Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
RSS
wtorek, 23 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

22 lutego

22 lutego 1922 r. – Mieczysław Mickiewicz został wojewodą wołyńskim. Był nim do 1 lutego 1923 roku. Urodził się w 1879 roku. Minister do spraw polskich w kilku gabinetach Ukraińskiej Republiki Ludowej. Zmarł przed 1939 rokiem.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Mickiewicz

 

22 lutego 2008 r. – w Makiejewce na Donbasie zmarł Ryszard Zieliński, polski działacz kulturalny.

 Aleksander Cynkałowski

Aleksander Cynkałowski

22 lutego 2008 r. – we Włodzimierzu Wołyńskim odbyła się XXVII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Historyczna, poświęcona 1020. rocznicy pierwszej wzmianki o Włodzimierzu Wołyńskim i 110. rocznicy urodzin Aleksandra Cynkałowskiego.

 

22 lutego 2009 r. – w kaplicy w Samułkach Dużych na Podlasiu bp Antoni Dydycz poświęcił tablicę upamiętniającą tamtejszego rodaka ks. infułata Antoniego Chomickiego, pseud. „Roch”, duszpasterza Wołynia i Podola.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

sobota, 20 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

20 lutego

Biblioteka

Biblioteka "WzW" t. 37

20 lutego 1905 r. – w Dermaniu na Wołyniu urodził się Ułas Samczuk, ukraiński pisarz, dziennikarz i publicysta. Twórczość jego było szeroko znana w diasporze ukraińskiej, ale dopiero od początku lat 90. XX wieku powraca na Ukrainę. Zmarł 9 lipca 1987 r. w Kanadzie.  

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%82as_Samczuk

 

20 lutego 1937 r. – z rak bpa Adolfa P. Szelążka święcenia kapłańskie przyjął ks. Stanisław Bogucki. Urodził się 3 sierpnia 1907 r. w Szymborach-Jakubowiętach w obecnym powiecie wysokomazowieckim. Wikariusz w Ostrogu nad Horyniem i Niesuchojeżach. Zmarł 5 grudnia 1996 r. w Olsztynie w 90 r. życia i prawie 60 r. kapłaństwa.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

 

piątek, 19 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

19 lutego

19 lutego 1753 r. – w Jarosławiu zmarł ks. Marcin Białobrzeski, jezuita. Misjonarz i prokurator w dobrach jezuickich. Urodził się 16 maja 1702 r. na Wołyniu. Znawca prawa cywilnego. Profesor teologii moralnej m.in. w Owruczu (1748-1749).

 

19 lutego 1846 r. ­– w Krzywinie w wieku 60 lat zmarł Maksymilian ks. Jabłonowski na Ostrogu, Maryampolu i Podkamieniu h. Prus III. Urodził się 29 czerwca 1785 r. w Wiedniu. Ochmistrz dworu rosyjskiego, radca tajny, senator, senator-kasztelan, senator-wojewoda.

 

19 lutego 1897 r. ­– urodził się bł. Michał Czartoryski, dominikanin. W świecie: Jan Franciszek Czartoryski. Mistrz nowicjatu i wychowawca studentów, architekt, arystokrata. Zginął 6 września 1944 r. w Warszawie.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Franciszek_Czartoryski   

 

19 lutego 1912 r. – w Janowie Podlaskim urodził się Leonard Bieńkowski, syn Romualda, podporucznik rezerwy, nauczyciel we wsi Okopy na Polesiu Wołyński. W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. został powołany w ramach mobilizacji do wojska i po agresji radzieckiej trafił do niewoli. Przebywał w oficerskim obozie jenieckim w Kozielsku, skąd przewieziono go z partią polskich oficerów do Katynia i tam został rozstrzelany pomiędzy 1 a 5 kwietnia 1940 roku.

