Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Witold Józef Kowalów skr. poczt. 9 34-520 Poronin
| < Luty 2016 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
O autorze
Tagi
Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too

RSS
poniedziałek, 04 stycznia 2010

Zaproszenie na wybory

Dostałem dzisiaj zaproszenie na wybory Prezydenta Ukrainy. Będą to moje pierwsze wybory na Ukrainie.
ks. Witold Józef Kowalów
4 stycznia 2010 r.

Zaproszenie na wybory

 

10:45, kovaliv
Link Dodaj komentarz »

Kalendarium Wołyńskie

4 stycznia

4 stycznia 1746 r. – Teodozy Lubieniecki (Rudnicki-Lubieniecki) h. Sas, unicki biskup łucki i ostrogski, otrzymał z łaski królewskiej bogatą archimandrię (opactwo) żydyczyńską. Urodził się na Wołyniu w rodzinie obrządku łacińskiego; był synem Aleksandra i Marianny z Tymińskich, starszym bratem Stefan (Sylwestra). Gałąź Sasów Lubienieckich przybrała przydomek Rudnickich, prawdopodobnie od wsi Rudniki. L. Uczył się przez 6 lat (ok. 1714-1720) w seminarium misjonarzy albo teatynów we Lwowie. Wstąpił do zakonu bazylianów – był ihumenem monasteru poczajowskiego i rektorem kolegium bazyliańskiego w Hoszczy na Wołyniu oraz uzyskał godność archimandryty (opata) kaniowskiego. Brał udział w kongresie hierarchii unickiej w r. 1725 w Łucku i w elekcji A. Szeptyckiego na koadiutora metropolity L. Kiszki w r. 1728 we Włodzimierzu Wołyńskim. W r. 1727 król mianował go koadiutorem bpa łuckiego Józefa Wyhowskiego (funkcji tej zapewne L. nie objął). Po śmierci Wyhowskiego został w r. 1730 biskupem łuckim i ostrogskim, z honorowym tytułem egzarchy metropolii, przysługującym biskupom łuckim od końca XVI wieku. W 1742 r. podjął L. zabiegi o godność koadiutora metropolity z prawem następstwa, ale na razie bez skutku. W r. 1743 brał udział w kapitule generalnej dubieńskiej zakonu bazylianów jako legat z ramienia króla. Po śmierci metropolity Atanazego Szeptyckiego (30 listopada < 10 grudnia > 1746) nominację na upragnioną metropolię kijowską (28 stycznia 1747). Metropolitą jednak nie został. Zrzekł się nominacji, a otrzymał ją abp połocki Florian Hrebicki (5 stycznia 1748), zalecony królowi w imieniu papieża przez kardynała Albaniego, protektora Polski. L. opublikował we Lwowie w r. 1748 „Vindicatio genuini sensus ecclesiae catholicae Ruthenae”. Zmarł pod koniec października lub na początku listopada 1751 roku.

Zob.: Lubomir Bieńkowski, „Lubieniecki (Rudnicki-Lubieniecki) Teodozy h. Sas (ok. 1698-1751)”, [w:] „Polski Słownik Biograficzny” t. XVII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1972, s. 608-609 (tamże bibliografia); biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teodozy_Lubieniecki

 

4 stycznia 1928 r. – w Lipnikach na Wołyniu urodził się gen. bryg/ Władysław Hermaszewski, pilot. Zmarł 26 lipca 2002 r. k. Bracka nad Angarą na Syberii.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Hermaszewski

 ks. Adolf Chojnacki

Ks. Adolf Chojnacki

Fot. Archiwum

4 stycznia 1932 r. – w Cichawie urodził się ks. Adolf Chojnacki, kapłan archidiecezji krakowskiej, działacz opozycji demokratycznej w PRL. W latach 1995-1996 pracował w Łucku jako wikariusz oraz administrator parafii Ołyka i Cumań na Wołyniu. Zmarł 22 marca 2001 r. w 69. roku życia i 45. roku kapłaństwa.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Chojnacki

 

4 stycznia 1942 r. – w kolonii Zalesie (gmina Berezne, powiat Kostopol) została zamordowana czteroosobowa rodzina Żrczyńskich oraz Tadeusz Doniza.

 

4 stycznia 1944 r. – Armia Czerwona wkroczyła na terytorium II RP w okolicach Sarn na Wołyniu.

Zob.: „Akcja Burza na Wołyniu” //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_Burza_na_Wo%C5%82yniu

 

4 stycznia 1944 r. wypełniając rozkaz „Lubonia”, por. „Gzyms” wyruszył ze swoim oddziałem (AK) na koncentrację. Zbiórka żołnierzy nastąpiła w Ostrogu, skąd sformowany oddział przeszedł do samoobrony w Witoldówce. Tam, po uzupełnieniu stanu, stworzył kompanię piechoty w sile ok. 70 ludzi.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440  

 

 

4 stycznia 1994 r. – powstał prawosławny ordynariat polowy Wojska Polskiego.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

niedziela, 03 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

3 stycznia

3 stycznia 1938 r. ­– został skazany na karę śmierci za działalność kontrrewolucyjną i tego samego dnia rozstrzelany ks. Aleksander Kuczyński, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1869 r. w Suwałkach. Wyświęcony na kapłana w 1895 r. W latach 1902-1914 adm. par. Ostrówki, 1914-1918 adm. i dziekan par. Dubno, 1918-1925 adm. i dziekan par. Nowogród Wołyński. Aresztowany w 1923 i skazany na 3 lata więzienia, po zwolnieniu pracuje w diecezji żytomierskiej. Ponownie aresztowany w 1929 r. przebywa na zesłaniu. Tam 20 sierpnia 1937 r. został kolejny raz aresztowany.  

