Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
RSS
poniedziałek, 22 marca 2010

Kalendarium Wołyńskie

14 marca

WzW

14 marca 1771 r. – we wsi Kapustynie na Wołyniu urodził się Józef Grzegorz Chłopicki, herbu Nieczuja, generał, uczestnik wielu wojen – między innymi powstania kościuszkowskiego, wojen napoleońskich i powstania listopadowego. Zmarł 30 września 1854 r. w Krakowie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ch%C5%82opicki

 

14 marca 1921 r. – Stanisław Jan Krzakowski został wojewodą wołyńskim. Był nim do 7 lipca 1921 roku.

 

14 marca 1939 r. – została ogłoszona niepodległość Ukrainy Karpackiej.

 

14 marca 1944 r. – nocą z 13 na 14 marca 1944 r. we wsi Chorobrów, pow. Sokal, UPA zamordowała około 50 Polaków.

 

14 marca 1958 r. – urodził się J.E. ks. bp Jan Niemiec, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Niemiec_(biskup)

 

14 marca 1990 r. – Michaił Gorbaczow został pierwszym i jedynym prezydentem Związku Radzieckiego.

   

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Kalendarium Wołyńskie

13 marca

13 marca 1743 r. – w Podhorcah urodził się Seweryn Rzewuski, herbu Krzywda, hetman polny koronny w latach 1774-1795. Zmarł 11 grudnia 1811 r. w wieku 68 lat.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Seweryn_Rzewuski

 

13 marca 1903 r. – w Krakowie urodził się Józef Edward Dutkiewicz, twórca krakowskiej szkoły konserwacji dzieł sztuki, w latach 1932-1935 pełnił w Łucku obowiązki konserwatora zabytków i kierownika Oddziału Sztuki w Wołyńskim Urzędzie Wojewódzkim a także opiekuna Muzeum Krajoznawczego. Zmarł w 1969 roku.

Zob.: Andrzej Gaczoł, „Dutkiewicz Józef Edward (1903-1968)”, [w:] „Polski Słownik Biograficzny Konserwatorów Zabytków” z. 2, Poznań 2006, s. 64-66.

 

Ks. dr Bronisław Drzepecki

Ks. dr Bronisław Drzepecki

13 marca 1906 r. – w Felsztynie k. Płoskirowa urodził się ks. Bronisław Drzepecki, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1930 roku. W latach 1945-1954 więziony i na zesłaniu. Zmarł 9 września (wg innej wersji 5 października) 1973 r. w Szarogrodzie.

 

13 marca 1982 r. – w Wierzbowcu zmarł ks. Józef Kuczyński, kapłan diecezji łuckiej. Urodził się 15 lutego 1904 r. w Buczkach koło Żytomierza. W 1924 roku zbiegł do Polski. W tym samym roku zdał maturę eksternistyczną w Łucku. Święcenia kapłańskie przyjął 4. IV 1930 roku. Pracuje w organizacjach katolickich (m.in. substytut Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej) i harcerskich. W latach 1937-1939 przebywa w Paryżu, gdzie przygotowuje i broni pracę doktorską. W latach 1939-1944 jest proboszczem w Szumbarze i Dederkałach. Po drugim wejściu Sowietów, w lipcu 1944 roku zgłosił się do pracy za przedwojenna granicą Polski. Od sierpnia do grudnia 1944 r. pracował w Krasiłowie i okolicy. W 1945 r. aresztowany w Dniepropietrowsku i skazany na 10 lat więzienia, z czego 10 lat spędził w obozie kon­centracyjnym w Workucie. W latach 1956-1958 pracuje jako duszpasterz w Kazachstanie. W latach 1958-1965 ponownie uwięziony i zesłany (w więzieniach spędził łącznie 17 lat). Od 1966 r. do śmierci prowadził duszpasterstwo na terenie diecezji kamienieckiej, najpierw w Barze, a potem w Wierzbowcu i okolicy (Łuczyniec, Snitków). Zmarł w Barze w 1982 roku. Jest autorem cennych wspomnień pt. „Między parafią a łagrem”, które zostały opublikowane po jego śmierci (Paryż 1985).

 

13 marca 1983 r. – w Żytomierzu zmarł Borys Ten, właśc. Mykoła Chomyczewśkyj, prawosławny kapłan, pisarz i tłumacz. Urodził się 9 grudnia 1897 r. w Dermaniu koło Mizocza.