Zob.: „Polscy oficerowie i policjanci zamordowani w Katyniu, Miednoje i w Charkowie oraz obywatele RP z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej” //

http://www.katedrapolowa.pl/ofiary_z.php

Fragmenty wspomnień Kazimierza Garbowskiego, syna Piotra i Anastazji urodzonego w Budkach Borowskich w 1928 roku (Swoimi uwagami w przypisach podzielił się Edmund W. Masajada)” //

http://wolyn.unl.pl/wspomnienia/budki_borowskie_wspomnienia-09.html

 

19 lutego 1916 r. – w Grabowcu urodził się Józef Janiuk, sekretarz prezydium gromadzkiej rady narodowej w Grabowcu. Syn Józefa i Antoniny z Wojciechowskich. 3 listopada 1935 roku wstąpił jako ochotnik do wojska. Po ukończeniu szkoły wojskowej (Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu) i odbyciu zasadniczej służby wojskowej został w wojsku w czynnej służbie jako podoficer zawodowy. Służył w Równem Wołyńskim i w Ostrogu nad rzeką Horyń. 26 sierpnia 1939 r. został dowódcą posterunku żandarmerii w wyłączonym batalionie piechoty pod dowództwem majora Sokala z Wołyńskiej Brygady Kawalerii. W kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu wachmistrza brał udział w walkach na odcinku frontu Częstochowa-Radomsk. 27 września 1939 r. w okolicach miejscowości Szack dostał się do niewoli radzieckiej. Osadzony w miejscowości Niegoriełoje, gdzie przebywał do 18 grudnia 1939 roku. W drodze wymiany jeńców wojennych między ZSRR a Niemcami został przeniesiony do Stalagu VII A – Bawaria. Następnie więziony w innych stalagach. W latach 1949-1951 sekretarz prezydium gromadzkiej rady narodowej w Grabowcu. Zmarł 17 lutego 1991 r., pochowany na cmentarzu parafialnym w Grabowcu.

Zob. Renata Kulik, Henryk Kulik, „Historia Grabowca. Grabowiecki Słownik Biograficzny” //

http://www.grabowiec.com.pl/sylwetki/sylwetki.pdf   

 

19 lutego 1921 r. – w ramach podziału administracyjnego II Rzeczypospolitej Polskiej zostało utworzone województwo wołyńskie. 

 

19 lutego 1942 r. – w osadzie Zastawie, pow. Zdołbunów, nacjonaliści ukraińscy zamordowali 2 braci, Polaków.

Zob.: Stanisław Żurek (opr.), „Kalendarium ludobójstwa ukraińskiego dokonanego na ludności polskiej w latach 1939-1948” //

 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/1942.html  

 

 

19 lutego 1981 r. ­– zmarł ks. mitrat Wołodymyr Ksenofontowycz Bobrownicki, wieloletni proboszcz prawosławnej cerkwi pw. Trójcy św. w Międzyrzeczu Ostrogskim. Urodził się 1 września 1899 roku. 

 

19 lutego 1998 r. ­– zginął tragiczne w Tatrach ks. Piotr Janczy. Urodził się w 1971 r. w Maniowach. Ukończył LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1997 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie – Prądniku Czerwonym. W latach 90. XX wieku wielokrotnie odwiedzał parafię Ostróg na Wołyniu i pomagał w duszpasterstwie.

Zob.: „Śp. ks. Piotr Janczy” //

http://ks.piotrjanczy.wizytowka.pl/

 

19 lutego 2004 r. – o godz. 16.30 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu (ul. Szewska 37) odbył się wykład Wołodymyra Pawliwa pt. „Ukraina: od niepodległości do wolności”. Słowo wstępne wygłosił Ostap Protsyk. Wołodymyr Pawliw jest korespondentem ukraińskiej redakcji Radia “Wolna Europa” (Radio “Свобода”) oraz tygodnika “Дзеркало тижня” (“Dzerkało Tyżnia”) w Polsce. Mieszka i pracuje w Warszawie.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

 

 

Kalendarium Wołyńskie

18 lutego

18 lutego 1895 r. – we wsi Furmaniwka k. Odessy urodził się Siemion Konstantynowicz Timoszenko, sowiecki generał i marszałek. Dowodził częścią wojsk sowieckich w czasie agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku. Komisarz Ludowy Obrony ZSRR (1940-1941), dowódca wojsk frontu zachodniego, południowo-zachodniego, stalingradzkiego i północno-zachodniego. Zmarł 31 marca 1970 r. w Moskwie.