 

3 stycznia 1944 r. – w miasteczku Ostróg nad Horyniem, pow. Zdołbunów, w nocy miasteczko obrabowali partyzanci sowieccy a po ich odejściu rano nastąpił atak banderowców, którzy w domach na ul. Tatarskiej zamordowali 38 Polaków.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1944_1.html

 

3 stycznia 1945 r. – NKWD uwięziło w Łucku bpa Adolfa Piotra Szelążka w raz z grupą księży diecezji łuckiej. Razem 8 osób. Wśród aresztowanych był m.in. Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński.

 

3 stycznia 1984 r. – w Barczewie zmarł Antoni Abramowicz, nauczyciel, działacz społeczno-oświatowy i poeta ludowy. Urodził się 24 października 1918 r. w Turzysku na Wołyniu.

 

 Kościół farny we Włodzimierzu Wołyńskim

Kościół pw. Świetych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim

Fot. Jacek Zapała

3 stycznia 1992 r. – w kościele pw. świętych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim odprawiono pierwszą od trzydziestu lat Mszę św. i ponownie poświęcono świątynię.

 

Zob.: Leon Popek, „Świątynie Wołynia”, t. 1, Lublin 1997, s. 191.

 

   

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html  

 

sobota, 02 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

2 stycznia

Franciszek Zabłocki

2 stycznia 1752 r. – na Wołyniu, w rodzinie szlacheckiej, urodził się Franciszek Mikołaj Zabłocki, komediopisarz i poeta polski. Kształcił się u pijarów w Międzyrzeczu Koreckim. Zmarł 10 września 1821 r. w Końskowoli.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Zab%C5%82ocki

 

2 stycznia 1920 r. – 26 pp. (który do końca 1919 r., w składzie 7 DP, zabez­pieczał niespokojną granicę polsko-niemiecką na Górnym Śląsku) przerzucono na front wschodni, do Zdołbunowa, jako odwód Frontu Wołyńskiego. 13 stycznia 1920 r. zajął on pozycje obronne na przedmościu Słuczy, na których pozostawał przez blisko 4 miesiące, tocząc z Rosjanami ciężkie walki m.in. w obronie miejscowości Zwiahel (19-21 marca 1920).

Zob.: Marcin Wodejko (opr.), „Rodzinne pamiątki przekazane do Centralnego Archiwum Wojskowego”, [w:] „Rocznik Archiwalno-Historyczny CAW” nr 2/31 z 2009 r., s. 311-318, s. 314 //

http://www.caw.wp.mil.pl/biuletyn/r2/r2_13.pdf

 

2 stycznia 1944 r. – partyzantka sowiecka w sile kilku tysięcy napada na Ostróg. Po kilku godzinach walki Niemcy i Węgrzy opuszczają miasto, w którym władzę obejmują sowieci. Ich władza ograniczała się do grabieży po domach nawet bielizny damskiej. Po całodziennym plądrowaniu w nocy wycofują się do lasu. Na ten moment czekała banda banderowców.

Zob.: O. Remigiusz Kranc, „W drodze z Ostroga na Kołymę”, Biały Dunajec 1998, s. 32.

 

2 stycznia 1944 r. – Delegat Rządu wydał odezwę do Polaków na Wołyniu w związku z dojściem wojsk sowieckich do przedwojennych granic RP i przewidywanym wyparciem przez nie Niemców z tych terenów. Jest to jeden z nielicznych zachowanych dokumentów Wołyńskiej Okręgowej Delegatury Rządu. Odezwa ta świadczy o rozpaczliwym dążeniu do zachowania polskiego stanu posiadania na Wołyniu z nadzieją na powrót do przedwojennego status quo, choć zdawano sobie sprawę z tego, ze od momentu wejścia na Wołyń wojsk sowieckich ludność polska znajdzie sie w szponach trzech wrogów.

Zob.: Ewa Siemaszko, „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia, 1939-1945” //

http://www.electronicmuseum.ca/Poland-WW2/ukrainian_insurgent_atrocities/uia_volhynia_pol.html

 

2 stycznia 1944 r. – we wsi Nowy Dwór pow. Równe Ukraińcy zamordowali 19. letniego Polaka.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1944_1.html

 

2 stycznia 1953 r. – w Warszawie w wieku 55 lat został stracony Bolesław Kontrym, pseud. „Żmudzin”, major, cichociemny. Urodził się 27 sierpnia 1898 r. w Zaturcach na Wołyniu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Kontrym  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

piątek, 01 stycznia 2010

Kalendarium Wołyńskie

1 stycznia

1 stycznia 1873 r. – w Warszawie w wieku 65 lat zmarł Henryk Cieszkowski, poeta, powieściopisarz epoki romantyzmu. Urodził się 29 czerwca 1808 r. w Bortnowie na Wołyniu. Uczestnik powstania listopadowego 1830-1831 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Cieszkowski

 

1 stycznia 1925 r. – przeniesiono siedzibę powiatu z Ostroga do Zdołbunowa i zmieniono nazwę powiatu na zdołbunowski.