 

13 marca 1991 r. – zmarł ks. Wacław Popiel, duchowny rzymskokatolicki. Urodził się 9 kwietnia 1957 roku. Pochowany został na cmentarzu katolickim w Połonnem.

 

13 marca 1949 r. – zmarł ks. Mikołaj Brodecki (1895-1949). Ostatni rzymskokatolicki proboszcz Radziwiłłowa, skąd wyjechał 15 września 1943 r. do Brodów, a potem do Polski.

 

13 marca 2001 r. – zmarł o. Jan Paweł Mucharski, kapucyn. Wyświęcony na kapłana w 1933 roku. W latach 1936-1939 był wykładowcą małego seminarium duchownego w Lubieszowie. Po wojnie wiele lat pracował jako kapłan w USA. Powrócił na Wołyń, aby odzyskać dawny kościół i klasztor w Lubieszowie, gdzie mieściła się jednostka milicji. W zwróconym kościele 28 czerwca 1992 r. odbyła się pierwsza Msza św. i poświęcenie świątyni, gdzie O. Jan Mucharski wygłosił piękne ekumeniczne kazanie. Jest autorem książki pt. „Ty jesteś Piotr” (Lubartów 1999).

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Kalendarium Wołyńskie

12 marca

12 marca 1895 r. – w Kutajisi urodził się Wasyl Izydorowicz Kikwidze, bolszewicki rewolucjonista wojskowy, kat. W czasie wojny ukraińsko-bolszewickiej od grudnia 1917 r. do kwietnia 1918 r. dowodził bolszewickim Oddziałem Rówieńskim, który walczył w rejonie Równego i brał udział w szturmie Żytomierza. Organizował grabież miejscowej ludności i pogromy Żydów. Zmarł – zginął w czasie walki – 11 stycznia 1919 r. w chutorze Zubriłowka w obwodzie wołgogradzkim. W Równem była (jest?) ulica jego imieniem.

 

Sługa Boży o. Serafin Kaszuba OFMCap.

12 marca 1933 r. ­– Sługa Boży o. Serafin Kaszuba OFMCap. celebrował Mszę świętą prymicyjną w kościele oo. Kapucynów w Krakowie. Urodził się 17 czerwca 1910 r. w Zamarstynowie na przedmieściu Lwowa. W latach 1948-1958 pracował w Równem i okolicy. Zmarł w nocy z 19 na 20 września 1977 r. we Lwowie.

 

12 marca 1944 r. – w czasie masakry w klasztorze oo. dominikanów w Podkamieniu zginął ks. Stanisław Fijałkowski z Poczajowa (Nowego) oraz trzej bracia z zakonu oo. dominikanów.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Kalendarium Wołyńskie

11 marca

WzW

11 marca 1708 r. – na Wołyniu urodził się ks. Konstanty Awedyk, jezuita. W latach 1756-1757 i 1762-1767 misjonarz dworski w Ostrogu. Zmarł 30 marca 1771 r. w Białej Cerkwi.

 

11 marca 1811 r. – w Podhorcach urodził się Stanisław Konstanty Pietruski, polski zoolog. W swoim majątku w Podhorcach założył ogród zoologiczny. Autor prac m.in. z zakresu faunistyki, biologii kręgowców, ochrony zwierząt, etnomologii stosowanej.

 

11 marca 1943 r. – w ukraińskiej wsi Litogoszcz (Wołyń) ukraińscy nacjonaliści zamordowali polskiego nauczyciela, którego wcześniej uprowadzili. Oprócz tego Polaka zamordowali także kilka rodzin ukraińskich, które się sprzeciwiały masakrze.

Zob. Terles, Ethnic Cleansing, s. 16-17.

 

11 marca 1943 r. – rozpoczął się pochód partyzanckiego zgrupowania Ołeksija Fedorowa po Wołyniu.

 

11 marca 1990 r. – Litwa ogłosiła niepodległość uroczystą deklaracja parlamentu.

 

11 marca 2004 r. – wizytę w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie złożyła delegacja Rady Miejskiej w Łucku.

 

11 marca 2009 r. – w Rzymie zmarł ks. Czesław Drążek, jezuita, katolicki duszpasterz. Urodził się w 1934 r. w Mogielnicy k. Rzeszowa. Redaktor wydania polskiego „L’Osservatore Romano”. Wicepostulator sprawy beatyfikacyjnej Sł. B. Jana Beyzyma SI. Autor „Positio” w jego procesie beatyfikacyjnym.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

11:48, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
piątek, 19 marca 2010

Kalendarium Wołyńskie

10 marca

10 marca 1653 r. – w Lublinie zmarł br. Adam Baranowski, jezuita, stolarz. W latach 1639-1652 pracował w Ostrogu na Wołyniu.

