Jestem proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu nad Horyniem Ukraina e-mail: vykovaliv@gmail.com www.ostrog.blox.pl Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Vitold-Yosif Kovaliv skr. poczt. 9 34-520 Poronin

Wpisy z tagiem: ks Wacław Hipsz

niedziela, 14 marca 2010

Kalendarium Wołyńskie

6 marca

WzW

6 marca 1918 r. – stolicę Rosji przeniesiono z Petersburga do Moskwy.

 

6 marca 1936 r. – zmarł ks. Franciszek Topolnicki, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej, później łuckiej. Urodził się w 1874 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1896 roku. Prześladowany przez bolszewików, ciężko ranny. Dwukrotnie był skazany na śmierć. Proboszcz parafii Radziwiłłów w dek. dubieńskim, później parafii Tomaszgród w dek. sarneńskim. Administrator parafii Klesów. Budowniczy kościoła w Klesowie.

 

6 marca 1963 r. – prałatem, prepozytem łuckim został mianowany ks. Wacław Hipsz (1903-1992). Urodził się 27 września 1903 r. w Warszawie. W latach 1926-1935 katecheta w Dubnie, 1935-1939 – prefekt szkół średnich we Włodzimierzu Wołyńskim. Wołyń opuścił na początku II wojny światowej. Zmarł 4 marca 1992 r. w Ostródzie.

 

6 marca 1966 r. – na dworcu autobusowy w Kustanaju (Kazachstan) został ujęty o. Serafin Alojzy Kaszuba. Został później osądzony w trybie przyspieszonym i skazany na 5 lat zesłania „za włóczęgostwo”.

 

6 marca 1970 r. – w „Wlastimilówce” w Szklarskiej Porębie zmarł Wlastimil Hofman (1881-1970), wybitny czeski i polski malarz artysta. Urodził się 27 kwietnia 1881 roku w Karlinie koło Pragi. W czasie II wojny światowej artysta przebywał okresowo na Wołyniu.

 

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

czwartek, 11 marca 2010

Kalendarium Wołyńskie

4 marca

Herb książęcy Pogoń litewska

Herb książęcy Pogoń litewska

4 marca 1743 r. – w Kolbuszowej urodził się Hieronim Janusz Sanguszko, generał i ostatni wojewoda wołyński. Przeciwnik Konstytucji 3 Maja, konfederat targowicki. Zmarł 4 września 1812 r. w Sławucie.

 

4 marca 1925 r. – zmarł ks. Andrzej Fedukowicz, kapłan diecezji łucko-żytomierskiej. Urodził się w 1875 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1902 roku. Kanclerz kurii biskupiej, wielokrotnie aresztowany, torturowany i szantażowany. Zmarł w wyniku samospalenia, co było oprotestem przeciw opublikowaniu w jego imieniu fałszywego listu do papieża Piusa XI w 1925 roku.

 

4 marca 1932 r. – w Pińsku na Polesiu urodził się Ryszard Kapuściński, polski pisarz, reporter, autor książek „Imperium”, „Cesarz” i „Wojna futbolowa”. Zmarł 23 stycznia 2007 r. w Warszawie.

 

4 marca 1944 r. – oddziały Armii Czerwonej weszły w rejon północny (pod Kowlem) działań 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Rozpoznawczy oddział kawalerii radzieckiej osiągnął Dąbrowę i Zasmyki. Dowódca tego oddziału, kpt. Gusiew otrzymał niezbędne informacje o obronności niemieckiej Kowla, a mjr Kowal oficjalnie zgłosił wojskom radzieckim działania na tamtych terenach Polskiej Dywizji Partyzanckiej, prosząc o kontakty z wyższym dowództwem radzieckim.

Zob.: „Kalendarium I batalionu 45 pp 27. Wołyńskiej Dywizji AK”, [w:] „Opcja na prawo” nr 6/78 z czerwca 2008 r. // http://www.opcja.pop.pl/?id_artykul=2440

 

4 marca 1944 r. – w ramach Akcji „Burza” 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK nawiązała kontakt z Sowietami (kpt. Gusiew) w rejonie Dąbrowa – Zasmyki.

 

4 marca 1955 r. – w Wilnie zmarł Dmytro Iwanowicz Abramowicz, profesor, badacz historii literatury ukraińskiej i literatury Słowian Wschodnich. Urodził się 26 lipca (7 sierpnia) 1873 r. w Hulewiczach w powiecie łuckim w gubernii wołyńskiej.

 

4 marca 1991 r. – w Żytomierzu wyświęcono na biskupa diecezjalnego ks. Jana Purwińskiego.

 

4 marca 1992 r. – w Ostródzie zmarł ks. Wacław Hipsz (1903-1992). Urodził się 27 września 1903 r. w Warszawie. W latach 1926-1935 katecheta w Dubnie, 1935-1939 – prefekt szkół średnich we Włodzimierzu Wołyńskim. Wołyń opuścił na początku II wojny światowej.

 

4 marca 1992 r. – zmarł w Ostródzie ks. infułat Wacław Hipsz. Urodzony 27 września 1903 r., święcenia kapłańskie otrzymał 4 lipca 1926 r. w Łucku. W latach 1926–1935 pracował jako katecheta w Dubnie, a w latach 1935–1939 jako prefekt szkół średnich we Włodzimierzu Wołyńskim. Po wybuchu II wojny światowej zagrożony aresztowaniem przeniósł się do diecezji podlaskiej, gdzie pracował w tajnym szkolnictwie. Od 1946 r. rozpoczął pracę w diecezji warmińskiej pełniąc w różnych miejscowościach funkcję prefekta, proboszcza, był dziekanem kilku dekanatów, odbudował wiele kościołów. Dnia 6 marca 1963 r. otrzymał awans na prałata, prepozyta łuckiej kapituły katedralnej i prepozyta kapituły łuckiej, cały czas pracując w Ostródzie. Dnia 5 marca 1987 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. prałata W. Hipsza infułatem. Pochowany został w Ostródzie.

 

Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.

ks. Witold Józef Kowalów

vykovaliv@gmail.com  

 

Serdecznie zapraszam do grupy „Wołanie z Wołynia”

http://groups.google.com/group/wolanie?hl=pl  

| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
O autorze
Tagi
Vesna

Krzysztof Broszkowski OP - osobista strona www

Poleć naszą stronę ЛОТ "Пошук" KRESY uahistory Сайт акції з поширення української музики серед населення України Kościół Rzymsko-Katolicki na Białorusi Я в контактi Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too