Zob.: hasło w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ostrogski

 

1 stycznia 1939 r. – w wiosce Peremylówka w rej. młynowskim urodził się Anatolij Petrowycz Andruchow, muzyk, zasłużony działacz kultury. 

   

1 stycznia 1943 r. – został utworzony okręg VIII Batalionów Chłopskich, który obejmował tereny byłego województwa i został podzielony na obwody: 2 – Luboml, 3 – Włodzimierz Wołyński, 4 – Horochów, 5 – Łuck, 6 – Dubno, 7 – Krzemieniec, 8 – Zdołbunów, 9 – Kostopol, 10 – Sarny, 11 – Równe. Z czasem utworzono Podokręg Równe, który obejmował obwody: Dubno, Zdołbunów, Kostopol, Sarny i Równe.

 

Zob.: Radosław „Butryk” Butryński, „«Polska Podziemna» Bataliony Chłopskie. Struktury organizacyjne” //

 

http://www.dws-xip.pl/PW/pw53.html  

 o. Polikarp Striłkowśkyj OFM

o. Polikarp Striłkowśkyj OFM

Fot. Janusz Romaniuk

1 stycznia 1970 r. – urodził się o. Polikarp Striłkowśkyj OFM. Wyświęcony na kapłana 13 maja 2000 roku. Proboszcz parafii w Kowlu (od 30 czerwca 2006 r.).

    

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl   

 

22:46, kovaliv
Link Komentarze (1) »
czwartek, 31 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

31 grudnia

31 grudnia 1863 r. – na dyrektora gimnazjum rówieńskiego został zatwierdzony Heorhij Hnatowicz Herasymenko. Urodził się 4 lutego 1819 r. w Senczy w guberni połtawskiej w rodzinie oficera. W 1841 r. ze złotym medalem i stopniem kandydata ukończył wydział filozoficzny Uniwersytetu Kijowskiego. W latach 1841-1863 pracował jako starszy nauczyciel matematyki w gimnazjum niemirowskim, inspektor gimnazjum czernihowskiego, zarządca dyrekcji szkół w guberni kamieniecko-podolskiej. Zmarł 29 kwietnia 1867 r. w wyniku ataku apopleksji. Pochowany w Równem.

Zob.: Наталія Кожушко. «З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Директори гімназії (училища)» //

http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=25

 

31 grudnia 1894 r. – w wieku 75 lat zmarła w Dermaniu Jadwiga ks. Jabłonowska na Ostrogu, Maryampolu i Podkamieniu h. Prus III. Urodziła się 20 listopada 1819 r. w Warszawie. Córka księcia Maksymiliana i Teresy z Lubomirskich.

 

31 grudnia 1918 r. – II batalion 27 Pułku Piechoty wyruszył na front. Po przybyciu do Hrubieszowa batalion pozostał na miejscu, wysyłając na pierwszą linię poszczególne kompanie. I tak: kompania 5. wszedłszy w skład grupy kapitana Meraka, działała w obszarze Uchrynowa, staczając zaciętsze boje pod Sulimowem i Dołhobyczowem, 6. kompania wzmocniła grupę majora Bończy-Uzdowskiego, walczącą w obronie Włodzimierza Wołyńskiego i odznacza się w wypadzie na Wojnicę i w walkach we Włodzimierzu Wołyńskim.

Zob.: „27 Pułk Piechoty (II RP)” //

http://pl.wikipedia.org/wiki/27_Pu%C5%82k_Piechoty_(II_RP)

Semen Petlura  

31 grudnia 1923 r. – Semen Petlura, po przejęciu władzy w Polsce przez rząd oparty o nacjonalistyczną i antyukraińską programowo endecję (tzw. rząd Chjenopiasta), pod naciskiem władz polskich opuścił Warszawę i przez Wiedeń, Budapeszt, Berno oraz Genewę wiosną 1924 r. przyjechał do Paryża. Urodził się 22 maja 1879 r. w Połtawie. Zmarł 25 maja 1926 r., zastrzelony przez sowieckiego agenta OGPU Szlome Szwarcbarda.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Semen_Petlura

 

31 grudnia  1942 r. – we wsi Sytnica, pow. Łuck, nacjonaliści ukraińscy zamordowali 4 Polaków: właściciela młyna z żoną oraz jego teściów. Ich ciała wrzucili do przerębli koło wsi Godomicz.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1942.html  

 

 

31 grudnia 1980 r. – Papież Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego (wraz ze św. Benedyktem) patronami Europy.

 

31 grudnia 2007 r. – zmarł profesor dr hab. Edward Prus, autor wielu książek poświęconych stosunkom polsko-ukraińskim, dokumentujących ludobójstwo dokonane na ludności polskiej Kresów przez OUN-UPA oraz pokazujących martyrologie ludności żydowskiej na Kresach. Napisał m.in. biografie metropolity Andrzeja Szeptyckiego i Maksyma Borowca „Tarasa Bulby”.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

środa, 30 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

30 grudnia

30 grudnia 1752 r. – w Mielcu urodził się o. Jan od Jezusa Maryi (Jan Kapuściński). Habit przyjął 5 sierpnia 1770 r.; probację odbył pod kierunkiem o. Wojciecha od świętego Maurycego; śluby zakonne złożył 6 sierpnia 1771 r. w Beresteczku; studiował filozofię w Łucku, a teologię we Lwowie. Święcenia przyjął prawdopodobnie w 1777 r. Był misjonarzem w Horochowie na Wołyniu, a wcześniej concionatorem i wikariuszem w Brahiłowie, ministrem w Beresteczku i Brahiłowie. Pełnił funkcję definitora prowincjalnego. Zmarł w Brahiłowie 6 września 1805 r.