 

10 marca 1861 r. – w Petersburgu zmarł Taras Szewczenko, ukraiński poeta i pisarz, malarz, przedstawiciel romantyzmu. Przebywał na Wołyniu w 1846 roku. Urodził się 9 marca 1814 r. we wsi Morynie na Kijowszczyźnie.

 

10 marca 1943 r. – w Boremlu (pow. Dubno) do banderowców zbiegli prawie wszyscy ukraińscy policjanci. Komendant posterunku – Konstantyczuk, który nie chciał zdezerterować – został uduszony i zakopany w piwnicy.

 

10 marca 1943 r. – nocą z 10 na 11 marca 1943 r. oddział Serhija Kaczynśkiego miał zaatakować fabrykę dykty w Orżowie i zabić 60 ludzi wroga. Ukraińcy mieli stracić 4 ludzi. Historyk Grzegorz Motyka powątpiewa w taki przebieg tej akcji a nawet zastanawia się, czy rzeczywiście miała ona miejsce.

 

10 marca 1953 r. – w Rzymie zmarł abp Ignacy Dub-Dubowski, ordynariusz diecezji łucko-żytomierskiej w l. 1917-1925. Urodził się 30 marca (12 kwietnia) 1874 r. w Wilnie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Dubowski

Ks. Kan. Augustyn Mednis 

Ks. Kan. Augustyn Mednis

10 marca 2007 r. – w Łucku zmarł ks. kan. Augustyn Mednis, wikariusz generalny diecezji łuckiej. Kustosz Muzeum Diecezjalnego w Łucku. Urodził się 11 stycznia 1932 r. na Łotwie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Augustyn_Mednis

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

  

 

poniedziałek, 15 marca 2010

Kalendarium Wołyńskie

9 marca

WzW

9 marca 1814 r. – we wsi Moryńce na Kijowszczyźnie urodził się Taras Szewczenko, ukraiński poeta i pisarz, przedstawiciel romantyzmu. Przebywał na Wołyniu w 1846 roku. Zmarł 10 marca 1861 roku w Petersburgu.

 

9 marca 1908 r. – urodził się Taras Boroweć, ps. „Taras Bulba”, ukraiński działacz polityczny i wojskowy. Twórca i dowódca Siczy Poleskiej. Autor wspomnień „Armia bez państwa”. Zmarł 15 maja 1981 r. w Toronto (Kanada).

 

9 marca 1944 r. – przez Bug w rejonie wsi Binduga przybyła z Warszawy na Wołyń Kompania Warszawska, dowodzona przez por. „Piotra” – Zdzisława Złocińskiego.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. // http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

9 marca 1953 r. – w ZSRR, Polsce i innych krajach zależnych od Sowietów żałoba narodowa w dniu pogrzebu Józefa Stalina.

 

9 marca 1971 r. – w Maniowach urodził się ks. Piotr Janczy (1971-1998), przyjaciel parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu. Ponieważ od dzieciństwa chciał zostać księdzem wstąpił do krakowskiego Seminarium Duchownego. W czerwcu 1992 roku ze względów zdrowotnych po zaliczeniu 2 roku nauki seminaryjnej zmuszony jest wziąć urlop dziekański. W czasie tegoż urlopu przebywał w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy. Na tej parafii pod opieką dobrego ks. kan. Stanisława Krzysika wypoczywa i pomaga w pracy duszpasterskiej. Święcenia diakonatu otrzymał w rodzinnej parafii św. Mikołaja w Maniowach 8 maja 1996 roku z rąk biskupa Jana Szkodonia. Jako klery i diakon w okresie wakacji pomagał w duszpasterstwie na Wołyniu. Jako diakon odbywał praktykę w Kwaczale, gdzie jest pamiętany do dzisiaj. Jego praca zatytułowana „Organizacja i działalność Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej” była magisterską i zarazem licencjacką pracą. Po jego śmierci ukazała się w formie książkowej. Święceń kapłańskich udzielił Mu ks. kard. Franciszek Macharski 17 czerwca 1997 roku. 27 sierpnia 1997 r. rozpoczął pracę w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie Prądniku- Czerwonym. 19 lutego 1998 r. około godziny 13.00 spadł z Kościelca i zginął na miejscu. Miał niespełna 27 lat. Jego motto i zawołanie kapłańskie brzmiało: „Wznoszę swe oczy ku górom: skąd nadejść ma dla mnie pomoc? Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię” (Ps. 121, 1-2).

