Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin
RSS
czwartek, 11 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

11 lutego

IC XC NIKA

 

11 lutego 1923 r. – „Dziennik Wołyński” na s. 1 opublikował artykuł pt. „Klub ukraiński w Parlamencie Polskim”.

 

11 lutego 1944 r. – oddział AK „Gzymsa” wyruszył z Pańskiej Doliny w kierunku Kowla. Po przeprawie przez Styr w Targowicy oddział maszerował na Zaturce w rejonie Łucka, gdzie była samoobrona polska. Do Zaturzec oddział doszedł nad ranem następnego dnia, zajmując kwatery w kolonii Lipnik.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

11 lutego 1944 ­r. – Jan Wojciech Kiwerski (ps. „Oliwa”) objął dowództwo powstałej z sił Okręgu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Urodził się 23 maja 1910 w Krakowie. Szkołę Podchorążych Inżynierii w Warszawie ukończył w sierpniu 1931 r. w stopniu podporucznika i rozpoczął służbę w 3 baonie saperów w Wilnie. W grudniu 1943 mjr „Oliwa” otrzymał nominację na stanowisko szefa sztabu Okręgu Wołyń. Udał się więc na Wołyń, aby zorientować się w panującej tam sytuacji. W dniu 2 lutego 1944 r. „Oliwa” wyjechał ponownie do Kowla, a 5 lutego 1944. dotarł do kwatery dowodzenia płk. „Lubonia”. W myśl przywiezionych przez „Oliwę” rozkazów, płk „Luboń” udał się do Warszawy na nowe stanowisko, zaś mjr dypl. „Oliwa” przejął dowództwo Okręgu Wołyń. Jan Wojciech Kiwerski poległ tragicznie w rejonie futoru Dobry Kraj w okolicznościach do dziś nie w pełni wyjaśnionych, 18 kwietnia 1944 w południe. Pochowany został w rejonie gajówki Stęzarzyce.

Zob.: biogram z Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wojciech_Kiwerski

 

11 lutego 1944 r. – na Wołyniu w ręce UPA dostał się lejtnant Armii Czerwonej Muchałynin i jego 2 żołnierzy. Zabrano go do obozu gdzie było już 4 innych jeńców z Armii Czerwonej. Po godzinnej rozmowie propagandowej żołnierzy wypuszczono. Jakiś czas potem wrócił i lejtnant. Jakiś czas po powrocie przyjechało po niego NKWD. Nie wiadomo co się z nim stało (można się tylko domyślać co z nim zrobiło NKWD).

 

11 lutego 2005 r. – metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski powołał Komisję Historyczną dla procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Władysław Bukowińskiego. Przewodniczącą komisji została prof. dr hab. Urszula Perkowska. Członkami mianowani zostali ks. Witold Józef Kowalów, proboszcz parafii Ostróg na Wołyniu, i s. Anna Brzęk FC z Krakowa.

 

11 lutego 2008 r. – w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się spotkanie Andrzeja Przewoźnika, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, z delegacją wołyńskiej obwodowej administracji państwowej Republiki Ukraina na czele z jej przewodniczącym Mykołą Romaniukiem. Celem spotkania było omówienie problemów związanych z zaplanowanym upamiętnieniem we wsi Sahryń, gmina Werbkowice. Osiągnięte zostało porozumienie, że na starym cmentarzu w Sahryniu zostanie wykonane upamiętnienie ludności ukraińskiej, która zginęła 10 marca 1944 r. w tej miejscowości w następstwie zbrodni mordu zbiorowego dokonanego przez Armię Krajową.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

środa, 10 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

10 lutego

Bp Wiktoryn Wierzbicki

Bp Wiktorun Wierzbicki

10 lutego 1587 r. – we wsi Gródek zmarł bp Wiktoryn Wierzbicki. Bp żmudzki (1565-1567) i bp łucki (od 1567 r.). Pierwszy duchowny senator w senacie Rzeczypospolitej. W 1580 r. przeprowadził synod diecezjalny.