 

30 grudnia 1906 r. – w Kołomyi urodził się ukraiński poeta, grafik, historyk sztuki, dziennikarz i tłumacz Swiatosław Hordyński. Przekładał wiersze polskich poetów na język ukraiński, m.in. „Pieśn o Ukrainie” Józefa Łobodowskiego, gdzie jest wiele wątków wołyńskich. Zmarł w 1993 r. w Veronie (New Jersey, USA).

 

30 grudnia 1931 r. – w Łucku zmarła s. Benedykta Emilia Lewgowd (1878-1931) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W 1926 r. pracowała w Kowlu, a w l. 1926-1931 w Łucku. W l. 1927-1928 była mistrzynią nowicjatu w Łucku. W Białej Cerkwi, gdy za bolszewickiego panowania był głód i brakowało żywności dla sióstr i dzieci w sierocińcu, szła do kaplicy i pukała w tabernakulum wołając: „Jezu, nie mamy chleba”.

 Bp Witalij Skomarowski

30 grudnia 1963 r. – w Berdyczowie urodził się bp Witalij Skomarowski, bp pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej.

  

30 grudnia 2008 r. – od 4 listopada do 30 grudnia 2008 r. w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (ul. Słowackiego 19 a) była czynna wystawa „Wołyń czasu zagłady 1939-1945” – wystawa planszowa wypożyczona z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wystawa poświęcona była dziejom Wołynia w okresie II wojny światowej. Była próbą ukazania skomplikowanych relacji narodowościowych charakterystycznych dla tego obszaru, które – podsycane przez kolejnych okupantów: Rosjan i Niemców – doprowadziły do tragicznych konsekwencji determinujących powojenne stosunki polsko-ukraińskie.

Zob.: „Wołyń czasu zagłady 1939-1945” //

http://ostrog.blox.pl/2008/11/Wolyn-czasu-zaglady-1939-1945.html

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl 

 

 

20:34, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 29 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

29 grudnia

Henryk Józewski

29 grudnia 1929 r. – w tym dniu zakończył swoje  pierwsze urzędowanie na posadzie wojewody wołyńskiego  Henryk Jan Józewski, pseud. „Niemirycz”, „Olgierd”, działacz państwowy II RP, artysta, malarz, polski polityk i działacz niepodległościowy, piłsudczyk. Drugi raz na tej posadzie był od 5 czerwca 1930 r. do 13 kwietnia 1938 roku. Urodził się 6 sierpnia 1892 r. w Kijowie. Minister Spraw Wewnętrznych (29 grudnia 1929 – 17 marca 1930; 29 marca 1930 – 3 czerwca 1930). Wojewoda łódzki (1938-1939). Zmarł 23 kwietnia 1981 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_J%C3%B3zewski

 

29 grudnia 1942 r. – we wsi Radochoszcza (pow. Zamość) Ukraińcy razem z Niemcami wymordowali 41 Polaków i spalili 22 gospodarstwa.

Zob.: Stanisław Żurek, „Przed operacją «Wisła» było ludobójstwo!”, [w:] „Tylko Polska” //

http://www.polskapartianarodowa.org/tp/index.php?Itemid=62&id=188&option=com_content&task=view

 

29 grudnia 1945 r. – we wsi Ptycza k. Werby, nacjonaliści ukraińscy w bestialski sposób zakatowali zdemobilizowanego żołnierza Hryhorija Maksymiwa. Powiesili go na podwórzu, jego żona Paraska i 9-letnia córka Hanna zostały żywcem spalone w budynku.

 

29 grudnia 2005 r. – w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Hanna Irena Różycka złożyła Włodzimierzowi Majdewiczowi, współzałożycielowi Stowarzyszenia, wieloletniemu członkowi Zarządu Stowarzyszenia, autorowi wielu ciekawych opracowań związanych z historią i tradycją 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, redaktorowi „Ułana Wołyńskiego” gratulacje i życzenia dalszych sukcesów z okazji kolejnego wyboru na Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie. Włodzimierz Majdewicz zaszczytną i jednocześnie odpowiedzialną funkcje w Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK pełni od 1977 roku.

Zobacz.: „Ułan Wołyński” nr 25 //

http://www.ulan-wolynski.org.pl/biuletyn25.html 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl 

 

 

poniedziałek, 28 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

28 grudnia

Klasztor Karmelitów w Berdyczowie

Klasztor Karmelitów w Berdyczowie

Fot. Archiwum

28 grudnia 1828 r. – profesję zakonna złożył o. Meliton od Narodzenia Pańskiego – Józef Kulczycki, syn Szymona, karmelita. Urodził się w 1803 r. we Lwowie. Teologię studiował w Berdyczowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1833 roku.

Zob.: Benignus Józef Wanat OCD, „Szkoły karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie”, [w:] „Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa”, Praca zbiorowa pod redakcja Czesława Gila OCD, Kraków 2005. //

http://www.karmel.pl/pobierz/wanat.doc

 

28 grudnia 1830 r. – dowódcą Pułku Jazdy Wołyńskiej doby powstania listopadowego został ppłk Augustyn Brzeżański, od 19 sierpnia 1831 r. w stopniu pułkownika.