Zob.: „Śp. ks. Piotr Janczy” //

http://ks.piotrjanczy.wizytowka.pl/

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

niedziela, 14 marca 2010

Kalendarium Wołyńskie

8 marca

8 marca 1769 r. – wojska rosyjskie w liczbie 1,6 tys. ludzi pod dowództwem gen. Lwa Izmaiłowa przypuściły szturm na Okopy Świętej Trójcy na Podolu, atakując umocnienia od zachodu. Pomimo dzielnej obrony, którą dowodził osobiście Kazimierz Pułaski, konfederaci zostali zmuszeni do puszczenia warowni.

 

8 (21) marca 1908 r. – zmarł Wołodymyr Bonifatijowycz Antonowycz, wybitny ukraiński historyk i archeolog. Badacz przeszłości Wołynia. Urodził się 18 (30) stycznia 1834 r. w wiosce Machnówka w powiecie berdyczowskim.

 

8-9 marca 1943 r. – rozstrzelano około 400 więźniów w Równem za rzekomy udział w organizowaniu ucieczki.

 

8 marca 1944 r. – o świcie tego na polską kolonię Prehoryłe (woj. Lublin) morderczo-rabunkowego napadu dokonali żołnierze SS-Galizien, przy współudziale ukraińskich policjantów „ortschutzów” i bojówek OUN-UPA z okolicznych miejscowości Szychowic, Kryłowa i Gołębia.

 

8 marca 1976 r. – zmarł prof. Włodzimierz Rodziewicz (1908-1976), specjalista z dziedziny chemii nieorganicznej, nestor chemii krzemoorganicznej w Polsce. Urodził się 20 sierpnia 1908 r. w Rożyszczach, powiat Łucki. W 1928 r. ukończył gimnazjum w Łucku. Studia wyższe na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej ukończył w 1934 roku. Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej w latach 1947-1976.

 Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński

8 marca 2008 r. – w Krakowie zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego. Ks. Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 (4 stycznia 1905) roku w Berdyczowie. Zmarł 3 grudnia 1974 r. w Karagandzie.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

Kalendarium Wołyńskie

7 marca

7 marca 1573 r. – Iwan Fedorow założył we Lwowie pierwszą drukarnię. Później przeniósł się do Ostroga, gdzie przygarnął go książę Konstanty Wasyl Ostrogski. Zmarł 5 (15) grudnia we Lwowie.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Fedorow  

Jan Paweł Woronicz

Jan Paweł Woronicz 

7 marca 1816 r. – Ingres na stolicę biskupią w Krakowie Jana Pawła Woronicza, znanego poety i kaznodzieja. W Krakowie był do 1827 roku. Później Abp Warszawski i Prymas Królestwa Polskiego. Urodził się 28 czerwca 1757 r. w Brodowie k. Ostroga. Zmarł 7 grudnia 1829 r. w Wiedniu.

Zob. biogram w Wikipedii // 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_Woronicz

 

7 marca 1919 r. – w walkach z Ukraińcami pod Torczynem poległ płk Leopold Lis-Kula, jeden z najbardziej utalentowanych polskich oficerów. Urodził się 11 listopada 1896 r. w Kosinie pod Łańcutem.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Lis-Kula

 

7 marca 1942 r. – Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill zdecydował się na uznanie zachodniej granicy ZSRS, o czym poinformował prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. Tym samym zaakceptował aneksję wschodnich ziem Polski przez Związek Sowiecki.

 

7 marca 1979 r. – w Połonnem zmarł ks. Jan Kuzicz, duchowny rzymskokatolicki. Urodził się 12 kwietnia 1901 roku. Pochowany na cmentarzu katolickim w Połonnem.

 

7 marca 2006 r. – w katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku, w czasie comiesięcznego dnia skupienia księży i sióstr zakonnych pracujących w diecezji łuckiej, odbyła się Msza św. dziękczynna za 15. lat posługi pasterskiej J.E. Ks. Bpa Marcjana Trofimiaka dla Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

Kalendarium Wołyńskie

6 marca

WzW

6 marca 1918 r. – stolicę Rosji przeniesiono z Petersburga do Moskwy.