Zob.: Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich”, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 52-54; biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktoryn_Wierzbicki

 

10 lutego 1925 r. – ratyfikowany został konkordat RP z Watykanem (Dz. U. 1925, nr 72, poz. 701). Po wojnie (12 września 1945 r.) rząd polski („lubelski”) wypowiedział ten układ, motywując jego zerwanie brakiem otwartego potępienia przez papieża Piusa XII zbrodniczej polityki Adolfa Hitlera.

 

10 lutego 1932 r. – w Równem na Wołyniu urodził się Bogdan Czaykowski, polski poeta, krytyk literacki, tłumacz, profesor emeritus Uniwersytetu British Columbia. Dzieciństwo spędził na Wołyniu i Polesiu. Zmarł 16 sierpnia 2007 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Czaykowski

 

10 lutego 1940 r. – pierwsza masowa deportacja ludności polskiej z Kresów Wschodnich w głąb Związku Radzieckiego, która objęła około 220 tysięcy osób. 

 

10 lutego 1944 r. – przejęcie dowództwa Okręgu Wołyńskiego AK przez ppłk. Jana Wojciecha Kiwerskiego. Urodził się 23 maja 1910 w Krakowie jako syn lekarza. Na Wołyniu mjr dypl. „Oliwa” dał się poznać jako bardzo wartościowy dowódca, wykorzystujący wszystkie zdobyte w swej dotychczasowej pracy umiejętności i całe doświadczenie. Dokładnie i szybko rozpoznał poszczególne oddziały Dywizji i ich możliwości bojowe, wniósł nowe wartości w zakresie szkolenia żołnierzy. Był przez nich szanowany i lubiany jako dowódca stanowczy, postępujący rzetelnie. Poległ tragicznie 18 kwietnia 1944 r. w rejonie futoru Dobry Kraj w okolicznościach do dziś nie w pełni wyjaśnionych. Pochowany został w rejonie gajówki Stęzarzyce.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wojciech_Kiwerski

 

10 lutego 1944 r. – do oddziału „Gzymsa”, stojącego czasowo w Pańskiej Dolinie, przybyła grupa uzupełniająca, dowodzona przez plut. „Misia” – Rauta. W tym dniu nastąpił kolejny wypadek z bronią, powodujący śmierć jednego żołnierza.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

10 lutego 1962 r. – w Warszawie zmarł Władysław Broniewski, lewicowy poeta polski. W 1915 r. wstąpił do Legionów i przeszedł chrzest bojowy w walkach na Wołyniu. Urodził się 17 grudnia 1897 r. w Płocku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Broniewski

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

wtorek, 09 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

9 lutego

9 lutego 1862 r. – Św. Zygmunt Szczęsny Feliński przyjechał do Warszawy i objął rządy w archidiecezji. Rozpoczął się dla Niego swoisty dramat. Oskarżany początkowo – od chwili przyjazdu – przez entuzjastów powstań narodowych o uległość wobec caratu, po upadku Powstania Styczniowego za obronę narodu polskiego i praw Kościoła został deportowany 14 czerwca 1863 r. w głąb Rosji przez ...carat.

Zob.: Jan Fitzke, „Z Wołynia 1936 – 1939”, oprac. A. Gaczoł i Ks. W.J. Kowalów, Biały Dunajec – Ostróg 2009, s. 32-34.

 

9 lutego 1918 r. – traktat w Brześciu Litewskim, w którym państwa centralne oddawały Chełmszczyznę i Wołyń Ukraińskiej Republice Ludowej. Rezultatem tego było wycofanie wojsk austriackich z części Wołynia, zajętej przez Austriaków, i zastąpienie ich wojskami niemieckimi, w których okupacji pozostał Wołyń podobnie jak cała Ukraina do grudnia 1918 roku.

 

9 lutego 1943 r. ­– napad nacjonalistów ukraińskich na polską kolonię Parośla w powiecie sarneńskim, podczas którego podstępnie i okrutnie zostali wymordowani wszyscy mieszkańcy od niemowląt po starców, łącznie ponad 150 osób, a także osoby spoza kolonii, które tragicznego dnia były na jej terenie i przemieszczały się przez nią. Napastnicy udawali partyzantów sowieckich i ten „chwyt” był powtarzany w bardzo wielu napadach. Zaplanowana była również na ten dzień bezpośrednio po rzezi Parośli likwidacja także dwu sąsiednich większych kolonii polskich, w tym Wydymeru, ale zawiodła mobilizacja chłopów ukraińskich z okolicy, za którą odpowiedzialny Ukrainiec został zamordowany przez bojówkę, która wymordowała Paroślę. Według Ewy Siemaszko napadem tym zostały zapoczątkowane masowe mordy Polaków na Wołyniu w 1943 roku.