 

28 grudnia 1943 r. – por. „Sędzimir”, Stanisław Możejko, po rozmowie w Kowlu z płk. „Luboniem”, przywiózł rozkaz poderwania do działania oddział partyzancki por. „Gzymsa”, i maszerowania z rejonu Ostroga do rejonu koncentracji pod Kowlem.

 

28 grudnia 1943 r. – oddział „Bomby” po przeszło trzech dobach uciążliwego marszu przybył do ośrodka samoobrony polskiej w Przebrażu, gdzie znalazł odpoczynek.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

28 grudnia 1943 r. – do Sztabu Naczelnego Wodza, Oddziału Specjalnego, w Londynie wpłynęła depesza z Kraju następującej treści: „Polityczny kierownik Ukraińskiej Armii Powstańczej w odezwie z 16. XI. wzywa Polaków do opuszczenia Ziem Ukraińskich i wycofania się za Bug. Grozi zniszczeniem, stawiając za przykład los Polaków w Hucie Stepanowskiej [winno być Stepańskiej, gm. Stepań, pow. Kostopol]”.

 

28 grudnia 2008 r. – w auli Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” odbył się wieczorek kulturalny poświęcony historii Wołynia i Ostroga nad Horyniem. Organizatorami tej imprezy było Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej i nieformalna grupa Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, która zapragnęła odwiedzić to wołyńskie miasteczko. Główną częścią wieczoru była prelekcja dra Roberta Gawkowskiego pt. „Sportowe życie Wołynia w latach 1918-1939”. Autor, historyk kultury fizycznej i historyk sportu, korzystając ze współczesnych technik multimedialnych dokonał interesującej prezentacji tematu ukazując wielonarodowe spektrum życia sportowego na Wołyniu.

Zob.: Michał Kowaluk, „Sportowe życie Wołynia”, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 1 (86) ze stycznia-lutego 2009 r., s. 7. //

http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/?p=main&what=202&PHPSESSID=3D63%3D  

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl 

 

niedziela, 27 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

27 grudnia

Melecjusz Smotrycki

27 grudnia 1633 r. – zmarł o. Melecjusz Smotrycki (ok. 1572-1633), wybitny prawosławny, a następnie unicki duchowny, teolog, filolog, pisarz polemista i działacz oświatowy. Archimandryta monasteru dermańskiego.

 

27 grudnia 1890 r. – w Zdołbunowie urodził się por. Zygmunt Szulecki, burmistrz Dąbrowicy. Zmarł w 1940 r. w Katyniu – zamordowany przez NKWD.

Zob.: „Polscy oficerowie i policjanci zamordowani w Katyniu, Miednoje i w Charkowie oraz obywatele RP z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej” //

http://www.katedrapolowa.pl/ofiary_z.php

 

27 grudnia 1910 r. – w Małyńsku na Wołyniu, w wielodzietnej rodzinie o tradycjach patriotycznych, urodziła się Władysława z Hermaszewskich Seweryn Spławska, harcmistrzyni, była naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju, działaczka harcerska w przedwojennej Polsce, autorka wielu książek o historii harcerstwa. Ukończyła szkołę podstawową w Bereznem. Do harcerstwa wstąpiła w gimnazjum w 1928 roku. W 1931 r. ukończyła Szkołę Handlową w Równem. Jej pierwszy mąż Kazimierz Seweryn był więźniem Kozielska i został stracony w Katyniu. Ona sama została wywieziona do Kazachstanu w kwietniu 1940 roku. Z ZSRR wyjechała do Pahlevi w Iranie w drugiej turze ewakuacyjnej z armią gen. Władysława Andersa. W Teheranie mianowana komendantką harcerek w Chorągwi Irańskiej prowadziła pracę harcerską wśród młodzieży ewakuowanej z Rosji wraz z wojskiem. Wraz z likwidacją ośrodka polskiego w Teheranie, otrzymała przydział do Harcerskiej Chorągwi Junackiej w Palestynie. Od 1944 r. organizowała pracę harcerską w Wojskowej Szkole Młodszych Ochotniczek w Nazarecie. Tam też została mianowana harcmistrzynią. Po zakończeniu działań wojennych druhna Włada rozpoczęła studia w Szkole Pielęgniarskiej przy uniwersytecie amerykańskim w Bejrucie. W 1947 r. przyjechała do Anglii, gdzie wyszła za mąż i założyła rodzinę. W 1965 r. wróciła do czynnej pracy harcerskiej jako sekretarka Głównej Kwatery Harcerek. W latach 1974-76 była sekretarzem generalnym ZHP poza granicami Kraju, a następnie, do 1980 roku naczelniczką harcerek. Następne lata poświęciła na pracę naukową. W 1993 r. wydała książkę „Harcerki w ZHP”. Zawsze podkreślała, że harcerstwu zawdzięczała bardzo wiele: „Harcerstwo wzbogaciło moją młodość. Stworzyło mi możliwość rozwoju zainteresowań, samokształcenia i pracy nad sobą” – powiedziała w jednym z wywiadów. Zmarła w wieku 99 lat 14 listopada 2009 r. w Londynie.