 

6 marca 1936 r. – zmarł ks. Franciszek Topolnicki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1874 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1896 roku. Prześladowany przez bolszewików, ciężko ranny. Dwukrotnie był skazany na śmierć. Proboszcz parafii Radziwiłłów w dek. dubieńskim, później parafii Tomaszgród w dek. sarneńskim. Administrator parafii Klesów. Budowniczy kościoła w Klesowie.

 

6 marca 1963 r. – prałatem, prepozytem łuckim został mianowany ks. Wacław Hipsz (1903-1992). Urodził się 27 września 1903 r. w Warszawie. W latach 1926-1935 katecheta w Dubnie, 1935-1939 – prefekt szkół średnich we Włodzimierzu Wołyńskim. Wołyń opuścił na początku II wojny światowej. Zmarł 4 marca 1992 r. w Ostródzie.

 

6 marca 1966 r. – na dworcu autobusowy w Kustanaju (Kazachstan) został ujęty o. Serafin Alojzy Kaszuba. Został później osądzony w trybie przyspieszonym i skazany na 5 lat zesłania „za włóczęgostwo”.

 

6 marca 1970 r. – w „Wlastimilówce” w Szklarskiej Porębie zmarł Wlastimil Hofman (1881-1970), wybitny czeski i polski malarz artysta. Urodził się 27 kwietnia 1881 roku w Karlinie koło Pragi. W czasie II wojny światowej artysta przebywał okresowo na Wołyniu.

 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

czwartek, 11 marca 2010

Kalendarium Wołyńskie

5 marca

5 marca 1790 r. – w Ostrogu zmarł o. Aleksy z Włodzimierza, kapucyn.

Katyń 1940 

5 marca 1940 r. – na Kremlu w Moskwie podpisano dokument, który był wyrokiem śmierci dla kilkudziesięciu tysięcy bezbronnych jeńców-oficerów Wojska Polskiego, wziętych do sowieckiej niewoli po agresji Armii Czerwonej na Rzeczpospolitą 17 września 1939 roku.

 

5 marca 1940 r. – Niemcy i Sowieci wydali oficjalny komunikat o zakończeniu wytyczania granicy niemiecko-sowieckiej po aneksji ziem polskich we wrześniu 1939 roku.

 

5 marca 1950 r. – w Biłohorsczu k. Lwowa zmarł Roman Szuchewycz, ps. Taras Czuprynka, ukraiński działacz narodowy, generał i naczelny dowódca UPA, przewodniczący Sekretariatu Generalnego Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej. Urodził się 30 czerwca 1907 r. w Krakowcu.

Zob. biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Szuchewycz

 

5 marca 1953 r. – w okolicy Moskwy zmarł Józef Stalin, dożywotni dyktator Związku Radzieckiego. W 1939 r. przyłączył Wołyń wraz z tzw. Ukraina Zachodnią do Ukraińskiej SRR. Urodził się 6 (18) grudnia 1876 r. w Gori (Gruzja).

 

Zob. biogram w Wikipedii //

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Stalin  

 

5 marca 1962 r. – z łagrów Dubrowłaga (Mordowia) został zwolniony Borys Bulbiński, nauczyciel, działacz komunistyczny w opozycji do oficjalnej KPZR, „prawdziwy komunista typu leninowskiego”. Urodził się 6 sierpnia 1933 r. w wiosce Wilia w powiecie zdołbunowskim.

 

5 marca 1978 r. – w Warszawie w wieku 52 lat zmarł Zbigniew Załuski, polski pisarz, publicysta, pułkownik. Autor m.in. książek „Przepustka do historii” i „Siedem polskich grzechów głównych”. Urodził się 31 lipca 1926 r. w Kiwercach k. Łucka.

 

  5 marca 1989 r. – w Warszawie zmarł Lew Kaltenberg, pisarz i tłumacz. Urodził się w 1910 r. w Szumsku na Wołyniu.

 

5 marca 2000 r. – beatyfikacja 11 nazaretanek, męczennic z Nowogródka – w tym bł. s. Marty Wołowskiej, która przed wojną pracowała w Maciejowie (obecnie Łukiw) na Wołyniu.

 

5 marca 2001 r. – w wieku 74 lat w Londynie zmarł Zdzisław Konstanty Jagodziński, historyk, publicysta, bibliotekarz. Urodził się 14 stycznia 1927 r. w Białokrynicy koło Krzemieńca na Wołyniu.

 

 Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 62
| < Luty 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
O autorze
Tagi
Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too