Zob. Ewa Siemaszko, „Ludobójstwo ukraińskie na  Wołyniu” [w:]

http://www.promemoria.org.pl/arch/2003_8/ukraina1/ukraina1.html

J. Turowski, W. Siemaszko, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na ludności polskiej na Wołyniu 1939-1945, wyd. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 1990, s. 22;

Władysław Filar, „Antypolskie akcje nacjonalistów ukraińskich” [w:]

http://www.lwow.home.pl/semper/wolyn.html

 

9 lutego 1944 r. ­– zginął Stanisław Bidakowski, Polak, robotnik, zmobilizowany do Armii Czerwonej w 1941 roku. Młodszy lejtnant, dowódca wzwodu. Urodził się w 1911 r. w wiosce Dorohoszcza.  

 Bp Adolf Piotr Szelążek

Bp Adolf Piotr Szelążek

9 lutego 1950 r. ­– na wygnaniu w Polsce (w Zamku Bierzgłowskim) zmarł bp Adolf Piotr Szelążek. Urodził się 1 sierpnia 1865 r. w Stoczku Łukowskim na Podlasiu. Od 1925 r. bp łucki. W chwili objęcia rządów diecezja liczyła wówczas 200.000 wiernych, pracowało w niej 195 kapłanów w 99 parafiach i 11 dekanatach. Do wybuchu II wojny światowej, bp Szelążek utworzył jeszcze ponad 70 nowych parafii i wydzielił kolejnych 5 dekanatów. Założył drukarnię diecezjalną oraz erygował Instytut Akcji Katolickiej w Łucku. Jeden z najbardziej zasłużonych ordynariuszy diecezji łuckiej, więziony i represjonowany przez władze komunistyczne, wydalony do Polski w 1946 roku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Szel%C4%85%C5%BCek

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Kalendarium Wołyńskie

8 lutego

Tadeusz Czacki

8 lutego 1813 r. – w Dubnie zmarł Tadeusz Czacki, słynny twórca Liceum Krzemienieckiego, historyk, bibliofil, działacz gospodarczy i oświatowy. Urodził się 28 sierpnia 1765 r. w Poryku.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Czacki

 

8 lutego 1911 r. – w Józinie na Wołyniu urodził się Wacław Kopisto (1911-1993), mjr Wojska Polskiego, organizator polskiej samoobrony na Wołyniu. Dowódca KEDYW-u Inspektoratu Łuck. Aresztowany w 1994 r. przez Sowietów i skazany na kare śmierci. Wyrok zamieniono na 10 lat więzienia. Zmarł 23 lutego 1993 r. i spoczywa na cmentarzu rzeszowskim na Wilkowyji.

Zob.: „Słownik Biograficzny Powiatu Łańcuckiego” //

http://www.powiat-lancut.com.pl/?biografie&litera=K

 

8 lutego 1943 r. – nocą 7/8 lutego 1944 r. wywleczony został przez bojówkę UPA do piwnicy i w niej zamordowany o. Józef Kamil Gleczman OCD, polski karmelita. Urodził się w 1909 r. w Polance Wielkiej k. Oświęcimia. W zakonie od 1923 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1933 roku. Od sierpnia 1939 r. przełożony klasztoru w Wiśniowcu Nowym. Z powodu zagrożenia ze strony UPA i za radą żołnierzy węgierskich przekonany był do wyjazdu w lutym 1944 r. z klasztoru do Generalnej Guberni. Pozostał jednak na miejscu i parafii nie opuścił…

Zob. Adam Peretiatkowicz, „Księża ofiary zbrodni wojennych lat 1939-1945 na terenie diecezji łuckiej obrządku łacińskiego”, w: „Lista strat wśród duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1945”, Opole 2005, s. 45-56; cyt. s. 55-56.