Zob.: „W. Brytania. Zmarła hm. Spławska, wybitna działaczka harcerska”, [w:] „Gazeta Wyborcza” z 14 listopada 2009 r. //

http://wyborcza.pl/nekrologi/1,101499,7254358,W_Brytania__Zmarla_hm__Splawska__wybitna_dzialaczka.html  

 

27 grudnia 1932 r. – zmarł ks. Andrzej Kobierski, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1901 roku. Katecheta gimnazjum i rektor kościoła pw. św. Józefa (dawny karmelitanek) w Dubnie. Urodził się w 1878 roku.

 

27 grudnia 1943 r. – nocą z 26 na 27 grudnia we wsi Witoldówka, pow. Zdołbunów, Ukraińcy zamordowali 13 Polaków, natomiast w wielogodzinnym boju z UPA zginęło 7 członków samoobrony polskiej, łącznie zginęło 20 Polaków.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.html  

 

27 grudnia 1943 r. – oddział „Bomby” w trudnym marszu do Przebraża. Wyszedł on z Wyrki rano, przez Siedliska przeszedł do lasów koło Czepelki i Borsuków. Ludzie i konie byli bardzo zmęczeni. O zmroku dalszy marsz. Między Mielnikowem a Orzgowem kolejna potyczka z bandą UPA. W ręce polskie wpadło 8 zaprzęgów końskich z saniami. W wielkim napięciu oddział minął wsie ukraińskie Chołoniewicze i Herejniówkę, zapadając w lasy Radziwiłła kolo Łopatnia, gdzie mógł odpocząć.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

27 grudnia 2004 r. – w Johannesburgu (Norwegia) zmarł Jerzy Pakulski, polski pianista. Urodził się 5 października 1932 r. w Zdołbunowie. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu. Debiutował w 1948 r. w harcerskim zespole Rumba Jazz. Od 1951 r. grał w zespole Rytm, z którym współpracował z wrocławską rozgłośnią Polskiego Radia, a w 1955 r. wystąpił w filmie „Irena do domu”. Od 1957 r. kierował własnym zespołem estradowym, a od 1959 do 1965 r. pierwszym we Wrocławiu zespołem jazzu nowoczesnego, FAR Quartetem/Quintetem. Wraz z nim zdobywał nagrody na konkursach, grał na festiwalu Jazz Jamboree ’61, współpracował z teatrem Kalamburi Teatrem Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, występował w Europie Zachodniej. W latach1965-1968 kierował własnym triem. Był redaktorem muzycznym w PR Wrocław, komponował muzykę teatralną. Działał we wrocławskim środowisku jazzowym. W 1968 r. wyjechał do Holandii i grał zarobkowo. W latach 1972-1974 mieszkał w Oslo, gdzie uczył muzyki, a następnie w Johannesburgu. Skomponował ponad 100 utworów.

Zob.: „Zmarli”, [w:] „Więź” nr 11 (565) / 2005, s. 196-198, s. 196 //

http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id     

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

sobota, 26 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

26 grudnia

26 grudnia 1841 r. – we wsi Hrani k. Łucka urodził się Józef Chamiec, poeta, publicysta i tłumacz. Za udział w powstaniu styczniowym w 1863 r. uwięziony przez Austriaków, zbiegł i wyemigrował do Francji. Był krewnym Eweliny Hańskiej-Balzac. W 1865 r. nabył majątek pod Paryżem. Wiele publikował w prasie polskiej, wydał we Lwowie „Próby rymotwórcze” (1869), a w Paryżu „Księgę Sonetów” (1873), „Jesienne pieśni” (1880) i inne. Zmarł 19 sierpnia 1915 r. w Paryżu.

 

26 grudnia 1942 r. – hitlerowska ekspedycja przeciwpartyzancka spacyfikował dwie wioski Wojtkiewicze i Budki Wojtkiewickie, paląc zabudowania i mordując ponad 800 osób. Obie miejscowości przed wojną były zamieszkane w większości przez Polaków.

 

26 grudnia 1943 r. – oddział „Bomby” prowadzony przez ppor. „Słuckiego” zostawił w Jankach pod Sarnami 13 chorych i rannych żołnierzy i ruszył w drogę do Przebraża. Po opanowaniu podstępem mostu na Horyniu i schwytaniu 9 oficerów UPA, oddział dokonał nagłego ataku na wieś Horodziec, przechodząc ją jak huragan. Za wsią nastąpiło zwarcie z odsieczą ukraińską, która ostrzelana z bliska została zupełnie rozbita. Kolejna potyczka z oddziałem UPA na futorach między Werbczą a Bulejkami. Odpoczynek w spokojnej wsi polskiej Wyrka.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

26 grudnia 1979 r. – inwazja sowiecka na Afganistan. Na Wołyniu jest wiele grobów sowieckich żołnierzy, którzy zginęli w tym kraju.  

 Szopka w Równem (2009)

Szopka w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem

fot. Irena Dejneka

26 grudnia 2009 r. – w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem na Wołyniu odbył się X Festiwal Kolęd i Pastorałek, będący eliminacjami do XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Na rozpoczęciu festiwalu w Równem obecny był ordynariusz diecezji łuckiej bp Marcjan Trofimiak.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html  

 

piątek, 25 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

25 grudnia

25 grudnia 1650 r. – zmarł Aleksander Atanazy Puzyna, książę, prawosławny biskup łucki i ostrogski w latach 1633-1647. Na biskupstwo łuckie i ostrogskie mianowany przez króla Władysława IV 16 marca 1633 roku. Dokonał zamiany gruntów z dominikanami łuckimi. Autor opisu soboru katedralnego w Łucku w „Didaskaliach” Sylwestra Kossowa (1638).

