscy, abp Marian Jaworski i abp Lubomyr Huzar.

Zob. biogramy kardynałów //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Jaworski

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubomyr_Huzar

 

28 stycznia 2008 r. – w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (przy ul. Gdańskiej 13) została otwarta wystawa pt. „Polacy – Ukraińcy 1939–1947”. Została ona przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie i była eksponowana do 29 lutego 2008 roku.

Zob. materiał nt. wystawy //

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/2/6630/Wystawa_Polacy__Ukraincy_19391947__Lodz_28_stycznia__29_lutego_2008_r.html

 

 

środa, 27 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

27 stycznia

 Antoni Barnaba ks. Jabłonowski na Ostrogu

Antoni Barnaba ks. Jabłonowski na Ostrogu

27 stycznia 1732 r. – urodził się Antoni Barnaba ks. Jabłonowski na Ostrogu, Maryampolu i Podkamieniu h. Prus (III). Zmarł 4 kwietnia 1799 r. w Warszawie w wieku 67 lat. Zob. biogram w PSB.

 

27 stycznia 1888 r. – w Kiszyniowie (Mołdowa) urodził się Tadeusz Kossakowski, pseud. Kirgiz, inżynier, „cichociemny”, generał. Zmarł 24 listopada 1965 r. w Warszawie w wieku 77 lat. Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kossakowski

 

27 stycznia 1891 r. – w wiosce Pisky (obw. czernihowski) urodził się Pawło Tyczyna, ukraiński poeta, tłumacz. Zmarł 16 września 1967 r. w Kijowie, w wieku 76 lat. Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Paw%C5%82o_Tyczyna

 

27 stycznia 1910 r. – urodził się we Lwowie ks. Henryk Mosing, „Ojciec Paweł”, lekarz, epidemiolog, kapłan potajemnie wyświęcony. Wyjątkowa postać wśród naukowców i duchownych ZSRR.  Zmarł 27 listopada 1999 r. we Lwowie. Zob. biogram w Wikipedii (Stako) //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Mosing

 

27 stycznia 1927 r. – w Kownie zmarł bł. Jerzy Matulewicz-Matulaitis (Jurgis Matulevičius), odnowiciel zakonu marianów – jego generał w latach 1911-1927, arcybiskup wileński w latach 1918-1925. Urodził się 13 kwietnia 1871 r. w Lugine koło Mariampola. Beatyfikowany w 1987 r. przez Jana Pawła II.

Zob. biogram w Wikipedii // 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Matulewicz

 

27 stycznia 1944 r. – w walce z upowcami zginęło 7 członków samoobrony z Kopaczówki (pow. Łuck).

 

27 stycznia 1987 r. – Michaił Gorbaczow na Plenum KC KPZR wygłosił referat nt. „O przebudowie i polityce kadrowej partii”.

 

27 stycznia 1990 r. – uchwała XI zjazdu PZPR o zakończeniu działalności partii.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

wtorek, 26 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

26 stycznia

Jan Tadeusz Stanisławski

Jan Tadeusz Stanisławski

Fot. AKPA

26 stycznia 1936 r. – we Włodzimierzu Wołyńskim urodził się Jan Tadeusz Stanisławski, polski satyryk, radiowiec, aktor i autor tekstów piosenek. Swoją karierę artystyczną zaczynał w słynnym STS-ie, potem związany był z kabaretem Pod Egidą, radiowym Ilustrowanym Tygodnikiem Rozrywkowym i kabaretem Olgi Lipińskiej. Wielką popularność zdobył w latach 70. radiowymi "wykładami" z mniemanologii stosowanej, której profesorem samozwańczo się mianował. Pisał także felietony satyryczne do prasy, w których obnażał wady narodowe Polaków, wyśmiewał brak kultury, alkoholizm, korupcję. Zmarł 21 kwietnia 2007 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Tadeusz_Stanis%C5%82awski

 

26 stycznia 1943 r. – Rząd Polski notą do rządu sowieckiego poprosił o ponowne zbadanie kwestii obywatelstwa, a ambasador Romer spotkał się w Moskwie z Mołotowem, który powiedział, że w tej kwestii nadal obowiązują „akty ustawodawcze państw radzieckich”, czyli deklaracje z 27 i 28 października 1939 roku o przyłączeniu „Zachodniej Ukrainy” i „Zachodniej Białorusi” do ZSRR.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html  

 

 