Zob.: „Słownik biograficzny marszałków Związku Radzieckiego”, t. III, Koszalin 2004; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Siemion_Timoszenko

Medalik św. Benedykta

 

18 lutego 1924 r. – w Zakopanem zmarła s. Stanisława Sabina Szyndler (1893-1924) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Od 1920 r. pracowała w Kowlu. 6 sierpnia 1922 r. złożyła tam śluby wieczyste. Chora na gruźlicę wyjechała do Zakopanego, gdzie zmarła.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

 

czwartek, 18 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

17 lutego

Herb_biskup_000

17 lutego 1387 r.  – powstanie biskupstwa wileńskiego.  

 

17 lutego 1400 r. – Grzegorz z Buczkowa, dominikanin, został biskupem włodzimierskim. W 1409 r. wg Długosza poświęcił kościół w Lubomlu.  

 

17 lutego 1991 r. – zmarł Józef Janiuk, sekretarz prezydium gromadzkiej rady narodowej w Grabowcu. Urodził się 19 lutego 1916 roku w Grabowcu. Syn Józefa i Antoniny z Wojciechowskich. 3 listopada 1935 roku wstąpił jako ochotnik do wojska. Po ukończeniu szkoły wojskowej (Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu) i odbyciu zasadniczej służby wojskowej został w wojsku w czynnej służbie jako podoficer zawodowy. Służył w Równem Wołyńskim i w Ostrogu nad rzeką Horyń. 26 sierpnia 1939 r. został dowódcą posterunku żandarmerii w wyłączonym batalionie piechoty pod dowództwem majora Sokala z Wołyńskiej Brygady Kawalerii. W kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu wachmistrza brał udział w walkach na odcinku frontu Częstochowa-Radomsk. 27 września 1939 r. w okolicach miejscowości Szack dostał się do niewoli radzieckiej. Osadzony w miejscowości Niegoriełoje, gdzie przebywał do 18 grudnia 1939 roku. W drodze wymiany jeńców wojennych między ZSRR a Niemcami został przeniesiony do Stalagu VII A – Bawaria. Następnie więziony w innych stalagach. W latach 1949-1951 sekretarz prezydium gromadzkiej rady narodowej w Grabowcu. Zmarł 17 lutego 1991 r., pochowany na cmentarzu parafialnym w Grabowcu.

Zob. Renata Kulik, Henryk Kulik, „Historia Grabowca. Grabowiecki Słownik Biograficzny” //

http://www.grabowiec.com.pl/sylwetki/sylwetki.pdf

 

17 lutego 2009 r. – w ramach wizyty roboczej w obwodzie rówieńskim prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko odwiedził klinikę położniczą w Ostrogu i wręczył certyfikat na wyposażenie medyczne od Prezydenta.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl

Kalendarium Wołyńskie

16 lutego

16 lutego 1904 r. – urodził się ks. Henryk (Arkady) Dyakowski, kapłan obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, później rzymskokatolickiego w diecezji łuckiej. Zmarł 5 lipca 1972 r. w Gdańsku. Pochowany w Morągu.

 

16 lutego 1944 r. – zginął Stanisław Baszyński, partyzant zgrupowania A.Z. Oduchy. Pochowany w wiosce Iwanówka w rejonie izjasławskim. Urodził się w 1914 roku.