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Atanazy_Puzyna   

 Gen. Mieczysław Smorawiński

25 grudnia 1893 r. – w Kaliszu urodził się gen. Mieczysław Smorawiński, polski dowódca wojskowy. W chwili wybuchu II wojny światowej będąc dowódcą Okręgu Korpusu nr II w Lublinie organizował mobilizację oddziałów oraz bazy zaopatrzenia dla walczących oddziałów. Do dnia 14 września 1939 przebywał w Lublinie, a następnie udał się zgodnie z rozkazem Kwatermistrza Wojska Polskiego początkowo do Kowla, a potem do Włodzimierza Wołyńskiego.  20 września 1939 r. został wraz z podległymi mu oddziałami Wojska Polskiego wzięty do niewoli sowieckiej. Zamordowany w Katyniu w 1940 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Smorawi%C5%84ski

 

25 grudnia 1903 r. – we wsi Bachtynek, gm. Murowane Kuryłowce, pow. Nowa Uszyca, woj. Kamieniec Podolski, urodził się Franciszek Korczyński – wachmistrz 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu. 23 maja 1923 r. uciekł z ZSRR i przyjęty został przez Policję Państwową w Ostrogu na Nowym Mieście. W październiku 1924 r. otrzymał przydział do 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Ostrogu.

Zob.: Franciszek Korczyński, „Pamiętnik ułana 19-tki wołyńskiej” //

http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-printview-t-5533-start-0.phtml

 

25 grudnia 1921 r. – w Połtawie zmarł Wołodymyr Korolenko, rosyjski i ukraiński pisarz, publicysta i działacz społeczny. Urodził się 27 lipca 1853 r. w Żytomierzu.

 

25 grudnia 1929 r. – we Włodzimierzu Wołyńskim urodził się Jerzy Antczak, polski reżyser, aktor filmowy i teatralny.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Antczak

 

25 grudnia 2008 r. – zmarł Jerzy Sas Jaworski, żołnierz kampanii polskiej, Armii Krajowej, I Armii WP, pasjonat jazdy konnej. Urodził się 5 stycznia 1920 r. we Włodzimierzu Wołyńskim w rodzinie oficerskiej.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Sas_Jaworski

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html  

 

czwartek, 24 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

24 grudnia

Rizdvo Chrystove

Fresk w kaplicy na Polu Pasterzy w Betlejem
Fot. ks. Henryk Zieliński
Kartka pocztowa "Niedzieli"
Projekt Włodzimierz Karankiewicz

24 grudnia 1653 r. – „zwycięstwo Bohdana Chmielnickiego pod Żwańcem” – według publikacji ukraińskich. Natomiast polska historiografia podaje datę:

 

15 grudnia 1653 r. – w Żwańcu na Podolu król Jan Kazimierz zawarł ugodę z Bohdanem Chmielnickim. 

 

24 grudnia 1715 r. – po zawarciu w Szczebrzeszynie tygodniowego zawieszenia broni konfederaci tarnogrodzcy wycofują się na Wołyń.

 

24 grudnia 1941 r. – metropolita Dionizy Waledyński (Polski Kościół Prawosławny) mianował bpa Polikarpa Sikorskiego tymczasowym administratorem zajętych przez Niemców terenów i nadał mu tytuł arcybiskupa Łucka i Kowla.

 

24 grudnia 1942 r. – masowy mord w Połące, pow. łucki. Ofiarą nacjonalistów ukraińskich padło około 60 Polaków.

 

24 grudnia 2003 r. – zmarł Josyp Pacuła, ukraiński nauczyciel i nacjonalista. Na pocz. l. 90 XX wieku kierował Kongresem Inteligencji Ukraińskiej w obwodzie rówieńskim. Autor książki „Wołyń – mój ból, moja nadzieja”.

 

   

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html

 

Kalendarium Wołyńskie

23 grudnia

Ruthenis Receptis

23 grudnia 1461 r. – w Łucku został zawarty akt sprzedaży wioski Równe. Iwaszko Dyczko sprzedał „dwór i seło w łuckim powietie na imia Rownoje” za kwotę trzystu kop szerokich groszy czeskich księciu Semenowi Nieświckiemu.

Zob.: Roman Janisławski, „Kilka słów o Równem” (1937-1939 r.) // http://www.rivne.org/history/1939.htm

 

23 grudnia 1594 r. – władyka włodzimierski Hipacy Pociej oraz władyka łucki i ostrogski Cyryl Terlecki złożyli w Rzymie przysięgę papieżowi Klemensowi VIII, który zgodził się na zachowanie liturgii prawosławnej, małżeństw księży unickich i stosowanie kalendarza juliańskiego.  

 

23 grudnia 1895 r. – w Barbarówce, pow. Zasław w guberni wołyńskiej, urodził się Jan Rochmankowski (1895-1943), pracownik starostwa powiatowego w Kowlu. Zmarł 10 września 1943 r. w radzieckim więzieniu w Iwanowie w nieznanych okolicznościach.

 

23 grudnia 2005 r. – w wołyńskiej obwodowej administracji państwowej w Łucku odbyło się posiedzenie Wołyńskiej Rady Kościołów. Było to pierwsze spotkanie hierarchów największych wspólnot chrześcijańskich obwodu wołyńskiego.