 

8 lutego 2005 r. – ordynariusz łucki bp Marcjan Trofimiak odprawił w katedrze łuckiej uroczyste nabożeństwo z okazji 55. rocznicy śmierci ostatniego ordynariusza tej diecezji w przedwojennej Polsce bp Adolfa Piotra Szelążka i setnych urodzin wielkiego duszpasterza Wołynia i Kazachstanu ks. Władysława Bukowińskiego. Podczas sympozjum, które odbyło się po Mszy św. w katedrze łuckiej, sylwetkę duchową biskupa-wygnańca Adolfa Szelążka (1865-1950) przedstawił dr Włodzimierz Osadczy z Instytutu Polonijnego KUL. Ks. Władysława Bukowińskiego wspominał w swym referacie proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu i redaktor naczelny wydawanego tam pisma „Wołanie z Wołynia” ks. Witold Józef Kowalów.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

poniedziałek, 08 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

7 lutego

7 lutego 1847 r.  – dekret Senatu nr 251 zatwierdzający Karola Sokalskiego, syna Michała, w przywileju szlacheckim Imperium Rosyjskiego.

 

7 lutego 1918 r.  – Niemcy na nowo zajęły Łuck po pokoju brzeskim, wyzwalając go od wojsk bolszewickich. Na terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej na początku lutego 1918 r. wkroczyły wojska niemieckie i austrowęgierskie – na Wołyń wkroczyły wojska niemieckie.

 

7 lutego 1935 r. – zmarła w Łucku s. Romualda Franciszka Twardzik (1910-1935) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Sześć lat był członkinią Zgromadzenia Sióstr Apostołek w Jałowiczach. Po jego rozwiązaniu przez władze kościelne wstąpiła w 1932 r. do Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W latach 1932-1934 odbyła nowicjatw Łucku, Kowlu i znów w Łucku. Pracowała w sierocińcu przy dzieciach. 12 listopada 1934 r. została odwieziona do szpitala – „wypluwała płuca”.

 Klasztor oo. karmelitów w Wiśniowcu

Klasztor oo. karmelitów w Wiśniowcu

Fot. Janusz Romaniuk

7 lutego 1944 r. – napad ukraińskich nacjonalistów na klasztor karmelitański w Wiśniowcu na Wołyniu. Udając sowieckich partyzantów napastnicy wdarli się do klasztoru i zabili kilkuset Polaków, ukrywających się w jego murach. Wśród zamordowanych byli również dwaj zakonnicy: ojciec Kamil Gleczman rodem z Polanki Wielkiej koło Oświęcimia i pochodzący z Nowej Góry koło Krzeszowic brat Cyprian Jan Lasoń.

 

7 lutego 1993 r. – w Rogach Kozielskich (diec. opolska) zmarł ks. Stanisław Dutka, kapłan diecezji łuckiej. Urodził się 29 czerwca 1913 r. w Racławicach (powiat Gorlice) w diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1938 roku. W tym samym roku został wikariuszem i katechetą w Kiwercach koło Łucka. Po wojnie pracował w diecezji opolskiej jako prokurator w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, a później proboszcz w Rogach Kozielskich.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

sobota, 06 lutego 2010

Mamy swoich męczenników

W sobotę, 6 lutego 2010 r., miałem kazanie na odpuście św. Doroty w Sławucie. Nawiązując do męczeństwa św. Doroty, dziewicy i męczennicy, wczorajszej patronki św. Agaty, również dziewicy i męczennicy oraz św. męczenników Pawła Miki i 25 Towarzyszy jezuitów japońskich ukrzyżowanych 5 lutego 1597 r. w Nagasaki w Japonii – powiedziałem m.in.: „Kościół miał swoich męczenników nie tylko w pierwszych stuleciach czy pod koniec XVI wieku, ale także tak miało miejsce w XX wieku, który też nazywany jest «stuleciem męczennikiem». Po co szukać przykładów śmierci męczeńskiej w oddalonej przeszłości. Ta świątynia i ta parafia ma swoich męczenników! Nimi są ks. Feliks Zabuski, proboszcz sławucki i «rozstrzelany chór» kościoła sławuckiego. (…)”.  