 

16 lutego 2002 r. – abp Józef Wesołowski został nuncjuszem apostolskim w Kazachstanie i Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie. W styczniu 2008 został mianowany nuncjuszem w Dominikanie. Urodził się 15 lipca 1948 r. w Mizernej. W latach 2000-2002 był nuncjuszem apostolskim w Boliwii.  

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Weso%C5%82owski

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

środa, 17 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

15 lutego

Józef Kuczyński

15 lutego 1904 r. – w Buczkach koło Żytomierza urodził się ks. Józef Kuczyński, kapłan diecezji łuckiej. Święcenia kapłańskie przyjął 4 kwietnia 1930 roku. W latach 1945-1955 więziony i na zesłaniu. Zmarł 13 marca 1982 r. w Wierzbowcu na Podolu.

 

15 lutego 1951 r. – Polska i ZSRR podpisały umowę, w ramach której kraje wymieniły się 480 km kw. terytorium. Posunięcie to oficjalnie tłumaczono korzystnym dla Polski wyrównaniem przebiegu granicy. Rzeczywistość była inna: Polska zyskiwała fragment górzystego terenu, w zamian oddała atrakcyjne obszary z bogatymi pokładami węgla. To tylko jeden z wielu przykładów działania komunistycznego rządu na niekorzyść własnego państwa.

Zob.: „Absurdy PRL”, kalendarz Instytutu Pamięci Narodowej, 10 lat IPN, 2010.

 

15 lutego 1968 r. – w Kwidzynie zmarła s. Bernarda Anna Knafel (1897-1968) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W latach 1932-1939 była w klasztorze w Łucku. Uroczystą profesję miała w Łucku w 1938 roku. W czasie II wojny światowej pracowała na plebanii w Lewaczach, gdzie proboszczem był franciszkanin o. Daniel Eckerth.

 

15 lutego 1974 r. – w Nowym Zawodzie urodził się ks. Władysław Łukasiewicz SAC. Pracował w Rokitnem, Tomaszgrodzie i Kupieli. Od 25 sierpnia 2007 r. proboszcz w Sarnach, Dąbrowicy i Kuzniecowsku.

 

15 lutego 1991 r. – w Równem odbyła się konferencja obwodowego oddziału Towarzystwa „Ukraina”. Podczas obrad, w których uczestniczyło 80 aktywistów i sympatyków Towarzystwa. O folklorze Podlasia i jego związkach z folklorem Polesia mówiła studentka l roku Instytutu Kultury w Równem Elżbieta Ryżyk. Uczestnicy konferencji podjęli decyzję o rozpoczęciu działań w celu utworzenia w Muzeum Krajoznawczym w Równem stałej ekspozycji dotyczącej historii i ukraińskiej kultury materialnej Podlasia.

Zob.: Zob.: Eugeniusz Ryżyk (opr.) „Kronika podlaska”, [w:] „Nad Buhom i Narwoju” nr 1 (1), lato 1991, s. 29. //

http://nadbuhom.free.ngo.pl/art_0016.html

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl 

22:30, kovaliv
Link Dodaj komentarz »

Kalendarium Wołyńskie

14 lutego

14 lutego 869 – zmarł św. Cyryl, właśc. Konstantyn. Studiował w Konstantynopolu pod kierunkiem Focjusza i Leona Matematyka w Akademii Konstantynopolitańskiej i następnie tam wykładał. Przygotowując się do działalności misyjnej wśród Słowian, stworzył, wraz ze swym bratem, 40-literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, nazwany następnie głagolicą. Rozpoczął również (wraz z bratem i uczniami) przekład Pisma Świętego i pism liturgicznych na ten język. W roku 862 Konstantyn i Metody opuścili Bizancjum, udając się jako misjonarze na Morawy. Wskutek trudności stawianych ich działalności przez zależny od Kościoła zachodniego kler frankoński, prowadzący także działalność misyjną na Morawach, obaj bracia udali się w roku 868 do Rzymu. Zjednali sobie papieża Hadriana II, przywożąc w darze szczątki św. Klemensa odnalezione na Krymie. Uzyskali oni poparcie papieża dla swej działalności i uznanie liturgii słowiańskiej, ale Konstantyn, nie zniósłszy trudów dalekiej podróży, pozostał w Rzymie i tam umarł w roku 869 w jednym z klasztorów.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyryl_i_Metody