26 stycznia 1944 r. – do rejonu koncentracji oddziałów AK pod Kowlem przybył z Przebraża oddział kpt. „Bomby”, prowadzony przez ppor. „Słuckiego”. Spotkanie oddziału „Bomby” z oddziałem „Jastrzębia” – por. Władysława Czerwińskiego nastąpiło w Jezioranach. Ze względu na tyfus w oddziale „Bomby” został on izolowany w Wyrach pod Kupiczowem. Akcję zwalczania choroby podjęli dr „Gryf” – Grzegorz Federowski oraz siostra „Dana” – Janina Włodarska.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

poniedziałek, 25 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

25 stycznia

 

25 stycznia 1831 r. – Sejm Królestwa Polskiego przegłosował akt detronizacji cara Mikołaja I.

 

25 stycznia 1918 r. – Centralna Rada i Rada Ministrów Ludowych w związku z ofensywą wojsk bolszewickich ewakuowały się z Kijowa do Żytomierza.

 

25 stycznia 1930 r. – w Sławucie został aresztowany ks. Feliks Zabuski (1895-1938), kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1895 r. w Klimontach w gub. siedleckiej. Na kapłana wyświęcony w 1919 roku. Wikariusz w Zdołbunowie (1919) i katedry żytomierskiej (1920). W latach 1923-1925 administrator kilku parafii: Sławuta, Annopol, Szepetówka i Krzywin. Aresztowany w Sławucie 25 stycznia 1930 roku. Rozstrzelany przez Sowietów 16 stycznia 1938 roku.

Zob.: Ks. Roman Dzwonkowski, „Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939”, Lublin 1998, s. 525.

   

25 stycznia 1932 r. – parafowanie polsko-sowieckiego paktu o nieagresji. Został on podpisany w lipcu 1932 roku.

    

25 stycznia 1996 r. – Rosja została przyjęta do Rady Europy.

Herb Nowogrodu Wołyńskiego

25 stycznia 2007 r. – uchwałą III/9/07 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z tego dnia nawiązana została współpraca partnerska pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim i rejonem Nowogród Wołyński (obwód żytomierski, Ukraina). Współpraca ta polega na wzajemnych kontaktach pomiędzy mieszkańcami obu regionów, inicjowaniu współpracy kulturalnej i sportowej oraz wymianie doświadczeń w zakresie funkcjonowania społeczności lokalnych. Umowa weszła w życie z dniem 2 kwietnia 2007 roku.

 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

niedziela, 24 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

24 stycznia

Ostróg - Vogel

Zygmunt Vogel, Widok Ostroga. Akwarela (1796)

Muzeum Narodowe, Warszawa

24 stycznia 1709 r. – w Ostrogu zmarł bp Stanisław Franciszek Biegański. Urodził się w 1649 lub 1650 r. w Wielkopolsce. W 1664 r. wstąpił do franciszkanów, gdzie 8 maja 1665 r. złożył śluby zakonne. Biskupem bakowskim (obecna Mołdowa) został mianowany 19 lipca 1698 r. przez króla Augusta II. Sakrę biskupią przyjął na początku 1699 roku. Rezydował w Ostrogu, gdzie był proboszczem. W 1707 r. uratował miasto przed grabieżą ze strony wojsk kozackich hetmana Iwana Mazepy.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Franciszek_Biega%C5%84ski

 

24 stycznia 1833 r. – w Mizoczu urodził się Józef Dunin Karwicki, pisarz, autor wielu książek nt. Wołynia. Zmarł 29 sierpnia 1910 r. w Mizoczu.

 

24 stycznia 1874 r. – wojsko rosyjskie  otworzyło ogień do parafian modlących się przed świątynią grekokatolicką w Pratulinie k. Białej Podlaskiej, skonfiskowaną przez zaborcę na rzecz prawosławia. Akt ten był najgłośniejszym epizodem prześladowań, które nastąpiły w związku z kasatą unickiej diecezji chełmskiej i przymusowym podporządkowywaniu unitów Cerkwi prawosławnej w ramach rusyfikacji. Wydarzenia te odbiły się echem na Wołyniu. W polskich diecezjach katolickich wspomnienie liturgiczne bł. Wincentego Lewoniuka i 12. Towarzyszy, męczenników z Pratulina, obchodzone jest w dniu 23 stycznia. Tego samego dnia cześć męczennikom pratulińskim oddaje Ukraiński Kościół Grekokatolicki.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

| < Maj 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
O autorze
Tagi
Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too