 

23 grudnia 2006 r. – w wyniku obrażeń doznanych w czasie wypadku samochodowego zmarł ks. dr Michał Nahornyj, kapłan archidiecezji lwowskiej. Urodził się 4 maja 1965 r. w Oleszkowcach w diecezji kamieniecko-podolskiej. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Mariana Jaworskiego we Lwowie 31 marca 1994 r. Po święceniach studiował na KUL oraz w Rzymie, gdzie obronił licencjat z teologii moralnej. Administrator parafii w Jaryczowie. Notariusz kurii metropolitalnej we Lwowie. Rektor kościoła pw. MB Gromnicznej we Lwowie (do 2006 r.). Dnia 1 września 2006 r. został mianowany administratorem parafii Winniki koło Lwowa. W październiku 2006 r. obronił pracę doktorską na KUL. Pogrzeb odbył się 27 grudnia 2006 r. w Winnikach – Mszy św. żałobnej przewodniczył metropolita lwowski ks. kard. Marian Jaworski, a kazanie wygłosił proboszcz katedry lwowskiej ks. prałat Wiktor Antoniuk. Mszę św. koncelebrowali bp Marcjan Trofimiak z Łucka, miejscowi biskupi pomocniczy oraz wielu kapłanów. Po Mszy św. ciało kapłana zostało przewiezione do parafii rodzinnej w Oleszkowcach w diecezji kamieniecko-podolskiej i tam złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html  

 

wtorek, 22 grudnia 2009

Kalendarium Wołyńskie

22 grudnia

 Sługa Bozy ks. Władysław Bukowiński

22 grudnia 1904 r. – (wg kalendarza juliańskiego, a 4 stycznia 1905 r. wg kalendarza gregoriańskiego) w Berdyczowie urodził się Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński. W latach 1936-1939 wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łucku. W latach 1939-1945 proboszcz katedry w Łucku. W latach 1945-1954 więziony, następnie na zesłaniu w Karagandzie, gdzie od 1954 r. prowadził pracę duszpasterską. Zmarł 3 grudnia 1974 r. w Karagandzie. 19 czerwca 2006 r. rozpoczął się jego proces kanonizacyjny.

 

22 grudnia 1918 r. – wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej zajęły Łuck, a następnie Włodzimierz Wołyński i Kowel. Linia rozgraniczenia między Ukraińcami i Polakami został rzeka Bug, ale pewne jednostki ukraińskie krótki czas znajdowały się nawet na Chełmszczyźnie.

Zob.: Володимир Лис. «Волиняни відстоювали Соборну Україну» // «Волинь» ч. 891 від 22 січня 2009 р. //

http://www.volyn.com.ua/?rub=5&article=0&arch=891

 

22 grudnia 1922 r. – w Żytomierzu urodził się Tadeusz Borowski, polski prozaik, poeta, publicysta. Dzieciństwo przeżył na Ukrainie. Zmarł 3 lipca 1951 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Borowski_(poeta)

 

22 grudnia 1943 r. – kpt. Kochański „Bomba”, stwierdzając możliwość przejęcia oddziałów polskiej policji, utworzonej przez Niemców w Kostopolu i Bereżnem, opuścił kwatery w Rudni Lwa i skierował oddział z powrotem do Starej Huty, gdzie zamierzał spędzić święta Bożego Narodzenia. W miejscowości Bronisławka zatrzymał sie na odpoczynek. Otrzymał tutaj wiadomość, że jeden z dowódców partyzantki radzieckiej, gen. Naumow, chce się z nim zobaczyć, zapraszając do swego sztabu w niedalekiej wiosce Zawołcze. Pojechał tam „Bomba” w towarzystwie por. „Strzemię” i ks. Leona Śpiewaka ps. „Oboźnik” oraz kilkoma podoficerami eskorty. Podczas biesiady w Zawołczu, suto zakrapianej alkoholem, cała grupa polska została rozbrojona i zaaresztowana. Oddział radziecki ruszył w pospiesznym marszu na wschód. Podczas odpoczynku żołnierze eskorty zostali zastrzeleni, a kpt. „Bomba”, por. „Strzemię” i ks. „Oboźnik” odstawieni do Kijowa, a później do Moskwy. Tam byli sądzeni i skazani na obozy pracy, jako „przedstawiciele obcej agentury”.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

22 grudnia 2008 r. – w Łucku w pomieszczeniu Łuckiej Rady Miejskiej odbyło się posiedzenie klubu dziennikarzy na temat „Jak przywrócić Banderę Ukraińcom?”. Organizatorami tej imprezy byli: departament informacyjnej polityki i informacyjno-analityczne centrum „Łuck”. Agencja „Zaxid.net” podała informację departamentu polityki informacyjnej Łuckiej Rady Miejskiej, iż organizatorzy „postanowili zebrać naukowców, pedagogów, urzędników, pisarzy, dziennikarzy, duchowieństwo, przedstawicieli aktywnej młodzieży, żeby rozważyć i poradzić się, co ma robić inteligencja miasta, by imię ideologa ukraińskiego ruchu narodowego, przywódcy OUN Stepana Banderę postało na należnym poziomie czci i popularności”.

Zob.: „W Łucku zastosują rosyjskie doświadczenie dla propagandy Bandery” //

http://www.zaxid.net/newspl/2008/12/23/130046/

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Zapraszam na mój blog:

„Wołyński Słownik Biograficzny”

http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html  

 

18:41, kovaliv
Link Dodaj komentarz »