 

14 lutego 1942 r. – w Sierosławiu pod Poznaniem zmarł Józef Konrad Paczoski, botanik, badacz flory Puszczy Białowieskiej, twórca teorii pantopizmu i podstaw fitosocjologii, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, członek Polskiej Akademii Nauk. Urodził się 8 grudnia 1864 r. w Białogródce na Wołyniu.

Zob.: Joanna Radziewicz, „Józef Paczoski – twórca fitosocjologii” [w:] „Rolniczy Magazyn Elektroniczny” //

http://www.cbr.edu.pl/rme30/dane/2_1.html 

biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Paczoski

 

 

14 lutego 1947 r. – w Końskowoli w wieku 39 lat zmarła s. Flawia Helena Lipka (1908-1947) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W latach 1930-1937 przebywała w klasztorze w Łucku. Pierwsza profesję zakonną złożyła 12 lipca 1934 roku. Potem była wychowawczynią dzieci w sierocińcu w Łucku. W latach 1937-1943 pracowała w Bereznem m.in. jako katechetka. W latach 1943-1945 w Łucku.

 Adolf Piotr Szelążek

14 lutego 2010 r. – w kościele katedralnym w Łucku zostało odprawione nabożeństwo z okazjo 60. rocznicy śmierci bpa Adolfa Piotra Szelążka († 9 lutego 1950 r.). Mszy św. żałobnej przewodniczył Nuncjusz Apostolski Abp Ivan Jurković. Przybyli biskupi: ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej bp Bronisław Bernacki, ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej bp Marian Buczek, bp pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej bp Witalij Komarowski oraz miejscowe duchowieństwo. Obecne były Siostry Terezjanki z Polski i Ukrainy, cieszące się z przygotowywanego rozpoczęcia się procesu beatyfikacyjnego bpa Szelążka, Założyciela ich Zgromadzenia. Przybył także przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

04:43, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
sobota, 13 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

13 lutego

13 lutego 1608 r. – w Ostrogu na Wołyniu zmarł książę Konstanty Wasyl Ostrogski. Urodził się 2 lutego 1526 r. w Ostrogu. Wojewoda kijowski (od 1559 r.), marszałek ziemski wołyński. Zmarł 13 lutego 1608 r. w Ostrogu.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Wasyl_Ostrogski

 

13 lutego 1902 r. – W Królestwie Polskim zamknięto większość gimnazjów, których uczniowie odmawiali śpiewania rosyjskiego hymnu „Boże, chroń cara”.

 

13 lutego 1944 r. – napad UPA na polskie kolonie Antonówka, Borek, Andresówka, Helenówka Werbska, Stefanówka w gminie Werba. W. Szwed – były mieszkaniec Andresówki – sporządził szkic orientacyjny zawierający niektóre dane na temat tego napadu.

Zob.: http://www.idn.org.pl/medykon/wolyn/wlodzimierski/55.htm

 

13 lutego 1944 r. – oddział AK „Gzymsa” po południu opuścił Zaturce, pokonując ostatni etap swojego marszu na koncentrację. Bezkarnie przeszedł przez bazy ukraińskie w Kisielinie i Twerdyniu. O świcie dnia następnego żołnierze słyszeli toczący sie bój w stronie Osmigowicz. Nie wiedzieli, że walczyły tam oddziały „Jastrzębia” i „Siwego” Oddział maszerował w stronę Kupiczowa.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

13 lutego 1944 r. – sotnia UPA zaatakowała obóz wojskowy Armii Czerwonej we wsi Wielka Lubasza (pow. Kostopol. W walce zginęło 5 żołnierzy Armii Czerwonej. Upowcy doszli do lazaretu nr 550, ale nikogo nie zabili.