Kościół pw. św. Doroty w Sławucie

Kościół pw. św. Doroty w Sławucie

Fot. Janusz Romaniuk

 

Kalendarium Wołyńskie

6 lutego

6 i 19 lutego 1772 r. – podpisano w Petersburgu i Wiedniu układy rozbiorcze między Rosją i Austrią. Granica II rozbioru rozdzieliła Wołyń prostą linią koło Ostroga do rzeki Zbrucz.

 

6 lutego 1903 r. – w Jamieńcu na Wołyniu urodził się ks. prof. dr Paweł Stanisław Iliński, kapłan diecezji łuckiej. Zmarł 18 marca 1994 r. w Warszawie w wieku 91 lat.

 

6 lutego 1936 r. – w Poczajowie zmarł ks. Kazimierz Nanowski (1872-1936), kapłan diecezji kamienieckiej. Urodził się w 1872 r. w Dunajowcach w pow. Płoskirów na Podolu. W latach 20. XX wieku wielokrotnie więziony przez Sowietów. W 1929 r. zbiegł do Polski. Proboszcz parafii Zdołbunów (1931-1933), Szumsk (1934-1935) i Poczajów (1935-1936).

Zob.: Ks. Roman Dzwonkowski, „Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917-1939. Martyrologium”, Lublin 1998, s. 362-363. //

http://www.kul.lublin.pl/dzwonkowski/n.html

6 lutego 1966 r. – sakra biskupia abpa Ignacego Tokarczuka, metropolity przemyskiego obrządku łacińskiego. Urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych koło Zbaraża. Święcenia kapłańskie otrzymał  z rąk bpa Eugeniusza Baziaka 21 czerwca 1942 roku. Ordynariusz przemyski obrządku łacińskiego w latach 1965-1993.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Tokarczuk

 Włodzimierz Filarowski

Włodzimierz Filarowski

6 lutego 1962 r. – w Ostrogu urodził się Włodzimierz Filarowski, syn Leonida i Julii z d. Szeda, nauczyciel muzyki, polski działacz społeczno-kulturalny. Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej (od 1994 r.). Zastępca przewodniczącego rady parafialnej kościoła farnego w Ostrogu.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

Kalendarium Wołyńskie

5 lutego

5 lutego 1637 r. – w Dermaniu w wieku 63 lat i 24 roku kapłaństwa zmarł metropolita Józef Welamin Rutski (ukr. Йосиф Велямин Рутський), grekokatolicki metropolita kijowski, organizator Kościoła unickiego i reformator bazylianów. Urodził się w 1574 r. w Rucie k. Nowogródka na Białorusi.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Welamin_Rutski

 Jan Wojciech Kiwerski

Jan Wojciech Kiwerski

5 lutego 1944 r. ­– mjr Jan Wojciech Kiwerski, (pseud. „Oliwa”) – polski wojskowy, oficer Armii Krajowej – dotarł do kwatery dowodzenia płk. „Lubonia”. W myśl przywiezionych przez „Oliwę” rozkazów, płk „Luboń” udał się do Warszawy na nowe stanowisko, zaś mjr dypl. „Oliwa” przejął dowództwo Okręgu Wołyń. 11 lutego 1944 objął dowództwo powstałej z sił Okręgu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Urodził się 23 maja 1910 w Krakowie jako syn lekarza. Na Wołyniu mjr dypl. „Oliwa” dał się poznać jako bardzo wartościowy dowódca, wykorzystujący wszystkie zdobyte w swej dotychczasowej pracy umiejętności i całe doświadczenie. Dokładnie i szybko rozpoznał poszczególne oddziały Dywizji i ich możliwości bojowe, wniósł nowe wartości w zakresie szkolenia żołnierzy. Był przez nich szanowany i lubiany jako dowódca stanowczy, postępujący rzetelnie. Poległ tragicznie 18 kwietnia 1944 r. w rejonie futoru Dobry Kraj w okolicznościach do dziś nie w pełni wyjaśnionych. Pochowany został w rejonie gajówki Stęzarzyce.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wojciech_Kiwerski


Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

czwartek, 04 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

4 lutego

4 lutego 1819 r. – w Senczy w guberni połtawskiej urodził się Heorhij Hnatowicz Herasymenko, dyrektor gimnazjum rówieńskiego. W 1841 r. ze złotym medalem i stopniem kandydata ukończył wydział filozoficzny Uniwersytetu Kijowskiego. W latach 1841-1863 pracował jako starszy nauczyciel matematyki w gimnazjum niemirowskim, inspektor gimnazjum wołyńskiego, inspektor gimnazjum czernihowskiego, zarządca dyrekcji szkół guberni kamieniecko-podolskiej. 31 grudnia 1863 r. zatwierdzony na dyrektora gimnazjum rówieńskiego. Zmarł 29 kwietnia 1867 r. w wyniku ataku apopleksji. Pochowany w Równem.

 

Zob.: Наталія Кожушко. «З історії Рівненської чоловічої гімназії (училища). Директори гімназії (училища)» //

http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=25

 

 Abp Michał Godlewski

Abp Michał Godlewski

Fot. Archiwum

4 lutego 1917 r. – w Petersburgu sakrę biskupią przyjął ks. Michał Godlewski, polski duchownу rzymskokatolicki, historуk Kościoła, biskup pomocniczу łucki i żуtomierski, arcybiskup tуtularnу Amorianus, profesor Akademii Duchownej w Petersburgu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Urodził się 21 października 1872 r. w Warszawie. W 1926 r. zrezygnował z funkcji biskupa pomocniczego w Łucku. Zmarł 20 maja 1956 r. w Krakowie.

 

Zob.: biogram w Wikipedii //

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Godlewski  

 

 

 

4 lutego 1925 r. – Aleksander Dębski został wojewodą wołyńskim. Był nim do 28 sierpnia 1926 roku.

 

 

4 lutego 1938 r. – urodził się generał milicji Wołodymyr Borodczuk. W 1981 r. został zwolniony z „motywów politycznych” z posady kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych obwodu wołyńskiego i przeniesiony do obwodu czernihowskiego pod stałą obserwacje KGB.

 

 

4 lutego 1944 r. – wydzielona grupa z oddziału „Trzask” pod dowództwem por. „Zagłoby” – Mikołaja Bałysza, patrolując teren, stoczyła dramatyczną walkę pod Nowym Dworem, tracąc jednego zabitego. Odparcie przeważających sił UPA nastąpiło przy pomocy części oddziału „Bomby”, atakującego od strony Nyr.

 

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6 (78) z czerwca 2008 r. //

http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl 

 

 

środa, 03 lutego 2010

Kalendarium Wołyńskie

3 lutego

Beata Kościelecka

Beata Kościelecka

3 lutego 1593 r. – Beata Kościelecka zawarła związek małżeński z księciem Ilią Ostrogskim. Urodziła się w 1515 roku. Córka Katarzyny Telniczanki i Andrzeja Kościeleckiego, podskarbiego koronnego. Ze związku z Ilią Ostrogskim narodziła się jedyna córka Elżbieta, słynna Halszka Ostrogska, nieszczęśliwa dziedziczka ogromnej fortuny Ostrogskich.

Zob.: biogram w Wikipedii //

http://pl.wikipedia.org/wiki/Beata_Ko%C5%9Bcielecka  

 

3 lutego 1918 r. – wojska Armii Szczególnej (wojska carskie nie używały numeru 13 na oznaczenie armii) i bolszewicki Oddział Rówieński Wasyla Izydorowicza Kikwidze rozpoczęły szturm Żytomierza będącego w rekach Ukraińców (Rady Centralnej). Dwa dni później, 5 lutego 1918 r., w Żytomierzu ustanowiono władzę radziecką.

 

3 lutego 1970 r. – zmarł Kazimierz Filipowicz „Kord”, kpt., żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Urodził się 19 stycznia 1910 r. w Ożeninie nad Horyniem. Ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Ostrogu. Pochowany w Pabianicach.

3 lutego 1972 r. – zmarła s. Benigna Helena Podwójska (1901-1972) ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. W latach 1922-1939 pracowała w Kowlu w sierocińcu i przedszkolu. Profesję wieczysta złożyła 8 września 1932 r. w Łucku.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełniania.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com

 

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

 

 

18:32, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
| < Luty 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
O autorze
Tagi
Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too