Red. Bogdan Gancarz 

Red. Bogdan Gancarz

Fot. Archiwum

13 lutego 1961 r. – urodził się Bogdan Gancarz, polski publicysta katolicki. Redaktor krakowskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”. Autor monografii „My, szlachta ukraińska. Zarys życia i działalności Wacława Lipińskiego 1882-1914” (Kraków 2006), w której prezentuje kolejne etapy życia i działalność ukraińskiego myśliciela rodem z Zaturzec na Wołyniu.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

piątek, 12 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

12 lutego

Wielki Książę Litewski Witold

Wielki Książę Litewski Witold

12 lutego 1386 r. – Jagiełło wraz z braćmi – Korygiełło i Świdrygiełło – przybył do Krakowa. 15 lutego wszyscy trzej przyjęli chrzest. Przyszły król otrzymał imię Władysław, jego brat Korygiełło – Kazimierz, zaś Świdrygiełło – Bolesław. Książę Witold, który podejmował się chrztu po raz trzeci, wybrał imię Aleksander. Wołyń w tym czasie był częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 

12 lutego 1725 r. – w Krakowie zmarł ks. Aleksander Baranowski, jezuita. W latach 1722-1724 był prefektem szkoły w Łucku. Urodził się 21 stycznia 1686 r. w Małopolsce.

 

12 lutego 1798 r. – w Petersburgu zmarł Stanisław August Poniatowski, król Polski. Urodził się 17 stycznia 1732 r. w Wołczynie.

Zob.: biogram w Wikipedii // 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski

 

12 lutego 1907 r. – w Pustomytach k. Lwowa urodził się abp Wołodymyr Sterniuk, wyznawca wiary, locum tenens Metropolii Kijowsko-Halickiej UKGK (1972-1991). Przed II wojną światową pracował na placówce misyjnej oo. redemptorystów obrządku wschodniego w Kowlu. Zmarł 29 września 1997 r. we Lwowie.

 

12 lutego 1920 r. – rozporządzenie Komisarza Naczelnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego w przedmiocie urządzenia sądownictwa w okręgu kamienieckim.

Zob.: „Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich”, nr 2.

 

12 lutego 1944 r. – dowódca 27. Wołyńskiej Dywizji AK wydał oficerom i żołnierzom rozkaz nałożenia opasek biało-czerwonych, dystynkcji i orzełków.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

12 lutego 1945 r. – pod miejscowością Orżywskie Chutory niedaleko Równego zmarł Dmytro Kljaczkiwśkyj, pseud.: „Kłym Sawur”, „Ochrim”, „Biłasz”, nacjonalista ukraiński, pułkownik UPA, dowódca UPA-Piwnicz (Północ), jeden z inicjatorów rzezi wołyńskiej, jeden z największych zbrodniarzy XX wieku. Urodził się 4 listopada 1911 w Zbarażu w woj. tarnopolskim. 27 sierpnia 1943 r. stanął na czele Głównego Dowództwa UPA. W końcu tego samego roku, po reorganizacji sił UPA, został dowódcą grupy armii UPA-Piwnicz. Chociaż Kljaczkiwśkyj uważał za główny cel działań podległych mu oddziałów walkę z Niemcami i Sowietami, równocześnie uznał za nieodzowne wyeliminowanie „elementów niepożądanych”, do których OUN zaliczała również Polaków. W czerwcu 1943 roku wydał tajną dyrektywę dowództwa UPA-Piwnicz w sprawie przeprowadzenia wielkiej akcji likwidacji polskiej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Klaczkiwski

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 62
| < Luty 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
O autorze
Tagi
Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too